Verklaring over toegankelijkheid

 

Gasteinertal Tourismus GmbH, gevestigd in Bad Hofgastein, streeft ernaar haar website toegankelijk te maken in overeenstemming met artikel 4c van de Salzburger Festsprechungsgesetz ter omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende drempelvrije toegang tot websites en mobiele applicaties van openbare lichamen (PB L 327 van 2.12.2016, blz. 1).

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.gastein.com.

 

Status van compatibiliteit met de vereisten

Deze website is slechts gedeeltelijk compatibel met conformiteitsniveau AA van de "Web Accessibility Guidelines - WCAG 2.1" volgens de toepasselijke geharmoniseerde Europese norm "European Standard EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)" vanwege de volgende onverenigbaarheden.

 

Niet-toegankelijke inhoud

a) Onverenigbaarheid met Web Accessibility Act (WZG) ter implementatie van Richtlijn (EU) 2016/2102.

De alternatieve teksten op onze website moeten nog end-to-end worden beoordeeld, waardoor slechts gedeeltelijk wordt voldaan aan het succescriterium WCAG 1.1. alternatieve teksten. We werken eraan om geschikte alternatieve teksten voor nieuwe inhoud onmiddellijk te implementeren en voor oudere inhoud in de volgende ontwikkelingscycli, uiterlijk eind 2021.

Verschillende elementen op de hele pagina hebben onvoldoende contrast, waardoor niet volledig aan de eis (WCAG 1.4.3. Contrast minimaal) kan worden voldaan. Aangezien dit voornamelijk elementen zijn met een blauw/wit contrast, maar dit overeenkomt met onze cd-kleuren, zal dit pas kunnen worden verholpen na een herziening van onze huisstijl.

"De vetgedrukte tag wordt gebruikt om tekst op te maken. Ook worden de html-elementen

<main> en

niet gebruikt om de pagina op te splitsen in specifieke gebieden. Er wordt dus niet voldaan aan WCAG-succescriterium 1.3.1. (info en relaties).

Er worden verwijzingen met Aria-labels gegeven, ook al is het doel voor de verwijzing niet aanwezig.
Dit betekent dat niet wordt voldaan aan WCAG-succescriteria 1.3.1 (info en relaties) en 4.1.2 (naam, rol, waarde).

Formuliervelden hebben soms geen of meer dan 1 label gespecificeerd. Daarom kan het doel van het label in sommige gevallen niet duidelijk worden toegewezen. Dit betekent dat niet wordt voldaan aan de succescriteria 2.4.6 (koppen en labels) en 3.3.2 (labels en instructies).

Om aan WCAG-succescriterium 2.1 Toegankelijkheid toetsenbord te voldoen, moet het bovendien mogelijk zijn om het hoofdmenu te openen, zodat de subitems in onze navigatie adequaat met het toetsenbord kunnen worden bediend. Dit werkt nog niet goed. De visuele focus van het actieve item is niet gemarkeerd.

Sommige links op de website bevatten geen tekst, of er zijn lege links, waardoor niet volledig wordt voldaan aan WCAG succescriterium 2.4.4 (linkdoel in context).

Deze tekortkomingen zullen door onze technische afdeling worden verholpen in de volgende ontwikkelingscycli, uiterlijk eind 2021.

Voor het WCAG-succescriterium 3.1 Leesbaarheid hebben we onze website steekproefsgewijs gecontroleerd op onderdelen in vreemde talen. Als u andere uitingen vindt die gemarkeerd moeten worden, laat het ons dan weten.

De presentatie van onze webpagina's is gebaseerd op de huidige technische mogelijkheden en standaarden. We hebben steekproefsgewijs gecontroleerd in welke volgorde elementen in de hoofdinhoud technisch worden weergegeven. Als u problemen ziet met de realisatie van afzonderlijke elementen, geef uw suggesties dan aan ons door.

We hebben onze website ook steekproefsgewijs gecontroleerd op visuele animaties en audio- en videobestanden. Als u audiovisuele inhoud vindt waarvoor u nog tekstalternatieven of ondertitels nodig hebt, of animaties waarvoor nog onderbrekingsmechanismen nodig zijn, laat het ons dan weten.

 

b) De inhoud valt niet binnen het toepassingsgebied van de toepasselijke wetgeving

Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media zoals webcams

Online kaart- en kaartdiensten

PDF-documenten en Office-documenten, vooral oudere, zijn niet toegankelijk. PDF-documenten zijn bijvoorbeeld niet getagd, zodat ze niet of onvoldoende kunnen worden begrepen en gebruikt door gebruikers van schermlezers. Dit betekent dat niet wordt voldaan aan WCAG succescriterium 4.1.2 (naam, rol, waarde).

c) Onevenredige belasting

Sommige van onze video's hebben geen audiobeschrijving. Dit betekent dat niet wordt voldaan aan WCAG-succescriterium 1.2.5 (opgenomen audiobeschrijving). Wij zijn van mening dat herstel een onevenredige belasting zou vormen volgens de toegankelijkheidsvoorschriften.

 

Opstellen van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is opgesteld op 05/05/2021.

De beoordeling van de conformiteit van de website met de WCA om de vereisten van Richtlijn (EU) 2016/2102 te implementeren vond plaats in de vorm van een WCAG 2.1 zelftest op conformiteitsniveau AA. De homepage, een pagina met standaardinhoud (Bad Gastein), een pagina met accommodatiedetails en een formulier (groepsaanvragen) werden gecontroleerd. De inhoud van afzonderlijke pagina's wordt regelmatig gecontroleerd door de webredactie wanneer er nieuwe inhoud wordt gepubliceerd.

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 05.05.2021.

 

Feedback en contactgegevens

De aanbiedingen en diensten op deze website worden voortdurend verbeterd, uitgewisseld en uitgebreid. Bruikbaarheid en toegankelijkheid zijn van groot belang voor ons.

 

Als u belemmeringen opmerkt die het gebruik van onze website verhinderen en die niet in deze verklaring worden beschreven, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@gastein.com.

 

Contact:

Gasteinertal Tourismus GmbH
Gasteiner Bundesstrasse 367
5630 Bad Hofgastein
Oostenrijk

Tel: +43 (0) 6432 / 3393-0
Fax: +43 (0) 6432 / 3393 120
E-mail: info@gastein.com

Handhavingsprocedure

Als je geen bevredigend antwoord krijgt van bovenstaande contactmogelijkheid, kun je je door middel van een klacht wenden tot de ombudsdienst voor toegankelijk internet en mobiele toepassingen van de deelstaat Salzburg. De klacht zal worden onderzocht om vast te stellen of de bepalingen van de Salzburger Web Accessibility Ordinance zijn overtreden door organen van de provincie, de gemeenten, de verenigingen van gemeenten en de zelfbesturende organen die zijn ingesteld bij provinciale wet. Als de klacht gegrond is, doet het bureau van de ombudsman aanbevelingen voor maatregelen aan de deelstaat of de betrokken rechtspersonen en stelt maatregelen voor om de betreffende tekortkomingen te verhelpen. Meer informatie over de klachtenprocedure is te vinden op de website van het bureau van de ombudsman voor toegankelijk internet en mobiele toepassingen