Gegevensbescherming

Informatieverplichtingen volgens art. 13 Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (DSGVO)

Wanneer u onze websites bezoekt, wordt informatie over de toegang (datum, tijd, bekeken pagina, IP-adres) als logbestanden op onze server opgeslagen. Wij doen dit in het legitieme belang van het bewaken van de technische werking, het optimaliseren van ons informatieaanbod en het detecteren van aanvallen op onze website. Deze gegevens worden door ons uitsluitend voor eigen statistische doeleinden geëvalueerd, in geanonimiseerde vorm.

De logbestanden worden na zes maanden verwijderd.

De verwerking vindt plaats in opdracht van Gasteinertal Tourismus GmbH.

In de regel verzamelen wij geen persoonlijke gegevens wanneer u onze website gebruikt. Als je contact met ons opneemt via de daarvoor bestemde contactformulieren of je inschrijft voor onze nieuwsbrief, worden je e-mailadres en andere persoonlijke gegevens alleen gebruikt voor individuele correspondentie naar aanleiding van je vraag. Wij garanderen dat uw gegevens uitsluitend door ons worden gebruikt, niet aan derden worden doorgegeven en vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. Een uitzondering vormt het doorgeven aan opdrachtnemers die uitsluitend in opdracht van Gasteinertal Tourismus GmbH werken, de gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken en door hun eigen overeenkomsten gebonden zijn aan de gegevensbeschermingsverplichtingen van de basisverordening gegevensbescherming.

U hebt het recht op informatie, correctie en verwijdering van gegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (in het bijzonder het recht om bezwaar te maken tegen het verzenden van directe reclame) en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

Algemene vragen / reserveringsaanvragen / brochurebestellingen

De gegevens van uw aanvraag (naam, contactgegevens, inhoud van de aanvraag, geschiedenis van eerdere contacten met ons) die u via het contactformulier of per e-mail naar ons stuurt, worden door ons verwerkt voor klantenservice (precontractuele maatregelen) en voor marketingdoeleinden (legitiem belang bij het verzenden van direct mail). Uw gegevens worden vijf jaar na uw laatste aanvraag verwijderd, tenzij er wettelijke verplichtingen zijn om de gegevens te bewaren. In het geval van een algemene of boekingsaanvraag over een accommodatie of ander partnerbedrijf, worden uw gegevens doorgestuurd naar het betreffende bedrijf. In het geval van een algemene boekingsaanvraag worden uw gegevens ook doorgestuurd naar verschillende accommodatieverschaffers om het best mogelijke aanbod samen te stellen.

 

Registratie nieuwsbrief

De nieuwsbrief wordt alleen verzonden met uw uitdrukkelijke toestemming door uw gegevens en e-mailadres in te voeren, op de knop "Aanmelden" te klikken en op de bevestigingslink in de bevestigingsmail te klikken die vervolgens automatisch wordt verzonden (dubbele opt-in).

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken door een schriftelijk bericht te sturen of door te klikken op de afmeldlink in de e-mailnieuwsbrief, die in elke nieuwsbrief is opgenomen. De herroeping heeft geen invloed op de rechtsgrondslag die tot de herroeping van toepassing was.

Uw gegevens worden opgeslagen totdat u de nieuwsbrief herroept of u zich afmeldt.

 

Opmerking over het gebruik van cookies:

Op deze website wordt software gebruikt om het gebruik van de website te analyseren.

Door deze gegevens te evalueren kunnen waardevolle inzichten worden verkregen in de behoeften van gebruikers. Deze bevindingen helpen om de kwaliteit van het aanbod verder te verbeteren.

In deze context worden ook zogenaamde cookies gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer van de bezoeker van de website worden opgeslagen en zo de herkenning van een bezoeker op anonieme basis mogelijk maken. Cookies kunnen over het algemeen worden geweigerd of verwijderd via de juiste browserinstellingen.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC. ("Google"). De door de Google-cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Google is toegetreden tot de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst en daarom bestaat er volgens het besluit van de EU-Commissie of volgens art. 45 DSGVO een passend beschermingsniveau voor gegevens bij de verwerking van de gegevens. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=debeschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren .

De bezoekgegevens van de website worden 26 maanden na het bezoek automatisch gewist.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u in de Algemene voorwaarden van Google Analytics of in het overzicht van Google Analytics. Wij wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp();" om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te garanderen (zogenaamde IP-masking).

 

Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps om interactieve kaarten weer te geven en routebeschrijvingen te maken. Google Maps is een kaartendienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, VS. Door gebruik te maken van Google Maps kan informatie over het gebruik van deze website, waaronder uw IP-adres en het (start)adres dat is ingevoerd als onderdeel van de routeplannerfunctie, worden doorgegeven aan Google in de VS Als u een webpagina van onze website oproept die Google Maps bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Google. De inhoud van de kaart wordt door Google rechtstreeks naar uw browser verzonden, die deze vervolgens in de website integreert. We hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Google op deze manier verzamelt. Voor zover wij weten, gaat het in ieder geval om de volgende gegevens:

Datum en tijd van het bezoek aan de betreffende website,

internetadres of URL van de bezochte website,

IP-adres,

(start)adres ingevoerd als onderdeel van de routeplanning.

Wij hebben geen invloed op de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en kunnen hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Als u niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt, verwerkt of gebruikt, kunt u JavaScript in uw browserinstellingen deactiveren. In dat geval kunt u echter geen gebruik maken van de kaartweergave.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, kunt u vinden in de informatie van Google over gegevensbescherming(https://policies.google.com/privacy?hl=de).

Google LLC neemt actief deel aan de Privacy Shield-overeenkomst(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens op basis van een besluit van de Europese Commissie conform art. 45 DSGVO.

 

Facebook Remarketing

Op onze website gebruiken we de remarketingtags van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS. Wanneer u onze website bezoekt, maken de remarketingtags een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de servers van Facebook. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u onze website met uw IP-adres hebt bezocht. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. De aldus verkregen informatie kan worden gebruikt voor het tonen van Facebook-reclame. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. Als u niet wilt dat er gegevens via Custom Audiences worden verzameld, kunt u Custom Audiences hier deactiveren: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

 

Google Remarketing

Op onze website maken we gebruik van de functie remarketing of "vergelijkbare doelgroepen" van Google Inc ("Google"). Met deze functie kunnen we websitebezoekers gericht adverteren door gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties weer te geven aan websitebezoekers wanneer zij andere websites in het Google Display Network bezoeken. Om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties, gebruikt Google zogenaamde cookies. Hiervoor slaat Google een klein bestand met een reeks nummers op in de browsers van de websitebezoekers. Dit nummer wordt gebruikt om bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website te registreren. Er worden geen persoonlijke gegevens van de websitebezoekers opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden. U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door onderstaande link te volgen en de daar aangeboden plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google vindt u hier: http://www.google.com/privacy/ads/.

 

Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar, een analysesoftware die wordt geleverd door Hotjar Ltd ("Hotjar")(http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Hotjar maakt het mogelijk om gebruiksgedrag op onze website te meten en te analyseren in de vorm van klikken, muisbewegingen, scrollhoogtes, etc.. De informatie die wordt gegenereerd door de "tracking code" en de "cookie" wordt verzonden naar de Hotjar-servers in Ierland en daar opgeslagen.

De volgende informatie wordt verzameld:

- Het IP-adres van je apparaat (verzameld en opgeslagen in een geanonimiseerd formaat).

- Schermgrootte van uw apparaat

- Type apparaat en browserinformatie

- Geografische locatie (alleen land)

- De voorkeurstaal voor de weergave van onze website

Daarnaast worden de volgende gegevens vastgelegd op onze server bij gebruik van Hotjar:

- Refererend domein

- Bezochte pagina's

- Geografische locatie (alleen land)

- De voorkeurstaal voor de weergave van onze website

- Datum en tijd waarop de website is bezocht

Hotjar zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websitegebruik en internetevaluatie van de website. Hotjar gebruikt ook diensten van derden, zoals Google Analytics en Optimizely, om diensten te leveren. Deze derde partijen kunnen informatie opslaan die uw browser verstuurt als onderdeel van het websitebezoek, zoals cookies of IP-verzoeken. Voor meer informatie over hoe Google Analytics en Optimizely gegevens opslaan en gebruiken, verwijzen wij u naar hun respectievelijke privacyverklaringen.

De cookies die Hotjar gebruikt hebben verschillende "levensduren"; sommige blijven tot 365 dagen geldig, en sommige blijven alleen geldig tijdens het huidige bezoek.
Je kunt het verzamelen van gegevens door Hotjar voorkomen door op de volgende link te klikken en de instructies daar te volgen: https: //www.hotjar.com/opt-out.

 

Gegevensoverdracht naar Salzburgerland Tourismus GmbH

Op deze website worden met uw toestemming gegevens over het gebruik van afzonderlijke delen van de website doorgegeven aan Salzburgerland Tourismus GmbH, Wiener Bundesstraße 23, 5300 Hallwang(https://www.salzburgerland.com). Gegevens over het gebruik van deze website worden verwerkt ten behoeve van analyse en online marketing, inclusief de weergave van gepersonaliseerde reclame op andere websites. Deze verwerking vindt plaats totdat de toestemming wordt ingetrokken of de betreffende bewaarperiode van de cookies verstrijkt. Meer informatie over gegevensbescherming bij Salzburgerland Tourismus GmbH vindt u op https://www.salzburgerland.com/de/impressum-und-datenschutz/.

 

Dorfgasteiner Bergbahnen AG

Doel van gegevensverwerking
DBB verwerkt persoonsgegevens van werknemers, partners, klanten en leveranciers met het oog op het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten en het voldoen aan de daarmee samenhangende wettelijke en contractuele vereisten.


Verzamelen van klantgegevens
Bij de aankoop van een ticket via het online formulier, telefonisch of aan onze kassa's verzamelen en verwerken wij - afhankelijk van het product in kwestie - voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en foto om het boekings- en betalingsproces uit te voeren.

 

Toegangscontrole
Houd er rekening mee dat ten behoeve van de toegangscontrole een referentiefoto van de liftpashouder wordt gemaakt wanneer hij/zij voor het eerst door een tourniquet gaat dat is uitgerust met een camera. Deze referentiefoto wordt door het liftpersoneel vergeleken met de foto's die telkens worden gemaakt wanneer de liftkaarthouder een tourniquet passeert dat is uitgerust met een camera. De referentiefoto wordt onmiddellijk na het verlopen van de liftkaart verwijderd, de andere foto's uiterlijk 30 minuten na het passeren van een tourniquet. Houd er rekening mee dat het ook mogelijk is om liftkaarten te kopen die technisch zo zijn geconfigureerd dat er geen foto wordt gemaakt bij het passeren van het tourniquet, maar dat er rekening moet worden gehouden met willekeurige controles door het liftpersoneel.

 

Online winkel
DBB heeft geen online winkel. De website www.dorfgastein.com biedt alleen een link naar de online shop van Ski amadé GmbH. De online shop van Ski amadé GmbH valt niet onder dit privacybeleid.

 

Fotopunten
Bij het bergstation van de Gipfelbahn-Fulseck is een fotopunt waar je foto's kunt maken. Wanneer je dit fotopunt gebruikt, wordt er een actuele foto gemaakt die online wordt gepubliceerd. Sommige fotopunten worden beheerd door Alturos Destinations GmbH (Skiline). Deze vallen niet onder dit privacybeleid en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van DBB. DBB kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het privacybeleid van de exploitant.

 

Skiline
Via de website kunt u toegang krijgen tot de externe dienst Skiline om uw persoonlijke hoogteprofiel te bekijken. Skiline ontvangt de tourniquets die je bent gepasseerd en je kaartnummer om het hoogteprofiel aan te maken. Dit betekent dat er geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven. Als je de dienst Skiline via onze website oproept, verlaat je onze website en kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Aanvragers
De contactgegevens en sollicitatiedocumenten die in het kader van een sollicitatie worden ingediend, worden door ons elektronisch verwerkt om geschikte kandidaten voor een baan te selecteren. In geval van afwijzing worden de sollicitatiedocumenten alleen bewaard als u hiervoor toestemming geeft.

 

Bewijs van laag epidemiologisch risico voor skipasgeldigheid ("2G-bewijs").

In overeenstemming met de COVID 19 Maatregelenverordening moeten personen die onze kabelbaanfaciliteiten voor recreatieve doeleinden gebruiken, een geldig bewijs van laag epidemiologisch risico kunnen overleggen. Momenteel is dit een "2G-bewijs" (gevaccineerd of hersteld). De wettelijke basis voor de controle van dit bewijs door ons is de wettelijke verplichting voor deze controle volgens de COVID-19 maatregelenverordening (in de huidige versie) in verband met art. 6 (1) lit. c DSGVO. Om de controle van dit bewijs in het geval van meerdaagse en seizoenskaarten te vereenvoudigen, is het mogelijk om het 2G-bewijs op te slaan, mits u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. De rechtsgrondslag voor de opslag van het 2G-bewijs is dus uw uitdrukkelijke toestemming conform art. 9 (2) lit. a DSGVO voor de verwerking van gezondheidsgegevens via onze digitale tool "Safe2Ski Check in" van het bedrijf SKIDATA of, in het geval van aankopen aan onze kassa's ter plaatse, uw ondertekening van een overeenkomstige toestemmingsverklaring op papier. Er is geen wettelijke verplichting om het 2G-bewijs op te slaan; in plaats van het op te slaan, kan een individuele controle van het 2G-bewijs worden uitgevoerd telkens wanneer u een kabelbaan betreedt. Voor de geautomatiseerde opslag en controle van uw 2G-bewijs maken wij gebruik van de diensten van onze orderverwerker SKIDATA (SKIDATA Austria GmbH, Hochthronstraße 1-7, A-5083 Grödig/Salzburg). Wij hebben met het bedrijf SKIDATA een overeenkomst gesloten op grond van art. 28 DSGVO als orderverwerker, die garandeert dat uw gegevens uitsluitend in het kader van onze opdracht worden verwerkt. Meer informatie over de gegevensbescherming van Skidata vindt u op: https://www.skidata.com/de-at/datenschutz/. Over het algemeen bewaren we je 2G-bewijs voor de duur van de geldigheid van je meerdaagse of seizoenskaart. Daarna kan verwerking plaatsvinden als dit nodig is om claims te doen gelden of te verdedigen. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door ons een e-mail te sturen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking.

 

Algemene tariefbepalingen 2021/22

Cookies