Erklæring om tilgængelighed

 

Gasteinertal Tourismus GmbH med hjemsted i Bad Hofgastein bestræber sig på at gøre sit websted tilgængeligt i overensstemmelse med § 4c i Salzburgs deltagelseslov, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 om barrierefri adgang til offentlige organers websteder og mobilapplikationer (EUT L 327 af 2.12.2016, s. 1).

Denne tilgængelighedserklæring gælder for webstedet www.gastein.com.

 

Status for kompatibilitet med kravene

Denne hjemmeside er kun delvist kompatibel med overensstemmelsesniveau AA i "Retningslinjer for webtilgængelighed - WCAG 2.1" i henhold til den gældende harmoniserede europæiske standard "Europæisk standard EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)" på grund af følgende inkompatibiliteter.

 

Ikke-tilgængeligt indhold

a) Inkompatibilitet med Web Accessibility Act (WZG), der implementerer direktiv (EU) 2016/2102.

De alternative tekster på vores hjemmeside kræver stadig end-to-end gennemgang, hvorfor WCAG 1.1. succeskriteriet for alternative tekster kun er delvist opfyldt. Vi arbejder på at implementere passende alternative tekster for nyt indhold med det samme og for ældre indhold i de næste udviklingscyklusser, senest ved udgangen af 2021.

Flere elementer på hele siden har ikke tilstrækkelig kontrast, hvorfor kravet (WCAG 1.4.3. Kontrast minimum) ikke kan opfyldes fuldt ud. Da det hovedsageligt er elementer med blå/hvid kontrast, men det svarer til vores CD-farver, vil det først være muligt at rette op på dette efter en revision af vores corporate identity.

"Bold" tag bruges til at formatere tekst. Desuden bruges html-elementerne

<main> og

ikke til at opdele siden i specifikke områder. Dermed er WCAG-succeskriterium 1.3.1. (info og relationer) ikke opfyldt.

Referencer med Aria-labels er angivet, selv om målet for referencen ikke er til stede.
Det betyder, at WCAG-succeskriterium 1.3.1 (info og relationer) og 4.1.2 (navn, rolle, værdi) ikke er opfyldt.

Formularfelter har nogle gange ingen eller mere end 1 label angivet. Derfor kan formålet med etiketten i nogle tilfælde ikke tildeles klart. Det betyder, at succeskriterierne 2.4.6 (overskrifter og labels) og 3.3.2 (labels og instruktioner) ikke er opfyldt.

For at opfylde WCAG-succeskriterium 2.1 Tastaturtilgængelighed skal det desuden være muligt at åbne hovedmenuen, så underpunkterne i vores navigation kan betjenes hensigtsmæssigt med tastaturet. Dette fungerer endnu ikke korrekt. Det visuelle fokus for det aktive element er ikke fremhævet.

Nogle links på hjemmesiden indeholder ingen tekst, eller der er tomme links, så WCAG-succeskriterium 2.4.4 (linkformål i kontekst) er ikke helt opfyldt.

Disse mangler vil blive udbedret af vores tekniske afdeling i de næste udviklingscyklusser, senest ved udgangen af 2021.

Hvad angår WCAG-succeskriteriet 3.1 Læsbarhed, har vi stikprøvevis kontrolleret vores hjemmeside for fremmedsprogede dele. Hvis du finder andre udtryk, der skal markeres, bedes du give os besked.

Præsentationen af vores websider er baseret på aktuelle tekniske muligheder og standarder. Vi har stikprøvevis kontrolleret den rækkefølge, som elementerne i hovedindholdet vises i rent teknisk. Hvis du opdager problemer med realiseringen af enkelte elementer, bedes du give dine forslag videre til os.

Vi har også stikprøvevist kontrolleret vores hjemmeside for visuelle animationer samt lyd- og videofiler. Hvis du finder audiovisuelt indhold, som du stadig har brug for tekstalternativer eller undertekster til, eller animationer, der stadig kræver mekanismer til afbrydelse, så lad os det vide.

 

b) Indholdet falder ikke inden for rammerne af den gældende lovgivning

Live-udsendte tidsbaserede medier såsom webkameraer

Online kort- og korttjenester

PDF-dokumenter og Office-dokumenter, især ældre, er ikke tilgængelige. For eksempel er PDF-dokumenter ikke taggede, så de kan ikke forstås og bruges af skærmlæserbrugere, eller de kan kun bruges utilstrækkeligt. Det betyder, at WCAG-succeskriterium 4.1.2 (navn, rolle, værdi) ikke er opfyldt.

c) Uforholdsmæssig stor belastning

Nogle af vores videoer har ikke synstolkning. Det betyder, at WCAG-succeskriterium 1.2.5 (lydbeskrivelse indspillet) ikke er opfyldt. Vi mener, at afhjælpning vil være en uforholdsmæssig stor byrde i henhold til tilgængelighedsbestemmelserne.

 

Udarbejdelse af denne tilgængelighedserklæring

Denne erklæring blev udarbejdet den 05/05/2021.

Vurderingen af hjemmesidens overensstemmelse med WCA for at implementere kravene i direktiv (EU) 2016/2102 tog form af en WCAG 2.1 selvtest på overensstemmelsesniveau AA. Hjemmesiden, en side med standardindhold (Bad Gastein), en side med detaljer om indkvarteringen og en formular (gruppeforespørgsler) blev kontrolleret. Indholdet på de enkelte sider kontrolleres regelmæssigt af webredaktionen, når der udgives nyt indhold.

Denne erklæring blev sidst opdateret den 05.05.2021.

 

Feedback og kontaktoplysninger

Tilbuddene og tjenesterne på dette websted forbedres, udskiftes og udvides konstant. Brugervenlighed og tilgængelighed er af stor betydning for os.

 

Hvis du opdager barrierer, der forhindrer dig i at bruge vores hjemmeside, og som ikke er beskrevet i denne erklæring, bedes du kontakte os via e-mailadressen info@gastein.com.

 

Kontakt:

Gasteinertal Tourismus GmbH
Gasteiner Bundesstraße 367
5630 Bad Hofgastein
Østrig

Telefon: +43 (0) 6432 / 3393-0
Fax: +43 (0) 6432 / 3393 120
E-mail: info@gastein.com

Håndhævelsesprocedure

Hvis du ikke får tilfredsstillende svar fra ovenstående kontaktmulighed, kan du henvende dig til ombudsmandens kontor for tilgængeligt internet og mobile applikationer i delstaten Salzburg ved hjælp af en klage. Klagen vil blive undersøgt for at afgøre, om den vedrører en overtrædelse af kravene i Salzburg Web Accessibility Ordinance af organer i provinsen, kommunerne, sammenslutningerne af kommuner og de selvstyrende organer, der er oprettet ved provinslov. Hvis klagen er berettiget, udsteder ombudsmandens kontor anbefalinger til handling til delstaten eller de berørte juridiske enheder og foreslår foranstaltninger til at afhjælpe de aktuelle mangler. Yderligere oplysninger om klageproceduren kan findes på hjemmesiden for Ombudsmandens kontor for tilgængeligt internet og mobile applikationer