Otisk & právní upozornění

Informační povinnost podle § 5 odst. 1 zákona o elektronickém obchodu (ECG)

Vlastník média/společnost: Gasteinertal Tourismus GmbH
Spolková silnice Gasteiner 367
5630 Bad Hofgastein
Rakousko

Tel: +43 (0) 6432 / 3393-0
Fax: +43 (0) 6432 / 3393 120
E-mail: info@gastein.com
Domovská stránka: www.gastein.com


Majitel: Gasteinertal Tourism

Management: Eva Schödl
Tel. +43 6432 3393-119
Fax: +43 6432 3393-120
E-Mail: eva.schoedl@gastein.com

Předmět podnikání: Cestovní kancelář, reklama a komunikace na trhu Základní směr: Turistické informace a rezervační platforma.

Registrační číslo společnosti: 166933s
UID: 43937102
Obchodní rejstříkový soud: Zemský soud v Salcburku
Úřad podle ECG: Okresní úřad St.Johann im Pongau
Komora/profesní sdružení: Salcburská obchodní komora

Autorská práva/odpovědnost:

Vzhledem k technickým vlastnostem internetu nelze zaručit pravost, správnost a úplnost informací poskytovaných na internetu. Stejně tak nelze poskytnout žádnou záruku za dostupnost nebo funkčnost dané domovské stránky a jejího obsahu.

 

Jakákoli odpovědnost za přímé, nepřímé nebo jiné škody, bez ohledu na jejich příčiny, vzniklé v důsledku používání nebo nedostupnosti údajů a informací na této domovské stránce je v rozsahu povoleném zákonem vyloučena.

 

Obsah této domovské stránky je chráněn autorským právem. Informace jsou určeny pouze pro osobní použití. Jakékoli další použití, zejména ukládání do databází, kopírování a jakákoli forma komerčního využití, jakož i zpřístupnění třetím osobám, a to i v částečné nebo upravené podobě, je bez souhlasu příslušné organizace zakázáno.

 

Je třeba se zdržet jakéhokoli začleňování jednotlivých stránek naší nabídky do externích rámců.

Povinnost informovat podle zákona ECG a mediálního zákona

Odpovědnost a zřeknutí se odpovědnosti

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální péčí. Nemůžeme však převzít žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatel služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah těchto stránek v souladu s obecnými právními předpisy. Jako poskytovatel služeb však nejsme povinni monitorovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými zákony tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Pokud se o příslušných porušeních dozvíme, neprodleně tento obsah odstraníme.

 

Odpovědnost za odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tyto externí obsahy nemůžeme nést žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nezákonný obsah nebyl v době odkazování rozpoznán. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních indicií porušení právních předpisů účelná. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, takové odkazy neprodleně odstraníme.

 

Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Kopírování, zpracování, šíření nebo jakákoli forma komercializace takového materiálu nad rámec autorského zákona vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou autorská práva třetích stran respektována. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se o porušení autorských práv dozvíme, neprodleně takový obsah odstraníme.

 

Ochrana údajů

Naše webové stránky je zpravidla možné používat bez poskytnutí osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa), děje se tak vždy pokud možno dobrovolně. Tyto údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předávány třetím stranám.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti otisku třetími osobami za účelem zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány, je tímto výslovně zakázáno. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím nevyžádané pošty.

Oblast působnosti

Tyto zásady ochrany osobních údajů informují uživatele o povaze, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů odpovědným poskytovatelem [Gasteinertal Tourismus GmbH, Gasteiner Bundesstraße 367, 5630 Bad Hofgastein, info@gastein.com +43 6432 33 93 0] na těchto webových stránkách (dále jen "nabídka").

Právní základ pro ochranu údajů lze nalézt ve spolkovém zákoně o ochraně osobních údajů (BDSG) a v zákoně o telemédiích (TMG).

 

Přístupové údaje / soubory protokolu serveru
Poskytovatel (resp. jeho poskytovatel webového prostoru) shromažďuje údaje o každém přístupu k nabídce (tzv. log soubory serveru). Přístupové údaje zahrnují:


Název navštívené webové stránky, soubor, datum a čas přístupu, objem přenesených dat, oznámení o úspěšném přístupu, typ a verzi prohlížeče, operační systém uživatele, URL odkazu (dříve navštívená stránka), IP adresu a žádajícího poskytovatele.

Poskytovatel používá údaje z protokolů pouze pro statistická vyhodnocení za účelem provozu, bezpečnosti a optimalizace nabídky. Poskytovatel si však vyhrazuje právo na následnou kontrolu logovacích údajů, pokud na základě konkrétních indicií vznikne důvodné podezření na nezákonné použití.


Nakládání s osobními údaji
Osobní údaje jsou informace, s jejichž pomocí lze identifikovat osobu, tj. informace, které lze k osobě přiřadit. Patří sem jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Za osobní údaje se však považují i údaje o preferencích, zálibách, členství nebo o tom, které webové stránky si někdo prohlížel.
Osobní údaje jsou poskytovatelem shromažďovány, používány a předávány pouze v případě, že je to povoleno zákonem nebo uživatel se shromažďováním údajů souhlasí.


Kontaktování
Při kontaktování poskytovatele (například prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) jsou údaje uživatele uloženy za účelem zpracování dotazu a pro případ, že by se objevily další otázky.


Integrace služeb a obsahu třetích stran
Může se stát, že do této online nabídky bude integrován obsah třetích stran, například videa z YouTube, mapy z Google Maps, RSS kanály nebo grafika z jiných webových stránek. To vždy předpokládá, že poskytovatelé tohoto obsahu (dále jen "poskytovatelé třetích stran") znají IP adresu uživatele. Bez IP adresy by nemohli odeslat obsah do prohlížeče příslušného uživatele. IP adresa je proto pro prezentaci tohoto obsahu nezbytná. Snažíme se používat pouze takový obsah, jehož příslušní poskytovatelé využívají k doručení obsahu pouze IP adresu. Nemáme však žádný vliv na to, zda poskytovatelé třetích stran IP adresu ukládají, např. pro statistické účely. Pokud je nám to známo, uživatele o tom informujeme.


Soubory cookie
Soubory cookie jsou malé soubory, které umožňují ukládání specifických informací souvisejících se zařízením na přístupovém zařízení uživatele (PC, smartphone apod.). Na jedné straně slouží k uživatelské přívětivosti webových stránek a tím i uživatelům (např. ukládání přihlašovacích údajů). Na druhé straně slouží ke shromažďování statistických údajů o používání webových stránek a k možnosti jejich analýzy za účelem zlepšení nabídky. Uživatelé mohou používání souborů cookie ovlivnit. Většina prohlížečů má možnost omezit nebo zcela zabránit ukládání souborů cookie. Upozorňujeme však, že bez souborů cookie bude jejich používání a zejména uživatelský komfort omezen.
Mnoho souborů cookie online reklamy od společností můžete spravovat prostřednictvím amerických stránek http://www.aboutads.info/choices/ nebo stránek EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ .


Google Analytics
Tyto webové stránky využívají službu Google Analytics, která je poskytována společností Google, Inc ("Google"). Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránku používají. Informace vygenerované souborem cookie o používání této webové stránky uživateli se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.


V případě, že je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, Google však IP adresu uživatele v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Na těchto webových stránkách je aktivní anonymizace IP adresy. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování používání webových stránek uživateli, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek.

IP adresa přenášená prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Uživatelé mohou odmítnout používání souborů cookie výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky. Uživatelé mohou také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s jejich používáním webových stránek (včetně jejich IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnou a nainstalují zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Jako alternativu k doplňku prohlížeče nebo v rámci prohlížečů na mobilních zařízeních klikněte na tento odkaz, abyste v budoucnu zabránili shromažďování údajů službou Google Analytics v rámci těchto webových stránek. Tím se do vašeho zařízení umístí opt-out cookie. Pokud soubory cookie vymažete, musíte na tento odkaz kliknout znovu.


Používání sociálních pluginů Facebooku
Tyto webové stránky používají sociální pluginy (dále jen "pluginy") sociální sítě facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen "Facebook"). Zásuvné moduly jsou rozpoznatelné podle jednoho z log Facebooku (bílé "f" na modré dlaždici, výrazů "To se mi líbí", "To se mi líbí" nebo znaku "palec nahoru") nebo jsou označeny dodatkem "Facebook Social Plugin". Seznam a vzhled sociálních pluginů Facebooku si můžete prohlédnout zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Když uživatel vyvolá webovou stránku této nabídky, která takový plugin obsahuje, jeho prohlížeč naváže přímé spojení se servery Facebooku. Obsah zásuvného modulu je společností Facebook přenášen přímo do prohlížeče, který jej následně integruje do webové stránky. Poskytovatel tedy nemá žádný vliv na rozsah údajů, které Facebook pomocí tohoto pluginu shromažďuje, a proto informuje uživatele podle úrovně svých znalostí:
Integrací pluginu získává Facebook informaci o tom, že uživatel vyvolal příslušnou stránku nabídky. Pokud je uživatel přihlášen na Facebooku, může Facebook přiřadit návštěvu k jeho účtu na Facebooku. Pokud uživatelé se zásuvnými moduly interagují, například kliknutím na tlačítko "To se mi líbí" nebo odesláním komentáře, příslušné informace jsou z jejich prohlížeče přeneseny přímo na Facebook a tam uloženy. Pokud uživatel není členem Facebooku, stále existuje možnost, že Facebook zjistí a uloží jeho IP adresu. Podle společnosti Facebook se v Německu ukládá pouze anonymizovaná IP adresa.


Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Facebook, jakož i související práva a možnosti nastavení ochrany soukromí uživatelů, lze nalézt v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Pokud je uživatel členem Facebooku a nepřeje si, aby o něm Facebook prostřednictvím této nabídky shromažďoval údaje a propojoval je s jeho členskými údaji uloženými na Facebooku, musí se před návštěvou webové stránky z Facebooku odhlásit. Další nastavení a námitky proti používání údajů pro reklamní účely jsou možné v rámci nastavení profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

 

Zásady ochrany osobních údajů pro používání služby Hotjar

Tyto webové stránky využívají funkce webové služby Hotjar, kterou provozuje společnost Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. je evropská společnost se sídlem na Maltě. Služba Hotjar používá soubory cookie. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek jsou obvykle přenášeny na server společnosti Hotjar a tam uloženy.

 

Proti používání služby Hotjar můžete vznést námitku. Pokyny jsou k dispozici na adrese: www.hotjar.com/opt-out.

Používání funkcí retargetingu na webových stránkách www.gastein.com

"Umístění zájmově orientované reklamy pomocí ""retargetingu"""
"Tato webová stránka používá takzvané ""retargetingové značky"". ""Retargetingová značka"" je prvek JavaScriptu, který je umístěn ve zdrojovém kódu webové stránky. Pokud uživatel navštíví stránku na této webové stránce, která obsahuje retargetingový tag, poskytovatel online reklamy (např. Google) umístí do počítače uživatele soubor cookie a přiřadí jej do příslušných seznamů cílových skupin retargetingu. Tento soubor cookie se následně používá ke spuštění retargetingových kampaní ("zájmově orientovaná reklama") na jiných webových stránkách. Studie ukázaly, že zobrazování zájmově orientované reklamy je pro uživatele internetu zajímavější než reklama, která nemá přímou vazbu na zájmy nebo dříve navštívené webové stránky. "
Možnosti nastavení a deaktivace
" Prodejci třetích stran, včetně společnosti Google, používají tyto soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na našich webových stránkách. Při tomto procesu se neukládají žádné osobní údaje. Uživatelé těchto webových stránek mohou používání souborů cookie společností Google zakázat na stránce Předvolby reklam Google. Dále mohou uživatelé zakázat používání souborů cookie prodejci třetích stran tak, že navštíví stránku ""Network Advertising Initiative"" pro zakázání a provedou zde příslušná nastavení.""


Předvolby reklam Google:
http://www.google.com/ads/preferences/?hl=de.
Nastavení ""Network Advertising Initiative"" a možnosti odhlášení.""
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp


Odvolání, změny, opravy a aktualizace
Uživatel má právo na požádání a bezplatně získat informace o osobních údajích, které jsou o něm uloženy. Kromě toho má uživatel právo opravit nesprávné údaje, zablokovat a vymazat své osobní údaje, pokud to není v rozporu se zákonnou povinností údaje uchovávat.

OSTATNÍ

Z důvodu lepší čitelnosti obsahu těchto webových stránek jsme zvolili buď mužský, nebo ženský tvar osobních označení. To v žádném případě neznamená diskriminaci druhého pohlaví. Všechny informace oslovují ženy i muže stejně.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO HOTELNICTVÍ 2006 (AGBH 2006)

Verze z 15.11.2006


Obsah
§ 1 Rozsah použití
§ 2 Definice
§ 3 Uzavření smlouvy - záloha
§ 4 Začátek a konec ubytování
§ 5 Odstoupení od smlouvy o ubytování - storno poplatek
§ 6 Poskytnutí náhradního ubytování
§ 7 Práva smluvní strany
§ 8 Povinnosti strany
§ 9 Práva ubytovatele
§ 10 Povinnosti ubytovatele
§ 11 Odpovědnost ubytovatele za škodu na věcech vnesených do ubytovacího zařízení
§ 12 Omezení odpovědnosti
§ 13 Chov zvířat
§ 14 Rozšíření ubytování
§ 15 Ukončení smlouvy o ubytování - předčasné ukončení ubytování
§ 16 Nemoc nebo úmrtí ubytovaného ve smlouvě o ubytování
§ 17 Místo plnění, soudní příslušnost a volba práva
§ 18 Různé

§ 1 Oblast působnosti

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro hotelnictví (dále jen
"AGBH 2006") nahrazují předchozí ÖHVB ve znění ze dne 23. září 2006.
1981.
1.2 AGBH 2006 nevylučují zvláštní dohody. AGBH 2006
jsou subsidiární vůči individuálním dohodám.

 

§ 2 Definice

2.1 Definice:
"Provozovatelem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která ubytovává hosty za úplatu.
"Host": je fyzická osoba, která využívá ubytování. Host
je obvykle také smluvní stranou. Pojem "host" zahrnuje také osoby
které přijedou se smluvní stranou (např. rodinní příslušníci, přátelé atd.).
atd.).
"Smluvní strana": znamená fyzickou nebo právnickou osobu v Rakousku nebo v zahraničí, která uzavírá smlouvu o ubytování jako host nebo pro hosta.
uzavírá smlouvu o ubytování.
"Spotřebitel" a "podnikatel": Tyto pojmy se chápou ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele z roku 1979 v platném znění.
"Smlouva o ubytování": Smlouva o ubytování: je smlouva uzavřená mezi ubytovatelem a smluvní stranou, jejíž obsah je podrobněji upraven níže.

§ 3 Uzavření smlouvy - záloha

3.1 Smlouva o ubytování je uzavřena okamžikem přijetí objednávky smluvní strany ze strany pronajímatele. Elektronické prohlášení se považuje za
považují za přijaté, pokud je strana, které jsou určeny, může získat za běžných podmínek.
za běžných okolností a pokud jsou doručeny během vyhlášené pracovní doby Pronajímatele.
3.2 Pronajímatel je oprávněn uzavřít smlouvu o ubytování za podmínky, že smluvní strana
Strana uhradí zálohu. V tomto případě
je Pronajímatel povinen před přijetím písemné nebo ústní objednávky Strany informovat
Strany, Pronajímatel informuje Stranu o požadované zálohové platbě.
Straně. Pokud Strana se zálohovou platbou souhlasí (písemně nebo ústně), je ubytování
nebo ústně), smlouva o ubytování vstupuje v platnost okamžikem obdržení vyjádření
souhlasu se zaplacením zálohy stranou.
Pronajímatelem.
3.3 Strana je povinna zaplatit zálohu nejpozději do 7 dnů (datum přijetí).
před zahájením ubytování. Náklady spojené s peněžní transakcí (např. poplatky za převod) nese Strana.
Poplatky za převod) nese Strana. V případě kreditních a debetních karet se
platí příslušné podmínky karetních společností.
3.4 Záloha je částečnou platbou na sjednaný poplatek.

 

§ 4 Začátek a konec ubytování

4.1 Pokud Pronajímatel nenabídne jinou dobu obsazení, je Strana oprávněna obsadit prostor
čas, nastěhovat se do pronajatých pokojů od 16.00 hodin sjednaného dne (dále jen "den nástupu").
k nastěhování.
4.2 Pokud je pokoj poprvé obsazen před 6.00 hod. ráno, počítá se jako první noc předchozí noc.
předchozí noc se počítá jako první přenocování.
4.3 Pronajaté pokoje musí smluvní strana vyklidit do 12.00 hodin v den odjezdu.
Ve 12.00 hodin v den odjezdu. Pronajímatel je oprávněn účtovat poplatek za další den, jestliže
den, pokud nebudou pronajaté pokoje včas vyklizeny.
jsou vyklizeny v řádném termínu.

 

§ 5 Odstoupení od smlouvy o ubytování - storno poplatek

Odstoupení od smlouvy ze strany pronajímatele
5.1 Pokud je ve smlouvě o ubytování stanovena zálohová platba a pokud zálohová platba nebyla
Stranou včas uhrazena, může Ubytovatel odstoupit od Smlouvy o ubytování bez nároku na odstupné.
Pronajímatel může od Smlouvy o ubytování odstoupit bez odkladné lhůty.
5.2 Pokud se Host nedostaví v dohodnutý den příjezdu do 18:00 hodin, není Pronajímatel povinen Hosta ubytovat, pokud nebyl dohodnut pozdější termín příjezdu.
bylo dohodnuto.
5.3 Pokud smluvní strana uhradila zálohu (viz bod 3.3), je na druhou stranu
rezervována nejpozději do 12.00 hodin dne následujícího po sjednaném datu příjezdu.
Dne následujícího po sjednaném datu příjezdu. V případě zálohové platby delší než čtyři dny se
závazek poskytnout ubytování končí v 18.00 hodin čtvrtého dne, přičemž dnem příjezdu je
den, pokud host neoznámí pozdější den příjezdu.
oznámeno.
5.4 Nejpozději 3 měsíce před sjednaným datem příjezdu účastníka lze smlouvu o ubytování
Smlouva o ubytování může být ze strany Pronajímatele vypovězena z objektivně ospravedlnitelných důvodů.
opodstatněných důvodů, není-li dohodnuto jinak, jednostranným prohlášením.
jednostranným prohlášením.

Zrušení ze strany Strany - storno poplatek
5.5 Smlouvu o ubytování může Strana zrušit nejpozději 3 měsíce před dohodnutým datem příjezdu Hosta.
Smlouvu může Strana zrušit bez zaplacení storno poplatku jednostranným prohlášením.
Stranou bez zaplacení storno poplatku.
5.6 Mimo lhůtu uvedenou v § 5.5 je zrušení jednostranným prohlášením Strany
jednostranným prohlášením Strany možné pouze po zaplacení následujících stornopoplatků
možné:
- do 1 měsíce přede dnem příjezdu 40 % z celkové ceny sjednání;
- do 1 týdne před dnem příjezdu 70 % z celkové ceny zájezdu;
- v posledním týdnu před dnem příjezdu: 90 % celkové ceny zájezdu.
do 3 měsíců: bez storno poplatku
od 3 měsíců do 1 měsíce: 40
1 měsíc až 1 týden: 70
V posledním týdnu: 90
Překážky příjezdu
5.7 Pokud se strana nemůže dostavit do ubytovacího zařízení v den příjezdu
z důvodu nepředvídatelných mimořádných okolností (např. extrémní sněhové srážky, povodně atd.).
(např. extrémní sněžení, záplavy atd.) znemožňují příjezd do ubytovacího zařízení.
smluvní strana není povinna uhradit sjednaný poplatek za dny příjezdu.
dny příjezdu.
5.8 Povinnost uhradit poplatek za objednaný pobyt vzniká znovu ode dne příjezdu. 5.9 V případě, že se pobyt uskuteční v den příjezdu, je povinen uhradit poplatek za pobyt v den příjezdu.
příjezdu se stane opět možným do tří dnů.
se stává opět možným.

 

§ 6 Poskytnutí náhradního ubytování

6.1 Pronajímatel může Straně a/nebo hostům poskytnout odpovídající náhradní ubytování.
(stejné kvality), pokud je to pro Stranu přiměřené, zejména pokud se jedná o
Strana, zejména pokud je odchylka menšího rozsahu a objektivně odůvodněná.
odůvodněné.
6.2 Objektivní zdůvodnění je dáno například tehdy, pokud je místnost (místnosti)
se pokoj(y) stal(y) nepoužitelným(i), hosté, kteří již byli ubytováni, prodlužují svůj
pobyt, došlo k překročení počtu rezervací nebo tento krok vyžadují jiná důležitá provozní opatření.
Tento krok vyžadují opatření.
6.3 Případné dodatečné náklady na náhradní ubytování nese Pronajímatel.

§ 7 Práva strany

7.1 Uzavřením smlouvy o ubytování nabývá Strana následující práva
právo na obvyklé užívání pronajatých pokojů, zařízení ubytovacího zařízení
zařízení ubytovacího zařízení, která jsou obvyklá a bez zvláštních podmínek
k užívání hosty, a na obvyklé služby.
Smluvní strana vykonává svá práva v souladu se všemi hotelovými pokyny a/nebo pokyny pro hosty (domácím řádem).

 

§ 8 Povinnosti smluvní strany

8.1 Smluvní strana je povinna uhradit sjednanou odměnu a případné další poplatky.
dohodnutou odměnu plus případné další částky, které vznikly v důsledku samostatných
služeb strany a/nebo doprovodných hostů, plus zákonná daň z přidané hodnoty.
8.2 Pronajímatel není povinen přijímat cizí měny. V případě, že
cizí měny, musí být přijaty k úhradě podle aktuálního směnného kurzu, je-li to možné.
Směnný kurz. Pokud Pronajímatel přijme cizí měny nebo
cizí měny nebo bezhotovostní platební prostředky, nese smluvní strana veškeré související náklady, jako např.
náklady s tím spojené, jako jsou dotazy u společností vydávajících kreditní karty,
telegramy apod.
8.3. Strana odpovídá vůči Pronajímateli za jakoukoli škodu, která vznikne Straně nebo
8.3 Strana odpovídá vůči Pronajímateli za jakoukoli škodu způsobenou Stranou, Hostem nebo jinou osobou, která přijme služby Pronajímatele s vědomím nebo vůlí Strany.

§ 9 Práva Pronajímatele

9.1 Pokud Strana odmítne zaplatit sjednanou odměnu nebo je v prodlení, je Strana
9.1 Pokud Strana odmítne zaplatit sjednanou odměnu nebo je v prodlení, náleží Propachtovateli zákonné zadržovací právo podle § 970c ABGB (obecný občanský zákoník) a zákonné zástavní právo podle § 1101 ABGB (obecný občanský zákoník) k věcem vneseným Stranou nebo Hostem.
Toto zadržovací nebo zástavní právo je dále k dispozici Pronajímateli jako zajištění jeho pohledávek ze Smlouvy o ubytování, zejména za stravování, další výdaje vynaložené jménem Strany a za případné nároky na náhradu škody jakéhokoli druhu.
pro případné nároky na náhradu škody jakéhokoli druhu.
9.2 Pokud je služba poskytována na pokoji Strany nebo v neobvyklou denní dobu (po 20.00 hod.)
(po 20.00 hod. a před 6.00 hod.), je Pronajímatel oprávněn účtovat si zvláštní
Pronajímatel je oprávněn za to účtovat zvláštní poplatek. Tento zvláštní poplatek však bude
být uveden na ceníku pokoje. Pronajímatel může tyto služby rovněž odmítnout.
služby z provozních důvodů.
9.3 Pronajímatel je oprávněn kdykoli vyúčtovat nebo průběžně vyúčtovat své služby.

 

§ 10 Povinnosti pronajímatele

10.1 Propachtovatel je povinen poskytnout sjednané služby v rozsahu svých
v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.
10.2 Zvláštní ubytovací služby Pronajímatele, které nejsou zahrnuty v ceně za ubytování, jsou příkladné:
a) Zvláštní ubytovací služby, které mohou být účtovány zvlášť, např. poskytování salátů, čaje a kávy.
jako je poskytnutí salónků, sauny, krytého bazénu, solária, garáže,
bazénu, solária, garážování atd;
b) za poskytnutí dalších lůžek nebo dětských lůžek se účtuje snížená cena.
cena se účtuje.
§ 11 Odpovědnost pronajímatele za škodu na věcech vnesených do ubytovacího zařízení
11.1 Pronajímatel odpovídá za věci vnesené účastníkem podle § 970 a násl. občanského zákoníku. Pronajímatel odpovídá pouze v případě, že
jsou věci předány Pronajímateli nebo jím pověřeným osobám
nebo na místo jím k tomu určené nebo pověřené.
nebo na místo jím k tomu určené. Není-li Pronajímatel schopen předložit důkaz, odpovídá Pronajímatel za své zavinění nebo za zavinění na své straně.
za vlastní zavinění nebo zavinění jeho zaměstnanců, jakož i za zavinění ze strany Pronajímatele.
odjíždějících a přijíždějících osob. Ubytovatel odpovídá podle § 970 odst. 1.
ABGB (rakouský občanský zákoník), ubytovatel odpovídá maximálně do výše
odpovědnosti hostinských a jiných podnikatelů, v platném znění.
Platné znění: V případě, že se jedná o ubytovací zařízení, které se nachází na území České republiky, může být ubytovací zařízení použito v souladu s čl. Pokud smluvní strana nebo host nevyhoví žádosti
Smluvní strana nebo host bezodkladně nevyhoví žádosti Pronajímatele o uložení svých věcí do zvláštní úschovy, je Pronajímatel zproštěn odpovědnosti.
Výše případné odpovědnosti Pronajímatele je omezena maximálně na částku
pojistné částky odpovědnosti příslušného Pronajímatele. Případné zavinění strany nebo hosta se zohlední.
11.2 Pronajímatel neodpovídá za lehkou nedbalost. V případě, že
Stranou je Podnikatel, je vyloučena odpovědnost i za hrubou nedbalost.
Vyloučeno. V takovém případě nese Strana důkazní břemeno pro.
břemeno prokázání existence zavinění. Následné nebo nepřímé škody, jakož i
ušlý zisk se v žádném případě nehradí.
11.3 Pronajímatel odpovídá za cennosti, peníze a cenné papíry pouze do výše aktuálně 550 EUR. Pronajímatel odpovídá pouze za případné další
škodu pouze v případě, že Pronajímatel převzal tyto věci do úschovy ve
do úschovy nebo v případě, že škodu způsobil on sám nebo některý z jeho
nebo v případě, že škodu způsobil on sám nebo některý z jeho zaměstnanců. Omezení odpovědnosti
podle bodů 12.1 a 12.2 se použije obdobně.
11.4 Pronajímatel může odmítnout úschovu cenností, peněz a cenných papírů, pokud mají podstatný
předměty, které jsou podstatně cennější než věci uložené hosty Pronajímatele, a to i v případě, že se jedná o předměty, které jsou
hosté příslušného ubytovacího zařízení obvykle ponechávají v úschově.
11.5 V případě převzetí úschovy je odpovědnost vyloučena,
pokud účastník a/nebo host neprodleně neoznámí škodu pronajímateli.
škody Pronajímateli bez zbytečného odkladu. Kromě toho se tyto nároky
nároky uplatněny u soudu do tří let od okamžiku, kdy se o nich Strana a/nebo Host dozvěděli nebo mohli dozvědět.
nebo hosta; jinak právo zaniká.

 

§ 12 Omezení odpovědnosti

12.1 Je-li smluvní strana spotřebitelem, neodpovídá Pronajímatel za běžné
lehkou nedbalost, s výjimkou újmy na zdraví.
12.2 Je-li Stranou podnikatel, neodpovídá Pronajímatel za lehkou a hrubou nedbalost.
Za lehkou a hrubou nedbalost je vyloučeno. V takovém případě nese důkazní břemeno ohledně existence zavinění Strana. Následná škoda,
následná škoda, nehmotná škoda nebo nepřímá škoda, jakož i ušlá škoda.
nebudou kompenzovány. Náhrada škody je v každém případě omezena na výši
výše svěřeneckého podílu.

 

§ 13 Chov zvířat

13.1 Zvířata lze do ubytovacího zařízení přivádět pouze s předchozím souhlasem pronajímatele a v případě nutnosti
a případně za zvláštní odměnu.
13.2 Strana, která zvíře přivede, je povinna zvíře po dobu jeho pobytu řádně chovat nebo na něj dohlížet.
zvíře během jeho pobytu nebo na něj dohlížet či zajistit, aby se o něj postaral vhodný
nebo jej nechat na vlastní náklady chovat nebo na něj dohlížet vhodnou třetí osobou.
třetí osobou.
13.3 Smluvní strana nebo host, který si s sebou bere zvíře, musí mít odpovídající pojištění odpovědnosti za zvíře nebo soukromé pojištění.
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou domácím zvířetem nebo soukromé pojištění odpovědnosti, které se vztahuje i na případné
které kryje i případné škody způsobené zvířaty. Doklad o tom
pojištění musí být předložen na žádost Pronajímatele.
Na žádost Pronajímatele.
13.4 Strana nebo její pojistitel společně a nerozdílně odpovídají Pronajímateli za
Propachtovatele za škody způsobené zvířaty, která si s sebou přivezl. Škodu
zahrnuje zejména také případnou náhradu škody, kterou musí Propachtovatel uhradit třetím osobám.
Pronajímatel povinen poskytnout třetím osobám.
13.5 Zvířata nejsou povolena v salóncích, veřejných místnostech, restauračních místnostech a wellness prostorách.
Pobyt zvířat není povolen.

 

§ 14 Rozšíření ubytování

14.1 Smluvní strana nemá nárok na prodloužení pobytu.
být prodloužen. Pokud smluvní strana včas oznámí, že si přeje pobyt prodloužit.
Pronajímatel může s prodloužením Smlouvy o ubytování souhlasit. Pronajímatel k tomu není povinen.
14.2 Pokud Strana nemůže opustit ubytovací zařízení v den odjezdu z důvodu
z důvodu nepředvídatelných mimořádných okolností (např. extrémní sněhové srážky, povodně apod.).
okolností (např. extrémní sněžení, záplavy apod.), jsou všechny možnosti odjezdu vyloučeny.
smlouva o ubytování se automaticky prodlužuje na dobu nemožnosti odjezdu.
automaticky prodloužena na dobu nemožnosti odjezdu. Snížení poplatku za tuto dobu
dobu je možné pouze v případě, že smluvní strana nevyužije služeb nabízených
služeb nabízených ubytovacím zařízením v důsledku mimořádných povětrnostních podmínek. Provozovatel je oprávněn
požadovat alespoň poplatek, který odpovídá ceně obvykle účtované mimo sezónu.
mimo sezónu.

 

§ 15 Ukončení smlouvy o ubytování - předčasné ukončení

15.1 Pokud byla Smlouva o ubytování uzavřena na dobu určitou, končí její platnost
uplynutím doby.
15.2 V případě předčasného odchodu smluvní strany je pronajímatel oprávněn požadovat celou sjednanou odměnu.
Sjednaná odměna. Propachtovatel si odečte to, co ušetřil v důsledku.
ušetřil v důsledku toho, že nevyužil služeb nabízených Propachtovatelem, popř.
to, co získal pronájmem rezervovaných pokojů jiným osobám. A
za úsporu se považuje pouze v případě, že poskytovatel ubytování v okamžiku
okamžiku nevyužití pokojů objednaných hostem a pokoje mohou být pronajaty jiným hostům v důsledku odstoupení smluvní strany.
lze pronajmout dalším hostům. Důkazní břemeno ohledně úspory nese
smluvní strana.
15.3 Smrtí hosta zaniká smlouva s pronajímatelem.
15.4 Byla-li Smlouva o ubytování uzavřena na dobu neurčitou, mohou smluvní strany Smlouvu vypovědět do 10.00 hodin třetího dne před zamýšleným ukončením Smlouvy.
15.5 Pronajímatel je oprávněn vypovědět Smlouvu o ubytování s okamžitou účinností
ze závažného důvodu, zejména pokud Strana nebo Host
Host
a) užívá prostory výrazně na újmu nebo
svým bezohledným, urážlivým nebo jinak hrubě nevhodným chováním
znepříjemňuje společné bydlení ostatním hostům, majiteli, zaměstnancům majitele nebo třetím osobám ubytovaným v ubytovacím zařízení nebo se dopustí protiprávního jednání, které je podle zákona trestné proti majetku, dobrým mravům nebo veřejnému pořádku.
proti majetku, dobrým mravům nebo fyzické bezpečnosti; nebo
se dopustí trestného činu
b) je postižen nakažlivou nemocí nebo nemocí, která přesahuje dobu ubytování, nebo se jinak ocitne v nouzi;
c) nezaplatí předložené faktury v době jejich splatnosti v přiměřené lhůtě.
přiměřené lhůtě (3 dny).
15.6 Pokud plnění smlouvy brání událost, která je považována za vyšší moc
(např. přírodní katastrofy, stávka, výluka, úřední nařízení apod.)
Pronajímatel může smlouvu o ubytování kdykoli vypovědět, aniž by dodržoval
smlouvu kdykoli bez dodržení výpovědní lhůty, ledaže by již byla smlouva
již považována za ukončenou ze zákona nebo je Pronajímatel zproštěn své povinnosti poskytnout ubytování.
povinnost ubytovat. Jakékoli nároky na náhradu škody apod. strany jsou vyloučeny.
jsou vyloučeny.

 

§ 16 Nemoc nebo úmrtí hosta

16.1 Pokud host během svého pobytu v ubytovacím zařízení onemocní, je majitel povinen
Pronajímatel zajistí na žádost hosta lékařskou péči. V případě bezprostředně hrozícího
bezprostředního nebezpečí zajistí Pronajímatel rovněž lékařskou péči.
na žádost hosta, zejména pokud je to nezbytné a pokud host sám požádá o lékařskou péči.
nutné a host toho není schopen sám.
16.2 Dokud není host schopen rozhodovat nebo není možné kontaktovat příbuzné hosta, zajistí Pronajímatel na náklady hosta lékařskou péči.
lékařské ošetření na náklady Hosta. Rozsah těchto opatření péče však končí v okamžiku, kdy je host schopen rozhodovat nebo kdy se s ním jeho příbuzní mohou spojit.
nebo příbuzní byli informováni o případu onemocnění.
Byli informováni o onemocnění.
16.3 Pronajímatel je oprávněn požadovat po Straně a Hostovi nebo v případě úmrtí po jejich právních nástupcích náhradu zejména těchto nákladů:
a) neuhrazené léčebné výlohy, náklady na převoz sanitkou, léky a zdravotní pomůcky
b) dezinfekci místnosti, která se stala nezbytnou,
c) praní prádla, ložního prádla a vybavení postelí, které se stalo nepoužitelným, jinak
za dezinfekci nebo důkladné vyčištění všech těchto předmětů,
d) obnovu stěn, nábytku, koberců atd,
koberců atd. v rozsahu, v jakém byly znečištěny nebo poškozeny v souvislosti s onemocněním nebo úmrtím.
nebo poškozené v souvislosti s nemocí nebo úmrtím,
e) nájemné za pokoj, pokud byl pokoj obýván hostem, plus případné náklady na nájemné za pokoj, pokud byl pokoj obýván hostem, plus případné náklady na nájemné za pokoj, pokud byl pokoj
dny, kdy jsou pokoje nepoužitelné z důvodu dezinfekce, evakuace nebo jiných důvodů.
dezinfekce, evakuace nebo podobně,
f) veškeré další škody vzniklé ubytovateli.

 

§ 17 Místo plnění, soudní příslušnost a volba práva

17.1 Místem plnění je místo, kde se nachází ubytovací zařízení.
17.2 Tato smlouva se řídí rakouským formálním a hmotným právem s vyloučením norem rakouského práva.
vyloučení pravidel mezinárodního práva soukromého (zejm. IPRG a EVÜ), jakož i pravidel mezinárodního práva občanského (zejm.
jakož i Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
17.3 Výlučným místem příslušnosti pro dvoustranné obchodní transakce je sídlo Pronajímatele.
Pronajímatele, přičemž Pronajímatel je dále oprávněn domáhat se svých práv.
práva u jakéhokoli jiného místně příslušného soudu.
příslušný soud.
17.4 Pokud byla Smlouva o ubytování uzavřena se Stranou, která je spotřebitelem a má své
a má své bydliště nebo obvyklý pobyt v Rakousku,
proti spotřebiteli, může být žaloba podána pouze v místě bydliště, obvyklého pobytu nebo sídla spotřebitele v Rakousku.
místě pobytu nebo v místě zaměstnání spotřebitele.
v místě zaměstnání.
17.5 Pokud byla Smlouva o ubytování uzavřena se stranou, která je spotřebitelem
a která má bydliště nebo sídlo v členském státě Evropské unie (s výjimkou
Rakouska), Islandu, Norska nebo Švýcarska, je soudem v místě bydliště spotřebitele soud v místě, kde má spotřebitel bydliště nebo sídlo.
bydliště spotřebitele je výlučně příslušný pro žaloby proti spotřebiteli.
Výlučnou příslušnost má soud příslušný podle místa bydliště spotřebitele.

 

§ 18 Různé

18.1 Pokud není v předchozích ustanoveních stanoveno jinak, počíná běžet lhůta od okamžiku, kdy se
lhůty začíná běžet doručením písemnosti, která lhůtu určuje, smluvním stranám, které jsou povinny lhůtu dodržet. Při počítání lhůty, která je
se nezapočítává den, do něhož spadá doba nebo událost, po níž lhůta uplyne.
nebo událost, na jejímž základě má lhůta začít běžet.
Lhůty vyjádřené v týdnech nebo měsících se vztahují ke dni v týdnu nebo měsíci, který
týdne nebo měsíce, který svým názvem nebo číslem odpovídá dni, od něhož má lhůta začít běžet.
den, od kterého se lhůta počítá. Pokud tento den chybí v
měsíci, použije se poslední den tohoto měsíce.
18.2 Prohlášení musí být druhé straně doručeno poslední den lhůty (o půlnoci).
(půlnoc) posledního dne lhůty.
18.3 Pronajímatel je oprávněn započíst své vlastní pohledávky proti pohledávkám strany. Strana není oprávněna započíst své vlastní pohledávky proti pohledávkám Propachtovatele, ledaže je Propachtovatel v úpadku nebo pohledávka Strany byla určena soudem nebo uznána Propachtovatelem.
18.4 V případě mezer v zákoně se použijí příslušná zákonná ustanovení.

 

K VOP v oblasti hotelnictví