Afdruk & wettelijke kennisgeving

Informatieplicht volgens §5 Abs.1 E-Commerce-Gesetz (ECG)

Media-eigenaar/bedrijf: Gasteinertal Tourismus GmbH
Gasteiner Straße 367
5630 Bad Hofgastein
Oostenrijk

Tel: +43 (0) 6432 / 3393-0
Fax: +43 (0) 6432 / 3393 120
E-mail: info@gastein.com
Homepage: www.gastein.com


Eigenaar: Gasteinertal Toerisme

Directie: Eva Schödl
Tel. +43 6432 3393-119
Fax: +43 6432 3393-120
E-Mail: eva.schoedl@gastein.com

Zakelijk doel: Reisbureau, reclame & marktcommunicatie Basisrichting: Toeristische informatie en boekingsplatform

Registratienummer bedrijf: 166933s
UID: 43937102
Rechtbank van koophandel: regionale rechtbank Salzburg
Autoriteit volgens ECG: districtsbestuur St.Johann im Pongau
Kamer/beroepsvereniging: Kamer van Koophandel Salzburg

Copyright/aansprakelijkheid:

Gezien de technische kenmerken van het internet kan geen garantie worden gegeven voor de authenticiteit, juistheid en volledigheid van de informatie die op het internet wordt verstrekt. Er wordt ook geen garantie gegeven voor de beschikbaarheid of het functioneren van de betreffende homepage en de inhoud ervan.

 

Elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of andere schade, ongeacht de oorzaak, die voortvloeit uit het gebruik of de niet-beschikbaarheid van de gegevens en informatie op deze homepage, is uitgesloten voor zover dit wettelijk is toegestaan.

 

De inhoud van deze homepage is auteursrechtelijk beschermd. De informatie is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elk verder gebruik, in het bijzonder opslag in databases, vermenigvuldiging en elke vorm van commercieel gebruik evenals openbaarmaking aan derden, zelfs gedeeltelijk of in herziene vorm, zonder toestemming van de betreffende organisatie is verboden.

 

De integratie van afzonderlijke pagina's van ons aanbod in externe frames is niet toegestaan.

Informatieplicht volgens ECG en mediawet

Aansprakelijkheid & Disclaimer

Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze pagina's is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. We kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten. Als serviceprovider zijn we echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren in overeenstemming met algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment dat een concrete overtreding van de wet bekend wordt. Als we kennis nemen van overeenkomstige overtredingen, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina's is echter zonder concrete aanwijzingen van een rechtsschending niet zinvol. Als wij kennis nemen van wetsovertredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

 

Auteursrecht

De door de sitebeheerders gemaakte inhoud en werken op deze pagina's vallen onder het Duitse auteursrecht. Duplicatie, verwerking, distributie of enige vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten de reikwijdte van het auteursrecht vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé-, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht constateren, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Als wij op de hoogte zijn van inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Bescherming van gegevens

In de regel is het mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

We willen u erop wijzen dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toesturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is hierbij uitdrukkelijk verboden. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spammails.

Toepassingsgebied

Dit privacybeleid informeert gebruikers over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke aanbieder [Gasteinertal Tourismus GmbH, Gasteiner Bundesstraße 367, 5630 Bad Hofgastein, info@gastein.com +43 6432 33 93 0] op deze website (hierna te noemen "aanbod").

De rechtsgrondslag voor gegevensbescherming is te vinden in de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en de Telemediengesetz (TMG).

 

Toegangsgegevens/ Serverlogbestanden
De aanbieder (of zijn aanbieder van webruimte) verzamelt gegevens over elke toegang tot het aanbod (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten:


Naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider.

De aanbieder gebruikt de loggegevens alleen voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, veiligheid en optimalisatie van het aanbod. De aanbieder behoudt zich echter het recht voor om de loggegevens achteraf te controleren als er op basis van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat.


Omgang met persoonlijke gegevens
Persoonsgegevens zijn informatie waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd, d.w.z. informatie die tot een persoon kan worden herleid. Hieronder vallen de naam, het e-mailadres of telefoonnummer. Maar ook gegevens over voorkeuren, hobby's, lidmaatschappen of welke websites iemand heeft bekeken, gelden als persoonsgegevens.
Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld, gebruikt en doorgegeven door de aanbieder als dit wettelijk is toegestaan of als de gebruiker toestemming geeft voor het verzamelen van gegevens.


Contact opnemen met
Wanneer contact wordt opgenomen met de aanbieder (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen om de aanvraag te verwerken en voor het geval er vervolgvragen zijn.


Integratie van diensten en inhoud van derden
Het kan voorkomen dat inhoud van derden, zoals video's van YouTube, kaarten van Google Maps, RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites, in dit onlineaanbod wordt geïntegreerd. Dit veronderstelt altijd dat de aanbieders van deze inhoud (hierna "externe aanbieders" genoemd) op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker. Zonder het IP-adres zouden ze de inhoud niet naar de browser van de betreffende gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is daarom noodzakelijk voor de presentatie van deze inhoud. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers alleen het IP-adres gebruiken om de inhoud te leveren. We hebben er echter geen invloed op of de externe aanbieders het IP-adres opslaan, bijvoorbeeld voor statistische doeleinden. Voor zover dit bij ons bekend is, informeren wij de gebruikers hierover.


Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die het mogelijk maken om specifieke, apparaatgerelateerde informatie op te slaan op het toegangsapparaat van de gebruiker (pc, smartphone of vergelijkbaar). Enerzijds dienen ze de gebruiksvriendelijkheid van websites en daarmee de gebruikers (bijv. opslag van inloggegevens). Anderzijds dienen ze om statistische gegevens over het gebruik van de website te verzamelen en te kunnen analyseren om het aanbod te verbeteren. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies beïnvloeden. De meeste browsers hebben een optie om het opslaan van cookies te beperken of volledig te voorkomen. Er wordt echter op gewezen dat het gebruik en met name het gebruiksgemak zonder cookies beperkt zal zijn.
U kunt veel online advertentiecookies van bedrijven beheren via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.


Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de gebruikers wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.


In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal Google het IP-adres van de gebruiker echter vooraf inkorten binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de gebruikers te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren.

Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies weigeren door in hun browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Gebruikers kunnen ook voorkomen dat gegevens die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op hun gebruik van de website (inclusief hun IP-adres) door Google worden verzameld en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Als alternatief voor de browser add-on of in browsers op mobiele apparaten kunt u op deze link klikken om het verzamelen van gegevens door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen. Er wordt dan een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.


Gebruik van Facebook Social Plugins
Deze website maakt gebruik van social plugins ("Plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De plugins zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe tegel, de termen "Like", "Vind ik leuk" of een "duim omhoog"-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van sociale plugins van Facebook kunnen hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wanneer een gebruiker een website van dit aanbod oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt zijn browser een rechtstreekse verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser gestuurd, die deze vervolgens in de website integreert. De aanbieder heeft daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook verzamelt met behulp van deze plug-in en informeert gebruikers daarom op basis van zijn kennisniveau:
Door de integratie van de plugins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het aanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker is ingelogd bij Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan zijn of haar Facebook-account. Als gebruikers interactie hebben met de plugins, bijvoorbeeld door op de Like-knop te klikken of een reactie te plaatsen, wordt de betreffende informatie rechtstreeks van hun browser naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn of haar IP-adres achterhaalt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.


Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de daarmee samenhangende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van gebruikers, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit aanbod gegevens over hem verzamelt en koppelt aan zijn lidmaatschapsgegevens die bij Facebook zijn opgeslagen, moet hij of zij zich bij Facebook afmelden voordat hij of zij de website bezoekt. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de profielinstellingen van Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

 

Privacybeleid voor het gebruik van Hotjar

Deze website maakt gebruik van functies van de webservice Hotjar, geëxploiteerd door Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. is een Europees bedrijf gevestigd in Malta. Hotjar maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Hotjar en daar opgeslagen.

 

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van Hotjar. Instructies zijn beschikbaar op: www.hotjar.com/opt-out.

Gebruik van retargetingfuncties op de website www.gastein.com

"Plaatsen van op interesses gebaseerde reclame met behulp van ""retargeting"""
"Deze website maakt gebruik van zogenaamde ""retargeting-tags"". Een ""retargeting tag"" is een JavaScript-element dat in de broncode van de website wordt geplaatst. Als een gebruiker een pagina op deze website bezoekt die een retargeting-tag bevat, plaatst een aanbieder van onlinereclame (bijv. Google) een cookie op de computer van de gebruiker en wijst deze toe aan de overeenkomstige doelgroeplijsten voor retargeting. Deze cookie wordt vervolgens gebruikt om retargeting-campagnes ("op interesses gebaseerde reclame") op andere websites uit te voeren. Studies hebben aangetoond dat de weergave van op interesses gebaseerde reclame interessanter is voor de internetgebruiker dan reclame die geen direct verband houdt met interesses of eerder bezochte websites. "
Instel- en deactiveringsopties
"Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken deze cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan onze website. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Gebruikers van deze website kunnen het gebruik van cookies door Google uitschakelen door naar de voorkeurenpagina van Google Ads te gaan. Verder kunnen gebruikers het gebruik van cookies door externe leveranciers uitschakelen door de pagina ""Network Advertising Initiative"" te bezoeken en daar de juiste instellingen te maken.""


Google Advertentievoorkeuren:
http://www.google.com/ads/preferences/?hl=de
"Netwerk Reclame Initiatief' instellingen en opt-out opties."
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp


Herroeping, wijzigingen, correcties en updates
De gebruiker heeft het recht om, op verzoek en kosteloos, informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die over hem of haar zijn opgeslagen. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, zijn persoonlijke gegevens te blokkeren en te verwijderen, voor zover dit niet in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.

ANDERE

Voor een betere leesbaarheid van de inhoud van deze website hebben we gekozen voor de mannelijke of vrouwelijke vorm van persoonlijke benamingen. Dit impliceert op geen enkele manier discriminatie van het andere geslacht. Alle informatie richt zich op vrouwen en mannen in gelijke mate.

ALGEMENE VOORWAARDEN HOTELWEZEN 2006 (AGBH 2006)

Versie van 15.11.2006


Inhoudsopgave
§ 1 Toepassingsgebied
§ 2 Definities
§ 3 Sluiting van het contract - Aanbetaling
§ 4 Begin en einde van de logies
§ 5 Terugtrekking uit het logiescontract - annuleringskosten
§ 6 Terbeschikkingstelling van vervangende woonruimte
§ 7 Rechten van de partij
§ 8 Verplichtingen van de contractant
§ 9 Rechten van de herbergier
§ 10 Verplichtingen van de herbergier
§ 11 Aansprakelijkheid van de herbergier voor schade aan ingebrachte voorwerpen
§ 12 Beperking van aansprakelijkheid
§ 13 Houden van dieren
§ 14 Verlenging van de logiesovereenkomst
§ 15 Beëindiging van de verblijfsovereenkomst - Voortijdige beëindiging
§ 16 Ziekte of overlijden van de gast in de logiesovereenkomst
§ 17 Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en rechtskeuze
§ 18 Overige

§ 1 Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden voor de hotelbranche (hierna te noemen
"AGBH 2006") vervangen de vorige ÖHVB in de versie van 23 september
1981.
1.2 De AGBH 2006 sluiten bijzondere overeenkomsten niet uit. De AGBH 2006
zijn ondergeschikt aan individuele overeenkomsten.

 

§ 2 Definities

2.1 Definities:
"Herbergier": een natuurlijk persoon of rechtspersoon die tegen vergoeding gasten onderbrengt.
"Gast": een natuurlijke persoon die gebruik maakt van accommodatie. De gast
is meestal ook een contractant. Als gast worden ook aangemerkt personen
die samen met de contractant aankomen (bijv. familieleden, vrienden, enz.)
enz.).
"contractant": een natuurlijke of rechtspersoon in Oostenrijk of in het buitenland die als gast of voor een gast een logiesovereenkomst sluit.
een logiesovereenkomst sluit.
"Consument" en "Ondernemer": de begrippen worden in de zin van de gewijzigde consumentenbeschermingswet 1979 verstaan.
"Logiesovereenkomst": Is de tussen de logiesverlener en de contractant gesloten overeenkomst, waarvan de inhoud hieronder nader wordt geregeld.

§ 3 Totstandkoming van de overeenkomst - Aanbetaling

3.1 De verblijfsovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van de bestelling van de contractant door de herbergier. Elektronische verklaringen
worden als ontvangen beschouwd, indien de contractant voor wie ze bestemd zijn, deze onder normale omstandigheden kan opvragen en indien ze tijdens het verblijf van de herbergier ontvangen zijn.
de partij voor wie de aangifte bestemd is, deze onder normale omstandigheden kan opvragen en indien de aangifte tijdens de gepubliceerde kantooruren van de herbergier ontvangen is.
3.2 De herbergier heeft het recht de verblijfsovereenkomst te sluiten op voorwaarde dat de contractant
dat de contractant een aanbetaling doet. In dit geval
moet de herbergier, voordat hij de schriftelijke of mondelinge bestelling van de contractant aanneemt, de volgende informatie verstrekken
van de contractant de vereiste aanbetaling aan de contractant meedelen.
aan de contractant. Indien de contractant instemt met de aanbetaling (schriftelijk of mondeling), wordt de accommodatie
(schriftelijk of mondeling) akkoord gaat, treedt de logiesovereenkomst in werking na ontvangst van de verklaring van
akkoord met de betaling van de aanbetaling door de contractant.
door de herbergier.
3.3 De contractant is verplicht om de aanbetaling uiterlijk 7 dagen (dag van ontvangst) voorafgaand aan het verblijf te betalen.
voor de accommodatie te betalen. De kosten van de geldtransactie (bijv. overschrijvingskosten) komen ten laste van de contractant.
De kosten van de geldtransactie (bijv. overschrijvingskosten) zijn voor rekening van de partij. Voor credit- en debetkaarten
zijn de respectievelijke voorwaarden van de kaartmaatschappijen van toepassing.
3.4 De aanbetaling is een gedeeltelijke betaling van de overeengekomen vergoeding.

 

§ 4 Begin en einde van de accommodatie

4.1 Indien de herbergier geen ander tijdstip van ingebruikneming aanbiedt, heeft de contractant het recht om de
tijd, de gehuurde kamers te betrekken vanaf 16.00 uur op de overeengekomen dag ("dag van aankomst").
te betrekken.
4.2 Indien een kamer voor de eerste keer wordt betrokken vóór 6.00 uur, geldt de voorafgaande nacht als eerste nacht.
telt de voorafgaande nacht als eerste overnachting.
4.3 De gehuurde kamers dienen op de dag van vertrek voor 12.00 uur door de contractant ontruimd te zijn.
12.00 uur op de dag van vertrek. De herbergier heeft het recht een extra dag in rekening te brengen indien de
De herbergier heeft het recht een extra dag in rekening te brengen indien de gehuurde kamers niet op tijd ontruimd zijn.
tijdig worden verlaten.

 

§ 5 Terugtrekking uit het logiescontract - annuleringskosten

Terugtrekking door de herbergier
5.1 Voorziet de verblijfsovereenkomst in een aanbetaling en is de aanbetaling niet tijdig door de contractant voldaan, dan kan de herbergier de verblijfsovereenkomst zonder opzeggingsvergoeding opzeggen.
de herbergier de verblijfsovereenkomst zonder opzeggingsvergoeding opzeggen.
kan de herbergier de verblijfsovereenkomst zonder uitstel opzeggen.
5.2 Komt de gast op de overeengekomen dag van aankomst niet voor 18.00 uur aan, dan is de herbergier niet verplicht om de gast onder te brengen, tenzij een latere dag van aankomst overeengekomen werd.
is overeengekomen.
5.3 Heeft de contractant daarentegen een aanbetaling gedaan (zie 3.3), dan is de herbergier niet verplicht de gast onder te brengen, tenzij een latere aankomstdatum overeengekomen is.
gereserveerd tot uiterlijk 12.00 uur op de dag volgend op de overeengekomen aankomstdatum.
dag volgend op de overeengekomen aankomstdatum. In geval van vooruitbetaling van meer dan vier dagen, eindigt de
eindigt de verplichting tot logiesverstrekking om 18.00 uur op de vierde dag, zijnde de dag van aankomst
dag, tenzij de gast een latere aankomstdag aankondigt.
aangekondigd.
5.4 Tot uiterlijk 3 maanden voor de overeengekomen aankomstdatum van de contractant kan de verblijfsovereenkomst worden opgezegd.
kan de verblijfsovereenkomst door de herbergier om objectief gerechtvaardigde
objectief gerechtvaardigde redenen, tenzij anders overeengekomen, door een eenzijdige verklaring worden opgezegd.
eenzijdige verklaring.

Annulering door de contractant - Annuleringskosten
5.5 De verblijfsovereenkomst kan door de contractant tot uiterlijk 3 maanden voor de overeengekomen aankomstdatum van de gast geannuleerd worden.
De verblijfsovereenkomst kan door de contractant zonder betaling van annuleringskosten door een eenzijdige verklaring geannuleerd worden.
door de contractant zonder betaling van annuleringskosten.
5.6 Buiten de in § 5.5 genoemde periode is een annulering door een eenzijdige verklaring van de contractant slechts mogelijk indien de contractant de annuleringskosten in rekening brengt.
eenzijdige verklaring van de Partij alleen mogelijk tegen betaling van de volgende annuleringskosten
mogelijk:
- tot 1 maand voor de dag van aankomst 40 % van de totale arrangementsprijs;
- tot 1 week voor de dag van aankomst 70 % van de totale arrangementsprijs;
- in de laatste week voor de dag van aankomst: 90% van de totale arrangementsprijs.
tot 3 maanden: geen annuleringskosten
3 maanden tot 1 maand: 40
1 maand tot 1 week: 70
In de laatste week: 90
Belemmeringen voor aankomst
5.7 Als de contractant niet in staat is om op de dag van aankomst bij het etablissement aan te komen
door onvoorziene buitengewone omstandigheden (bijv. extreme sneeuwval, overstromingen, enz.).
(bijv. extreme sneeuwval, overstromingen, enz.) het onmogelijk maken om bij het logiesverblijf aan te komen
is de contractant niet verplicht om de overeengekomen vergoeding te betalen voor de dagen van aankomst.
de dagen van aankomst.
5.8 De verplichting tot betaling van de vergoeding voor het geboekte verblijf herleeft vanaf de dag van aankomst
de aankomst binnen drie dagen weer mogelijk wordt.
weer mogelijk wordt.

 

§ 6 Terbeschikkingstelling van vervangende accommodatie

6.1 De herbergier kan de contractant of de gasten een passende vervangende woonruimte (van dezelfde kwaliteit) ter beschikking stellen, indien dit voor de contractant redelijk is, in het bijzonder indien de contractant of de gasten een vervangende woonruimte ter beschikking stellen.
(van dezelfde kwaliteit) ter beschikking stellen, indien dit voor de contractant redelijk is, in het bijzonder indien de afwijking voor de contractant gering en objectief gerechtvaardigd is.
Partij, in het bijzonder indien de afwijking gering en objectief gerechtvaardigd is.
gerechtvaardigd.
6.2 Een objectieve rechtvaardiging wordt bijvoorbeeld gegeven indien de kamer(s)
de kamer(s) onbruikbaar is (zijn) geworden, gasten die al zijn ondergebracht hun
verblijf, er een overboeking is of andere belangrijke operationele maatregelen deze stap noodzakelijk maken.
maatregelen deze stap noodzakelijk maken.
6.3 Eventuele bijkomende kosten voor de vervangende accommodatie zijn voor rekening van de herbergier.

§ 7 Rechten van de contractant

7.1 Door het sluiten van een verblijfsovereenkomst verkrijgt de contractant de volgende rechten
het recht op het gebruikelijke gebruik van de gehuurde kamers, de voorzieningen van het logiesverblijf
de inrichtingen van het logiesverblijf, die gewoonlijk en zonder bijzondere voorwaarden
aan het gebruik van de gasten en op de gebruikelijke service.
De contractant oefent zijn rechten uit in overeenstemming met eventuele hotel- en/of gastenrichtlijnen (huisregels).

 

§ 8 Plichten van de contractant

8.1 De contractant is verplicht de overeengekomen vergoeding plus eventuele extra
overeengekomen vergoeding plus eventuele extra bedragen die zijn ontstaan als gevolg van afzonderlijke
door hem en/of de meereizende gasten verrichte diensten vermeerderd met de wettelijke BTW.
8.2 De herbergier is niet verplicht vreemde valuta te accepteren. Indien
vreemde valuta worden geaccepteerd, worden deze, indien mogelijk, tegen de wisselkoers van de dag als betaling geaccepteerd.
wisselkoers. Aanvaardt de herbergier vreemde valuta of
vreemde valuta's of girale betaalmiddelen accepteert, draagt de contractant alle daaraan verbonden kosten, zoals
kosten in verband hiermee, zoals navraag bij creditcardmaatschappijen
telegrammen, etc.
8.3 De contractant is tegenover de herbergier aansprakelijk voor alle door de contractant of de herbergier geleden schade.
8.3 De contractant is tegenover de herbergier aansprakelijk voor alle schade, die door de contractant, de gast of andere personen veroorzaakt wordt, die met medeweten of wil van de contractant de diensten van de herbergier aannemen.

§ 9 Rechten van de herbergier

9.1 Weigert de contractant de overeengekomen vergoeding te betalen of is hij in gebreke, dan is de contractant aansprakelijk voor alle schade die door de contractant, de gast of andere personen, die de diensten van de herbergier met kennis of wil van de contractant aannemen, veroorzaakt werd.
9.1 Weigert de contractant de overeengekomen prijs te betalen of is hij in verzuim, dan komt de herbergier het wettelijke recht van retentie volgens § 970c ABGB (Algemeen Burgerlijk Wetboek) en het wettelijke pandrecht volgens § 1101 ABGB (Algemeen Burgerlijk Wetboek) op de door de contractant of de gast ingebrachte voorwerpen toe.
Dit retentierecht of pandrecht kan de herbergier bovendien als zekerheid voor zijn aanspraken uit de verblijfsovereenkomst gebruiken, in het bijzonder voor cateringkosten, andere kosten die hij voor de contractant gemaakt heeft en voor alle aanspraken op schadevergoeding van welke aard dan ook.
voor aanspraken op schadevergoeding van welke aard dan ook.
9.2 Indien de dienst in de kamer van de contractant of op ongebruikelijke tijden van de dag (na 20:00 uur) wordt verleend
(na 20.00 uur en voor 6.00 uur) heeft de herbergier het recht om een speciale vergoeding te vragen.
heeft de herbergier het recht om hiervoor een speciale vergoeding te vragen. Deze speciale toeslag moet echter
worden vermeld op de tariefkaart van de kamer. De herbergier kan deze diensten ook om operationele redenen weigeren.
diensten om operationele redenen weigeren.
9.3 De herbergier heeft het recht om zijn diensten op elk moment te factureren of tussentijds te factureren.

 

§ 10 Verplichtingen van de herbergier

10.1 De herbergier is verplicht de overeengekomen diensten in de mate van zijn standaard te leveren.
in de mate die overeenkomt met zijn standaard.
10.2 Bijzondere verblijfsdiensten van de herbergier die niet in de verblijfsvergoeding inbegrepen zijn, gelden als voorbeeld:
a) Speciale accommodatiediensten die apart in rekening gebracht kunnen worden, zoals het verstrekken van salades, thee en koffie.
zoals het ter beschikking stellen van lounges, sauna, overdekt zwembad, solarium, garage,
zwembad, solarium, garage, enz;
b) voor het verstrekken van extra bedden of kinderbedden wordt een gereduceerde prijs in rekening gebracht.
prijs in rekening gebracht.
§ 11 Aansprakelijkheid van de herbergier voor schade aan ingebrachte voorwerpen
11.1 De herbergier is volgens § 970 en volgende van het Oostenrijks Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor de voorwerpen die de contractant heeft ingebracht. De herbergier is alleen aansprakelijk indien
de voorwerpen aan de herbergier of aan de door de herbergier bevoegde personen overhandigd worden
of aan een daartoe door de herbergier aangewezen of geïnstrueerde plaats.
of aan een daartoe door de herbergier aangewezen of geïnstrueerde plaats. Indien de herbergier het bewijs niet kan leveren, is de herbergier aansprakelijk voor zijn eigen schuld of voor schuld van zijn kant.
voor zijn eigen schuld of de schuld van zijn personeel alsmede voor de schuld van de
vertrekkende en aankomende personen. De logiesverlener is aansprakelijk volgens § 970 lid 1 ABGB (Oostenrijks Burgerlijk Wetboek).
ABGB (Oostenrijks Burgerlijk Wetboek), is de logiesverlener maximaal aansprakelijk tot de
aansprakelijkheid van herbergiers en andere ondernemers, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
toepasselijke versie. Indien de contractant of de gast niet voldoet aan het verzoek van de
Indien de contractant of de gast niet onmiddellijk voldoet aan het verzoek van de herbergier om zijn bezittingen in een speciale bewaringsplaats onder te brengen, is de herbergier van elke aansprakelijkheid ontslagen.
De hoogte van een eventuele aansprakelijkheid van de herbergier is beperkt tot het maximale
aansprakelijkheidsverzekering van de herbergier. Er wordt rekening gehouden met de eventuele schuld van de contractant of de gast.
11.2 De herbergier is niet aansprakelijk voor lichte nalatigheid. Indien
de contractant een ondernemer is, is ook de aansprakelijkheid voor grove nalatigheid uitgesloten.
uitgesloten. In een dergelijk geval draagt de contractant de bewijslast voor de
bewijslast van het bestaan van schuld. Gevolgschade of indirecte schade
gederfde winst wordt in geen geval vergoed.
11.3 Voor kostbaarheden, geld en waardepapieren is de herbergier slechts aansprakelijk tot een bedrag van momenteel € 550,-. Voor verdere schade is de herbergier alleen aansprakelijk
schade alleen in het geval dat de herbergier deze voorwerpen in bewaring heeft genomen of in het geval dat de herbergier deze voorwerpen in bewaring heeft genomen of in het geval dat de herbergier deze voorwerpen in bewaring heeft genomen.
in bewaring heeft genomen of indien de schade door hem of door een van zijn ondergeschikten werd veroorzaakt of indien de schade door hemzelf of door een van zijn ondergeschikten werd veroorzaakt.
of indien de schade door hemzelf of een van zijn medewerkers is veroorzaakt. De beperking van aansprakelijkheid
volgens 12.1 en 12.2 zijn van overeenkomstige toepassing.
11.4 De herbergier kan de bewaring van kostbaarheden, geld en waardepapieren weigeren, indien het gaat om materiële
voorwerpen die aanzienlijk meer waard zijn dan de voorwerpen die door de gasten van de
gasten van de betreffende herbergier gewoonlijk in bewaring geven.
11.5 In elk geval van veronderstelde bewaring is aansprakelijkheid uitgesloten,
indien de contractant en/of de gast de herbergier niet onmiddellijk op de hoogte stelt van de schade
schade niet onverwijld aan de herbergier meedeelt. Bovendien moeten deze claims
Deze aanspraken moeten binnen drie jaar na kennisneming of mogelijke kennisneming door de contractant of de gast voor de rechtbank geldend gemaakt worden.
anders vervalt het recht.

 

§ 12 Beperking van aansprakelijkheid

12.1 Indien de contractant een consument is, is de herbergier niet aansprakelijk voor gewone
lichte nalatigheid, met uitzondering van lichamelijk letsel.
12.2 Is de contractant een ondernemer, dan is de herbergier niet aansprakelijk voor lichte en grove nalatigheid.
De aansprakelijkheid voor lichte en grove nalatigheid is uitgesloten. In dit geval draagt de contractant de bewijslast voor het bestaan van schuld. Gevolgschade,
gevolgschade, immateriële schade of indirecte schade alsmede verloren
worden niet vergoed. De te vergoeden schade is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de trustrente.
het bedrag van de trustrente.

 

§ 13 Veeteelt

13.1 Dieren mogen alleen met voorafgaande toestemming van de herbergier en, indien nodig
en eventueel tegen een speciale vergoeding.
13.2 De contractant die een dier meeneemt, is verplicht om het dier tijdens zijn verblijf naar behoren te houden of er toezicht op te houden.
dier tijdens zijn verblijf te houden of te laten houden of te laten verzorgen door geschikte
of op eigen kosten door een geschikte derde te laten houden of verzorgen.
derde.
13.3 De contractant of gast die een dier meeneemt, moet een passende aansprakelijkheidsverzekering voor huisdieren of particuliere verzekering hebben.
aansprakelijkheidsverzekering voor huisdieren of particuliere aansprakelijkheidsverzekering, die ook mogelijke
die ook mogelijke schade veroorzaakt door dieren dekt. Het bewijs van de
verzekering moet op verzoek van de herbergier worden overgelegd.
op verzoek van de herbergier.
13.4 De contractant of zijn verzekeraar is tegenover de herbergier hoofdelijk aansprakelijk voor de
de herbergier voor de door meegebrachte dieren veroorzaakte schade. De schade
omvat in het bijzonder ook de door de herbergier aan derden te betalen schadevergoeding.
de herbergier verplicht is om aan derden te verstrekken.
13.5 Dieren zijn niet toegestaan in de lounges, openbare ruimtes, restaurantruimtes en wellnessruimtes.
Het verblijf van dieren is niet toegestaan.

 

§ 14 Uitbreiding van de accommodatie

14.1 De contractant heeft geen recht op verlenging van zijn verblijf.
worden verlengd. Indien de contractant zijn wens tot verlenging van het verblijf tijdig kenbaar maakt
kan de herbergier met de verlenging van de verblijfsovereenkomst instemmen. De herbergier is hiertoe niet verplicht.
14.2 Indien de contractant de herbergier op de dag van vertrek niet kan verlaten vanwege
door onvoorziene buitengewone omstandigheden (bijv. extreme sneeuwval, overstromingen enz.).
omstandigheden (bijv. extreme sneeuwval, overstromingen, enz.), alle mogelijkheden van vertrek
wordt de verblijfsovereenkomst automatisch verlengd voor de duur van de onmogelijkheid om te vertrekken.
automatisch verlengd voor de duur van de onmogelijkheid van vertrek. Een vermindering van de vergoeding voor deze
tijd is alleen mogelijk als de partij geen gebruik maakt van de diensten aangeboden door de
door de herbergier aangeboden diensten als gevolg van de buitengewone weersomstandigheden. De herbergier heeft het recht om
ten minste die vergoeding te eisen, die overeenkomt met de prijs die in het laagseizoen gebruikelijk is.
het laagseizoen.

 

§ 15 Beëindiging van de verblijfsovereenkomst - Voortijdige beëindiging

15.1 Is de verblijfsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten, dan eindigt deze
met het verstrijken van de tijd.
15.2 Bij voortijdig vertrek van de contractant heeft de herbergier het recht de volledige overeengekomen vergoeding te eisen.
overeengekomen vergoeding. De herbergier brengt in mindering wat hij door het niet gebruiken van de overeengekomen vergoeding heeft bespaard.
bespaard door geen gebruik te maken van de door de herbergier aangeboden diensten, of
wat hij heeft verkregen door de gereserveerde kamers aan anderen te verhuren. A
besparing wordt alleen geacht te bestaan indien de logiesverlener op het tijdstip van het
het tijdstip van de niet-bezetting van de door de gast bestelde kamers en de kamers door de annulering van de contractant aan andere gasten verhuurd kunnen worden.
aan andere gasten kunnen worden verhuurd. De bewijslast van de besparingen ligt bij de contractant.
contractant.
15.3 Door het overlijden van een gast eindigt de overeenkomst met de herbergier.
15.4 Werd de verblijfsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten, dan kunnen de contractanten de overeenkomst tot 10:00 uur van de derde dag voor het beoogde einde van de overeenkomst opzeggen.
15.5 De herbergier heeft het recht de verblijfsovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden
om een belangrijke reden, in het bijzonder indien de contractant of de gast
de gast
a) een aanzienlijk schadelijk gebruik van de verblijfsruimten maakt of
door zijn onattent, aanstootgevend of anderszins grof onbehoorlijk gedrag
het samenleven onaangenaam maakt voor de andere gasten, de eigenaar, het personeel van de eigenaar of derden die in de accommodatie verblijven of een strafbaar feit pleegt tegen eigendom, goede zeden of de openbare orde.
tegen de eigendom, de goede zeden of de fysieke veiligheid van deze personen; of
zich schuldig maakt aan een strafbaar feit
b) een besmettelijke ziekte heeft of een ziekte die langer duurt dan de verblijfsperiode of anderszins hulpbehoevend wordt;
c) de ingediende facturen niet betaalt wanneer deze opeisbaar worden binnen een redelijke
redelijke termijn (3 dagen) betaalt.
15.6 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd door een gebeurtenis die als overmacht wordt beschouwd
(bijv. natuurrampen, staking, uitsluiting, officiële verordeningen, enz.)
kan de herbergier de verblijfsovereenkomst te allen tijde zonder inachtneming van een opzeggingstermijn opzeggen.
de verblijfsovereenkomst op elk moment zonder inachtneming van een opzeggingstermijn opzeggen, tenzij de overeenkomst al
al van rechtswege opgezegd is of de herbergier van zijn plicht tot logiesverstrekking ontheven is.
verplichting tot logiesverstrekking. Schadeclaims enz. van de contractant zijn uitgesloten.
zijn uitgesloten.

 

§ 16 Ziekte of overlijden van de gast

16.1 Wordt een gast tijdens zijn verblijf in de herbergier ziek, dan zal de herbergier
de herbergier op verzoek van de gast medische hulp verlenen. In geval van dreigend
in geval van dreigend gevaar moet de herbergier ook voor medische verzorging zorgen
op verzoek van de gast, in het bijzonder indien dit noodzakelijk is en de gast zelf
noodzakelijk is en de gast hiertoe zelf niet in staat is.
16.2 Zolang de gast niet in staat is om beslissingen te nemen of de familieleden van de gast niet bereikt kunnen worden, moet de herbergier op kosten van de gast voor medische verzorging zorgen.
medische behandeling op kosten van de gast. De reikwijdte van deze verzorgingsmaatregelen eindigt echter op het moment dat de gast weer in staat is om beslissingen te nemen of de familieleden van de gast op de hoogte zijn gesteld van de toestand van de gast.
of de familieleden op de hoogte zijn gesteld van het ziektegeval.
van de ziekte op de hoogte zijn gesteld.
16.3 De herbergier heeft recht op schadevergoeding van de contractant en de gast of, in geval van overlijden, van hun rechtsopvolgers, in het bijzonder voor de volgende kosten:
a) openstaande medische kosten, kosten voor ziekenvervoer, medicijnen en medische hulpmiddelen
b) noodzakelijk geworden desinfectie van de kamer,
c) onbruikbaar geworden wasgoed, beddengoed en stoffering, anders
voor desinfectie of grondige reiniging van al deze zaken,
d) herstel van muren, meubilair, tapijten, enz,
tapijten, enz., voor zover deze zijn bevuild of beschadigd in verband met de ziekte of het overlijden.
of beschadigd zijn in verband met de ziekte of het overlijden,
e) kamerhuur, voor zover de kamer door de gast werd bewoond, vermeerderd met eventuele
dagen dat de kamers onbruikbaar zijn door desinfectie, evacuatie of andere redenen.
desinfectie, evacuatie of dergelijke,
f) eventuele andere schade die de logiesverlener heeft geleden.

 

§ 17 Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en rechtskeuze

17.1 De plaats van uitvoering is de plaats waar de logiesverlener is gevestigd.
17.2 Op deze overeenkomst is Oostenrijks formeel en materieel recht van toepassing met uitsluiting van de regels van het internationaal privaatrecht (met name IPRG en EVÜ).
uitsluiting van de regels van het internationaal privaatrecht (in het bijzonder IPRG en EVÜ) alsmede de
alsmede het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
17.3 De exclusieve bevoegde rechtbank voor bilaterale handelstransacties is de maatschappelijke zetel van de herbergier.
van de herbergier, terwijl de herbergier bovendien gerechtigd is zijn rechten te doen gelden bij elke andere bevoegde lokale rechtbank.
rechten te doen gelden bij elke andere bevoegde lokale rechtbank.
bevoegde rechtbank.
17.4 Werd de verblijfsovereenkomst met een contractant gesloten die consument is en zijn
en zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in Oostenrijk heeft,
tegen de consument alleen in de woonplaats, gebruikelijke verblijfplaats of arbeidsplaats van de consument aanhangig worden gemaakt.
woonplaats of plaats van tewerkstelling van de consument.
plaats van tewerkstelling.
17.5 Werd de verblijfsovereenkomst met een contractant gesloten die consument is
en die woonachtig is in een lidstaat van de Europese Unie (met uitzondering van
Oostenrijk), IJsland, Noorwegen of Zwitserland, is de rechter van de woonplaats van de consument bevoegd om de verblijfplaats van de consument te bepalen.
woonplaats van de consument exclusief bevoegd voor vorderingen tegen de consument.
De bevoegde rechtbank van de woonplaats van de consument is exclusief bevoegd.

 

§ 18 Diversen

18.1 Behoudens andersluidende bepalingen in de voorgaande leden, begint een termijn te lopen op het moment dat het document dat de termijn voorschrijft aan de partijen bij de overeenkomst is overhandigd.
van een termijn begint met de overhandiging van het stuk dat de termijn voorschrijft aan de partijen bij de overeenkomst die de termijn in acht moeten nemen. Bij de berekening van een termijn die
wordt de dag waarop het tijdstip waarop of de gebeurtenis waardoor de termijn verstrijkt, valt, niet meegerekend.
of de gebeurtenis op grond waarvan de termijn ingaat.
Termijnen die zijn uitgedrukt in weken of maanden hebben betrekking op de dag van de week of maand die
van de week of maand die door zijn naam of nummer overeenstemt met de dag waarop de termijn ingaat.
dag waarop de termijn ingaat. Als deze dag ontbreekt in de
maand ontbreekt, geldt de laatste dag van die maand.
18.2 Verklaringen moeten door de andere partij worden ontvangen op de laatste dag van de periode (middernacht).
(middernacht) op de laatste dag van de termijn ontvangen zijn.
18.3 De herbergier is gerechtigd zijn eigen vorderingen met de vorderingen van de contractant te verrekenen. De contractant is niet bevoegd om zijn eigen vorderingen met de vorderingen van de herbergier te verrekenen, tenzij de herbergier insolvent is of de vordering van de contractant door een rechtbank vastgesteld of door de herbergier erkend werd.
18.4 In geval van hiaten gelden de desbetreffende wettelijke bepalingen.

 

Op de AV van de hotelbranche