Aftryk og juridisk meddelelse

Pligt til at informere i henhold til §5 Abs.1 E-Commerce-Gesetz (ECG)

Medieejer/virksomhed: Gasteinertal Tourismus GmbH
Gasteiner Bundesstraße 367
5630 Bad Hofgastein
Østrig

Telefon: +43 (0) 6432 / 3393-0
Fax: +43 (0) 6432 / 3393 120
E-mail: info@gastein.com
Hjemmeside: www.gastein.com


Ejer: Gasteinertal Tourism

Ledelse: Eva Schödl
Tel. +43 6432 3393-119
Fax: +43 6432 3393-120
E-Mail: eva.schoedl@gastein.com

Forretningsformål: Rejsebureau, reklame og markedskommunikation Grundlæggende retning: Turistinformation og bookingplatform

Virksomhedsregistreringsnummer: 166933s
UID: 43937102
Handelsregisterets domstol: Salzburgs regionale domstol
Myndighed i henhold til ECG: Distriktsmyndighed St.Johann im Pongau
Kammer/erhvervsorganisation: Salzburger Handelskammer

Ophavsret/ansvar:

I betragtning af internettets tekniske egenskaber kan der ikke gives nogen garanti for ægtheden, rigtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der gives på internettet. Der gives heller ingen garanti for tilgængeligheden eller driften af den pågældende hjemmeside og dens indhold.

 

Ethvert ansvar for direkte, indirekte eller andre skader, uanset årsag, der opstår som følge af brug eller manglende tilgængelighed af data og oplysninger på denne hjemmeside, er udelukket i det omfang, det er tilladt ved lov.

 

Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet af ophavsret. Oplysningerne er kun beregnet til personlig brug. Enhver yderligere brug, især lagring i databaser, kopiering og enhver form for kommerciel brug samt videregivelse til tredjeparter, selv delvist eller i revideret form, uden samtykke fra den respektive organisation er forbudt.

 

Enhver integration af individuelle sider i vores tilbud i eksterne rammer skal afstås fra.

Pligt til at informere i henhold til ECG og medieloven

Ansvar og ansvarsfraskrivelse

Ansvar for indhold

Indholdet på vores sider er skabt med den største omhu. Vi kan dog ikke påtage os noget ansvar for indholdets rigtighed, fuldstændighed og aktualitet. Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i overensstemmelse med de generelle love. Som tjenesteudbyder er vi dog ikke forpligtet til at overvåge transmitterede eller lagrede tredjepartsoplysninger eller til at undersøge omstændigheder, der indikerer ulovlig aktivitet. Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i overensstemmelse med generelle love forbliver upåvirket af dette. Ansvar i denne henseende er dog først muligt fra det tidspunkt, hvor en konkret overtrædelse af loven bliver kendt. Hvis vi bliver opmærksomme på tilsvarende overtrædelser, vil vi straks fjerne dette indhold.

 

Ansvar for links

Vores hjemmeside indeholder links til eksterne hjemmesider fra tredjeparter, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Derfor kan vi ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev kontrolleret for mulige lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen. Ulovligt indhold var ikke genkendeligt på tidspunktet for linkningen. En permanent overvågning af indholdet på de linkede sider er dog ikke rimelig uden konkrete indikationer på en lovovertrædelse. Hvis vi bliver opmærksomme på lovovertrædelser, vil vi straks fjerne sådanne links.

 

Ophavsret

Indholdet og værkerne på disse sider, der er oprettet af webstedets operatører, er underlagt tysk lov om ophavsret. Kopiering, behandling, distribution eller enhver form for kommercialisering af sådant materiale uden for rammerne af loven om ophavsret kræver forudgående skriftligt samtykke fra den respektive forfatter eller skaber. Downloads og kopier af denne side er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug. For så vidt som indholdet på dette websted ikke blev oprettet af operatøren, respekteres tredjeparts ophavsret. Især er tredjepartsindhold markeret som sådan. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, bedes du informere os herom. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser, vil vi straks fjerne sådant indhold.

 

Beskyttelse af data

Som regel er det muligt at bruge vores hjemmeside uden at give personlige data. I det omfang, der indsamles personoplysninger (f.eks. navn, adresse eller e-mailadresser) på vores sider, sker dette så vidt muligt altid på frivillig basis. Disse data vil ikke blive videregivet til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke.

Vi gør opmærksom på, at datatransmission på internettet (f.eks. kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. En fuldstændig beskyttelse af data mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Brug af kontaktdata offentliggjort inden for rammerne af aftryksforpligtelsen af tredjeparter med det formål at sende reklame og informationsmateriale, der ikke udtrykkeligt er anmodet om, er hermed udtrykkeligt forbudt. Operatørerne af siderne forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret afsendelse af reklameoplysninger, for eksempel gennem spam-mails.

Omfang

Denne privatlivspolitik informerer brugerne om arten, omfanget og formålet med den ansvarlige udbyders [Gasteinertal Tourismus GmbH, Gasteiner Bundesstraße 367, 5630 Bad Hofgastein, info@gastein.com +43 6432 33 93 0] indsamling og brug af personoplysninger på dette websted (i det følgende benævnt "tilbud").

Retsgrundlaget for databeskyttelse findes i den føderale databeskyttelseslov (BDSG) og telemedieloven (TMG).

 

Adgangsdata/serverlogfiler
Udbyderen (eller hans webhoteludbyder) indsamler data om hver adgang til tilbuddet (såkaldte serverlogfiler). Adgangsdataene omfatter:


Navn på den besøgte hjemmeside, fil, dato og klokkeslæt for adgang, overført datamængde, meddelelse om vellykket adgang, browsertype og -version, brugerens operativsystem, henvisnings-URL (den tidligere besøgte side), IP-adresse og den anmodende udbyder.

Udbyderen bruger kun logdataene til statistiske evalueringer med henblik på drift, sikkerhed og optimering af tilbuddet. Udbyderen forbeholder sig dog retten til at kontrollere logdataene efterfølgende, hvis der er en begrundet mistanke om ulovlig brug på grundlag af konkrete indikationer.


Håndtering af personlige data
Personlige data er oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, dvs. oplysninger, der kan spores tilbage til en person. Dette omfatter navn, e-mailadresse eller telefonnummer. Men også data om præferencer, hobbyer, medlemskaber eller hvilke hjemmesider, en person har besøgt, tæller som persondata.
Personlige data indsamles, bruges og videregives kun af udbyderen, hvis dette er tilladt ved lov, eller hvis brugeren giver sit samtykke til indsamlingen af data.


Kontakt
Ved kontakt med udbyderen (f.eks. via kontaktformular eller e-mail) gemmes brugerens oplysninger med henblik på behandling af forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål.


Integration af tredjeparts tjenester og indhold
Det kan ske, at tredjepartsindhold, såsom videoer fra YouTube, kort fra Google Maps, RSS-feeds eller grafik fra andre websteder, er integreret i dette onlinetilbud. Dette forudsætter altid, at udbyderne af dette indhold (i det følgende benævnt "tredjepartsudbydere") er opmærksomme på brugerens IP-adresse. Uden IP-adressen kunne de ikke sende indholdet til den pågældende brugers browser. IP-adressen er derfor nødvendig for præsentationen af dette indhold. Vi bestræber os på kun at bruge indhold, hvis respektive udbydere kun bruger IP-adressen til at levere indholdet. Vi har dog ingen indflydelse på, om tredjepartsudbyderne gemmer IP-adressen, f.eks. til statistiske formål. I det omfang vi har kendskab til dette, informerer vi brugerne om det.


Cookies
Cookies er små filer, der gør det muligt at gemme specifikke, enhedsrelaterede oplysninger på brugerens adgangsenhed (pc, smartphone eller lignende). På den ene side tjener de brugervenligheden af hjemmesider og dermed brugerne (f.eks. lagring af login-data). På den anden side tjener de til at indsamle statistiske data om brugen af hjemmesiden og til at kunne analysere dem med det formål at forbedre tilbuddet. Brugerne kan påvirke brugen af cookies. De fleste browsere har en mulighed for at begrænse eller helt forhindre lagring af cookies. Det påpeges dog, at brugen og især brugerkomforten vil være begrænset uden cookies.
Du kan administrere mange online annoncecookies fra virksomheder via det amerikanske websted http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-webstedet http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ .


Google Analytics
Dette websted bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Google, Inc ("Google"). Google Analytics bruger "cookies", som er tekstfiler, der placeres på din computer, for at hjælpe webstedet med at analysere, hvordan brugerne bruger webstedet. De oplysninger, der genereres af cookien om brugernes anvendelse af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der.


Hvis IP-anonymisering er aktiveret på denne hjemmeside, vil Google dog på forhånd afkorte brugerens IP-adresse inden for EU's medlemslande eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og forkortes der. IP-anonymisering er aktiv på denne hjemmeside. På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger med det formål at evaluere brugernes brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og levere andre tjenester relateret til webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren.

Den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, vil ikke blive slået sammen med andre Google-data. Brugere kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i deres browser, men bemærk venligst, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge den fulde funktionalitet på denne hjemmeside. Brugere kan også forhindre indsamling af data genereret af cookien og relateret til deres brug af hjemmesiden (inklusive deres IP-adresse) af Google og behandling af disse data af Google ved at downloade og installere browser-plugin'et, der er tilgængeligt på følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Som et alternativ til browsertilføjelsen eller i browsere på mobile enheder bedes du klikke på dette link for at forhindre indsamling af Google Analytics på dette websted i fremtiden. Dette vil placere en opt-out-cookie på din enhed. Hvis du sletter dine cookies, skal du klikke på dette link igen.


Brug af Facebooks sociale plugins
Denne hjemmeside bruger sociale plugins ("Plugins") fra det sociale netværk facebook.com, som drives af Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Plugins er genkendelige ved et af Facebooks logoer (hvidt "f" på en blå flise, udtrykkene "Like", "Like" eller et "thumbs up"-tegn) eller er markeret med tilføjelsen "Facebook Social Plugin". Listen og udseendet af Facebooks sociale plugins kan ses her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Når en bruger åbner et websted i dette tilbud, der indeholder et sådant plugin, opretter hans browser en direkte forbindelse til Facebook-serverne. Indholdet af plugin'et overføres af Facebook direkte til din browser, som derefter integrerer det på hjemmesiden. Udbyderen har derfor ingen indflydelse på omfanget af de data, som Facebook indsamler ved hjælp af dette plugin, og informerer derfor brugerne i henhold til deres vidensniveau:
Ved at integrere plugins modtager Facebook oplysninger om, at en bruger har åbnet den tilsvarende side i tilbuddet. Hvis brugeren er logget ind på Facebook, kan Facebook tildele besøget til hans eller hendes Facebook-konto. Hvis brugerne interagerer med plugins, f.eks. ved at klikke på Like-knappen eller skrive en kommentar, overføres de tilsvarende oplysninger direkte fra deres browser til Facebook og gemmes der. Hvis en bruger ikke er medlem af Facebook, er der stadig mulighed for, at Facebook finder ud af og gemmer hans eller hendes IP-adresse. Ifølge Facebook er det kun en anonymiseret IP-adresse, der gemmes i Tyskland.


Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og Facebooks videre behandling og brug af dataene samt de relaterede rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af brugernes privatliv kan findes i Facebooks privatlivspolitik: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Hvis en bruger er medlem af Facebook og ikke ønsker, at Facebook indsamler data om ham eller hende via dette tilbud og forbinder dem med hans eller hendes medlemsdata, der er gemt på Facebook, skal han eller hun logge ud af Facebook, før han eller hun besøger hjemmesiden. Yderligere indstillinger og indsigelser mod brug af data til reklameformål er mulige inden for Facebook-profilindstillingerne: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

 

Privatlivspolitik for brug af Hotjar

Dette websted bruger funktioner fra webtjenesten Hotjar, der drives af Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. er et europæisk selskab med base på Malta. Hotjar bruger cookies. Disse er tekstfiler, der gemmes på din computer og muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af webstedet, overføres normalt til en Hotjar-server og gemmes der.

 

Du kan gøre indsigelse mod brugen af Hotjar. Instruktioner er tilgængelige på: www.hotjar.com/opt-out.

Brug af retargeting-funktioner på hjemmesiden www.gastein.com

"Placering af interessebaseret reklame ved hjælp af ""retargeting"""
"Denne hjemmeside bruger såkaldte ""retargeting tags"". Et ""retargeting-tag"" er et JavaScript-element, der er placeret i kildekoden på hjemmesiden. Hvis en bruger besøger en side på dette websted, der indeholder et retargeting-tag, placerer en udbyder af onlineannoncering (f.eks. Google) en cookie på brugerens computer og tildeler den til de tilsvarende retargeting-målgruppelister. Denne cookie bruges efterfølgende til at køre retargeting-kampagner ("interessebaseret annoncering") på andre hjemmesider. Undersøgelser har vist, at visning af interessebaseret reklame er mere interessant for internetbrugeren end reklame, der ikke har nogen direkte forbindelse til interesser eller tidligere besøgte hjemmesider. "
Indstillings- og deaktiveringsmuligheder
"Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger disse cookies til at vise annoncer baseret på en brugers tidligere besøg på vores hjemmeside. Der gemmes ingen personlige data i processen. Brugere af denne hjemmeside kan deaktivere Googles brug af cookies ved at besøge siden Google Ads Preferences. Desuden kan brugere deaktivere tredjeparters brug af cookies ved at besøge siden ""Network Advertising Initiative"" disable page og foretage de relevante indstillinger der.""


Google Annoncepræferencer:
http://www.google.com/ads/preferences/?hl=de
"Network Advertising Initiative" indstillinger og opt-out muligheder."
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp


Tilbagekaldelse, ændringer, rettelser og opdateringer
Brugeren har ret til, efter anmodning og gratis, at få oplysninger om de personlige data, der er gemt om ham eller hende. Derudover har brugeren ret til at rette forkerte data, blokere og slette sine personlige data, for så vidt dette ikke er i strid med nogen juridisk forpligtelse til at opbevare sådanne data.

ANDET

Af hensyn til læsbarheden af indholdet på denne hjemmeside har vi valgt enten den maskuline eller den feminine form af personbetegnelser. Dette indebærer på ingen måde nogen diskrimination af det andet køn. Al information henvender sig til kvinder og mænd på lige fod.

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR HOTELBRANCHEN 2006 (AGBH 2006)

Version fra 15.11.2006


Indholdsfortegnelse
§ 1 Anvendelsesområde
§ 2 Definitioner
§ 3 Indgåelse af kontrakt - depositum
§ 4 Indkvarteringens begyndelse og afslutning
§ 5 Ophævelse af indkvarteringskontrakten - afbestillingsgebyr
§ 6 Tilvejebringelse af erstatningsindkvartering
§ 7 Parternes rettigheder
§ 8 Partens forpligtelser
§ 9 Indehaverens rettigheder
§ 10 Indehaverens forpligtelser
§ 11 Udlejerens ansvar for skader på genstande, der er bragt ind i boligen
§ 12 Begrænsning af ansvar
§ 13 Hold af dyr
§ 14 Forlængelse af indkvarteringen
§ 15 Ophævelse af lejeaftalen - førtidig opsigelse
§ 16 Sygdom eller død hos gæsten i indkvarteringskontrakten
§ 17 Opfyldelsessted, jurisdiktion og lovvalg
§ 18 Diverse

§ 1 Anvendelsesområde

1.1 Disse generelle forretningsbetingelser for hotelbranchen (i det følgende kaldet
"AGBH 2006") erstatter de tidligere ÖHVB i versionen af 23. september
1981.
1.2 AGBH 2006 udelukker ikke særlige aftaler. AGBH 2006
er subsidiære i forhold til individuelle aftaler.

 

§ 2 Definitioner

2.1 Definitioner:
"Indehaver": er en fysisk eller juridisk person, der indkvarterer gæster mod betaling.
"Gæst": er en fysisk person, der gør brug af indkvarteringen. Gæsten
er normalt også en kontraktpart. Udtrykket "gæst" omfatter også de personer
der ankommer sammen med kontraktparten (f.eks. familiemedlemmer, venner osv.).
osv.).
"Part": betyder en fysisk eller juridisk person i Østrig eller i udlandet, der indgår en indkvarteringskontrakt som gæst eller for en gæst.
indgår en indkvarteringskontrakt.
"Forbruger" og "iværksætter": Begreberne skal forstås i henhold til forbrugerbeskyttelsesloven af 1979 med senere ændringer.
"Indkvarteringskontrakt": Er den kontrakt, der indgås mellem indkvarteringsudbyderen og den kontraherende part, hvis indhold er reguleret mere detaljeret nedenfor.

§ 3 Indgåelse af kontrakt - depositum

3.1 Overnatningsaftalen indgås ved udlejerens accept af kundens bestilling. Elektroniske erklæringer anses for at være
som værende modtaget, hvis den part, som de er beregnet til, er i stand til at afhente dem under almindelige
omstændigheder, og hvis de er modtaget i udlejerens annoncerede åbningstid.
3.2 Udlejeren er berettiget til at indgå aftalen om indkvartering under forudsætning af, at parten
at parten foretager en udbetaling. I dette tilfælde
udlejer, inden han accepterer partens skriftlige eller mundtlige bestilling, underrette partens
af parten, skal udlejeren oplyse parten om den krævede udbetaling.
til parten. Såfremt parten accepterer udbetalingen (skriftligt eller mundtligt), indrettes
eller mundtligt), træder indkvarteringskontrakten i kraft ved modtagelse af erklæringen om
aftale om betaling af udbetalingen fra parten.
af indehaveren.
3.3 Parten skal betale acontobeløbet senest 7 dage (dato for modtagelse)
forud for indkvarteringen. Omkostningerne ved pengetransaktionen (f.eks. overførselsgebyrer) bæres af parten.
Overførselsgebyrer) bæres af parten. For kredit- og debetkort gælder
gælder kortselskabernes respektive vilkår og betingelser.
3.4 Depositummet er en delvis betaling af det aftalte honorar.

 

§ 4 Start og afslutning af indkvartering

4.1 Såfremt udlejeren ikke tilbyder et andet indflytningstidspunkt, er parten berettiget til at
til at flytte ind i de lejede værelser fra kl. 16.00 på den aftalte dag ("ankomstdag").
til at flytte ind.
4.2 Hvis et værelse tages i brug for første gang før kl. 6.00, tæller den foregående nat som den første nat.
den foregående nat skal tælle som den første overnatning.
4.3 De lejede værelser skal forlades af kontraktparten senest kl. 12.00 på afrejsedagen.
kl. 12.00 på afrejsedagen. Udlejeren er berettiget til at opkræve betaling for yderligere en dag, hvis det lejede ikke er forladt.
dag, hvis de lejede værelser ikke forlades rettidigt.
ikke forlades rettidigt.

 

§ 5 Ophævelse af lejeaftalen - afbestillingsgebyr

Udlejerens tilbagetrækning
5.1 Hvis der i logiaftalen er aftalt en udbetaling, og hvis udbetalingen ikke er sket rettidigt, kan udlejeren ophæve logiaftalen uden afbestillingsgebyr.
rettidigt, kan udlejeren træde tilbage fra lejeaftalen uden at skulle betale et afbestillingsgebyr.
kan udlejeren træde tilbage fra indkvarteringsaftalen uden at give en henstandsperiode.
5.2 Ankommer gæsten ikke inden kl. 18.00 på den aftalte ankomstdag, er udlejeren ikke forpligtet til at indkvartere gæsten, medmindre der er aftalt en senere ankomstdag.
er blevet aftalt.
5.3 Hvis kontraktparten har foretaget en forudbetaling (se 3.3), er der derimod
reserveret indtil senest kl. 12.00 dagen efter den aftalte ankomstdato.
dagen efter den aftalte ankomstdato. I tilfælde af forskudsbetaling på mere end fire dage ophører
ophører forpligtelsen til at levere indkvartering kl. 18.00 på den fjerde dag, hvor ankomstdagen er
dag, medmindre gæsten giver besked om en senere ankomstdag.
annonceret.
5.4 Senest 3 måneder før den aftalte ankomstdato for parten kan indkvarteringskontrakten opsiges af gæsten.
Opholdskontrakten kan opsiges af udlejer af sagligt begrundede årsager, medmindre andet er aftalt, af udlejer.
saglig grund, medmindre andet er aftalt, ved ensidig erklæring.
ensidig erklæring.

Partens afbestilling - afbestillingsgebyr
5.5 Indkvarteringsaftalen kan annulleres af parten senest 3 måneder før den aftalte ankomstdato for gæsten.
Kontrakten kan annulleres af Parten uden betaling af et annulleringsgebyr ved ensidig erklæring.
af parten uden betaling af et afbestillingsgebyr.
5.6 Uden for den periode, der er fastsat i § 5.5, er en annullering ved ensidig erklæring fra parten ikke gyldig.
ensidig erklæring fra Parten kun være mulig mod betaling af følgende afbestillingsgebyrer
muligt:
- op til 1 måned før ankomstdagen 40 % af den samlede arrangementspris;
- op til 1 uge før ankomstdagen 70 % af den samlede pakkepris;
- i den sidste uge før ankomstdagen: 90 % af den samlede pakkepris.
op til 3 måneder: intet afbestillingsgebyr
3 måneder til 1 måned: 40
1 måned til 1 uge: 70
I den sidste uge: 90
Forhindringer for ankomst
5.7 Hvis parten ikke er i stand til at ankomme til indkvarteringsstedet på ankomstdagen
på grund af uforudsigelige ekstraordinære omstændigheder (f.eks. ekstremt snefald, oversvømmelser osv.).
(f.eks. ekstremt snefald, oversvømmelser osv.) gør det umuligt at ankomme til indkvarteringsstedet.
er kontraktparten ikke forpligtet til at betale det aftalte gebyr for ankomstdagene.
ankomstdagene.
5.8 Forpligtelsen til at betale gebyret for det bookede ophold genoplives fra og med ankomstdagen, hvis
ankomsten igen bliver mulig inden for tre dage.
bliver mulig igen.

 

§ 6 Tilvejebringelse af erstatningsindkvartering

6.1 Udlejeren er berettiget til at stille en passende erstatningsbolig (af samme kvalitet) til rådighed for parten eller gæsterne, hvis dette er rimeligt for parten.
(af samme kvalitet), hvis dette er rimeligt for parten, især hvis afvigelsen er mindre og objektivt begrundet.
rimeligt, især hvis afvigelsen er mindre og objektivt begrundet.
berettiget.
6.2 En objektiv begrundelse er f.eks. givet, hvis værelset/værelserne er
værelset (værelserne) er blevet ubrugelige, gæster, der allerede er indkvarteret, forlænger deres ophold, der er en overbooking, der er en overbooking, der er en overbooking.
ophold, der er en overbooking eller andre vigtige operationelle foranstaltninger kræver dette trin.
foranstaltninger nødvendiggør dette trin.
6.3 Eventuelle ekstraudgifter til erstatningsindkvarteringen skal afholdes af indehaveren.

§ 7 Partens rettigheder

7.1 Ved indgåelse af en indkvarteringsaftale erhverver parten følgende rettigheder
ret til sædvanlig brug af de lejede værelser, indkvarteringsvirksomhedens faciliteter
indkvarteringsvirksomhedens faciliteter, som sædvanligvis og uden særlige betingelser er til
til gæsternes brug og til den sædvanlige service.
Kontraktparten skal udøve sine rettigheder i overensstemmelse med hotellets og/eller gæsternes eventuelle retningslinjer (husregler).

 

§ 8 Kontrahentens pligter

8.1 Kontrahenten er forpligtet til at betale det aftalte vederlag plus eventuelle yderligere beløb, der er opstået som følge af separate aftaler.
aftalte vederlag plus eventuelle yderligere beløb, der er opstået som følge af separate
ydelser fra parten og/eller de medfølgende gæster plus den lovpligtige merværdiafgift.
8.2 Indehaveren er ikke forpligtet til at modtage fremmed valuta. Hvis
Hvis der modtages udenlandske valutaer, skal de så vidt muligt modtages som betaling til dagskursen.
vekselkurs. Accepterer indehaveren fremmed valuta eller kontantløse
valuta eller kontantløse betalingsmidler, bærer parten alle hermed forbundne omkostninger, som f.eks.
omkostninger i forbindelse hermed, såsom forespørgsler hos kreditkortselskaber,
telegrammer osv.
8.3 Parten er ansvarlig over for indehaveren for enhver skade, som parten eller indehaveren måtte lide.
8.3 Parten er over for udlejeren ansvarlig for enhver skade, som parten eller gæsten eller andre personer, som med partens viden eller vilje har taget imod udlejerens ydelser, forvolder.

§ 9 Indehaverens rettigheder

9.1 Såfremt parten nægter at betale det aftalte vederlag eller er i restance, er parten berettiget til at kræve det aftalte vederlag tilbagebetalt.
9.1 Hvis parten nægter at betale det aftalte vederlag eller er i restance, har indehaveren ret til den lovbestemte tilbageholdelsesret i henhold til § 970c ABGB og den lovbestemte panteret i henhold til § 1101 ABGB i de af parten eller gæsten indbragte genstande.
Denne tilbageholdelsesret eller panteret står desuden til rådighed for udlejeren som sikkerhed for hans krav i henhold til logiaftalen, især for forplejning, andre udgifter, der er afholdt på vegne af parten, og for eventuelle erstatningskrav af enhver art.
for eventuelle erstatningskrav af enhver art.
9.2 Hvis ydelsen leveres på Partens værelse eller på usædvanlige tidspunkter af dagen (efter kl. 20.00)
(efter kl. 20.00 og før kl. 06.00), er indehaveren berettiget til at opkræve et særligt gebyr.
berettiget til at opkræve et særligt gebyr herfor. Dette særlige gebyr skal dog være
være angivet på værelseskortet. Indehaveren kan også afvise disse ydelser
af driftsmæssige årsager.
9.3 Udlejer er til enhver tid berettiget til at fakturere eller mellemfakturere sine ydelser.

 

§ 10 Indehaverens forpligtelser

10.1 Indehaveren er forpligtet til at levere de aftalte ydelser i det omfang, det svarer til hans standard.
i det omfang, det svarer til hans standard.
10.2 Udlejerens særlige indkvarteringsydelser, som ikke er inkluderet i indkvarteringsgebyret, er eksemplariske:
a) Særlige indkvarteringsydelser, som kan faktureres separat, f.eks. levering af salater, te og kaffe.
f.eks. tilrådighedsstillelse af lounges, sauna, indendørs swimmingpool, solarium, garage,
swimmingpool, solarium, garage osv;
b) for levering af ekstra senge eller børnesenge skal der opkræves en reduceret pris.
pris skal opkræves.
§ 11 Indehaverens ansvar for skader på genstande, der er bragt ind i boligen
11.1 Udlejeren er ansvarlig for de af parten medbragte genstande i henhold til §§ 970 ff. i den østrigske civillovbog. Udlejeren er kun ansvarlig, hvis
genstandene overdrages til udlejeren eller til de af udlejeren bemyndigede personer
eller til et sted, der er anvist eller udpeget til dette formål af sidstnævnte.
eller til et sted, der er anvist til dette formål af sidstnævnte. Hvis indehaveren ikke er i stand til at bevise dette, er indehaveren ansvarlig for sin egen skyld eller for skyld på hans side.
for egen eller personalets skyld samt for fejl begået af de af- og ankommende
afrejsende og ankommende personer. Indkvarteringsudbyderen er ansvarlig i henhold til § 970 stk. 1
ABGB (østrigsk civillovbog), er indkvarteringsudbyderen højst ansvarlig op til
ansvar for kroejere og andre erhvervsdrivende, som ændret fra tid til anden.
gældende version. Hvis kontraktparten eller gæsten ikke efterkommer anmodningen fra
Hvis kontraktparten eller gæsten ikke straks efterkommer udlejerens anmodning om at deponere deres ejendele på et særligt opbevaringssted, er udlejeren fritaget for ethvert ansvar.
Indehaverens eventuelle ansvar er begrænset til den maksimale ansvarsforsikringssum for den pågældende indehaver.
ansvarsforsikringssum for den respektive indehaver. Der skal tages hensyn til eventuelle fejl hos parten eller gæsten.
11.2 Indehaveren hæfter ikke for let uagtsomhed. Hvis
Hvis parten er en iværksætter, er ansvaret også udelukket for grov uagtsomhed.
udelukket. I så fald har parten bevisbyrden for, at der foreligger en fejl.
bevisbyrden for, at der foreligger en fejl. Følgeskader eller indirekte skader samt tabt
tabt fortjeneste erstattes under ingen omstændigheder.
11.3 For værdigenstande, penge og værdipapirer hæfter indehaveren kun op til et beløb på aktuelt € 550. For yderligere skader hæfter indehaveren kun
skader, såfremt indehaveren har overtaget disse genstande til opbevaring i
til opbevaring, eller hvis skaden er forvoldt af ham eller en af hans medarbejdere.
eller hvis skaden er forvoldt af ham selv eller en af hans medarbejdere. Begrænsningen af ansvar
i henhold til 12.1 og 12.2 gælder tilsvarende.
11.4 Indehaveren kan nægte opbevaring af værdigenstande, penge og værdipapirer, hvis der er tale om væsentlige
genstande, der er væsentligt mere værdifulde end de genstande, som indkvarteringsstedets gæster normalt opbevarer.
gæster på det pågældende indkvarteringssted normalt lader opbevare.
11.5 Ansvar er udelukket i alle tilfælde af formodet opbevaring,
hvis parten og/eller gæsten ikke straks underretter indehaveren om skaden
skaden til indehaveren uden ugrundet ophold. Desuden skal disse krav
krav skal gøres gældende ved domstolene inden for tre år efter, at parten og/eller gæsten har fået eller kan få kendskab til dem.
eller gæsten, ellers bortfalder retten.

 

§ 12 Begrænsning af ansvar

12.1 Såfremt parten er forbruger, er indehaveren ikke ansvarlig for almindelig
simpel uagtsomhed, med undtagelse af personskade.
12.2 Hvis parten er erhvervsdrivende, er indehaveren ikke ansvarlig for let og grov uagtsomhed.
Ansvar for let og grov uagtsomhed er udelukket. I sådanne tilfælde bærer parten bevisbyrden for, at der foreligger en fejl. Følgeskader,
følgeskader, immaterielle skader eller indirekte skader samt tabt arbejdsfortjeneste
ikke erstattes. De skader, der skal kompenseres, skal under alle omstændigheder begrænses til beløbet af
størrelsen af den betroede interesse.

 

§ 13 Husdyrhold

13.1 Dyr må kun medbringes i indkvarteringsstedet efter forudgående samtykke fra indehaveren og om nødvendigt
og i givet fald mod særlig betaling.
13.2 Den part, der medbringer et dyr, er forpligtet til at holde eller overvåge dyret forsvarligt under dets ophold.
Den part, der medbringer et dyr, er forpligtet til at holde eller føre tilsyn med dyret under dets ophold eller at lade det passe eller føre tilsyn med det af egnede personer.
eller lade det passe eller overvåge af en egnet tredjemand for egen regning.
tredjemand.
13.3 Kontraktparten eller gæsten, der tager et dyr med sig, skal have en passende dyreansvarsforsikring eller privat forsikring.
husdyransvarsforsikring eller privat ansvarsforsikring, som også dækker eventuelle skader forårsaget af dyr.
som også dækker eventuelle skader forårsaget af dyr. Bevis for forsikringen
forsikring skal fremvises på forlangende af indehaveren.
efter anmodning fra indehaveren.
13.4 Parten eller dennes forsikringsselskab hæfter solidarisk over for indehaveren for den
for skader forårsaget af medbragte dyr. Skaden
omfatter i særdeleshed også eventuelle erstatninger, som udlejer skal betale til tredjemand.
Udlejer er forpligtet til at yde til tredjemand.
13.5 Det er ikke tilladt at medbringe dyr i lounges, fællesrum, restaurantrum og wellnessområder.
Det er ikke tilladt for dyr at opholde sig.

 

§ 14 Forlængelse af boligen

14.1 Kontraktparten har ikke ret til at få sit ophold forlænget.
blive forlænget. Hvis parten rettidigt giver meddelelse om, at han ønsker at forlænge opholdet
kan udlejeren acceptere en forlængelse af indkvarteringsaftalen. Udlejeren er ikke forpligtet til at gøre dette.
14.2 Hvis parten ikke er i stand til at forlade indkvarteringsstedet på afrejsedagen på grund af
på grund af uforudsigelige ekstraordinære omstændigheder (f.eks. ekstremt snefald, oversvømmelser osv.).
omstændigheder (f.eks. ekstremt snefald, oversvømmelser osv.), alle muligheder for afgang
indkvarteringskontrakten forlænges automatisk i den periode, hvor det er umuligt at rejse.
automatisk forlænget i den periode, hvor det er umuligt at rejse. En reduktion af gebyret for denne periode
periode er kun mulig, hvis parten ikke bruger de tjenester, der tilbydes af indkvarteringsstedet som
indkvarteringsstedets ydelser som følge af de ekstraordinære vejrforhold. Indehaveren er berettiget til
mindst at kræve det gebyr, der svarer til den pris, der normalt opkræves i lavsæsonen.
lavsæsonen.

 

§ 15 Opsigelse af aftalen om logi - førtidig opsigelse

15.1 Hvis indkvarteringsaftalen er indgået for en bestemt tidsperiode, ophører den ved
med udløbet af tiden.
15.2 Hvis parten fratræder i utide, er udlejeren berettiget til at kræve det fulde aftalte vederlag.
aftalt vederlag. Indehaveren skal fratrække, hvad han har sparet som følge af, at han ikke har gjort brug af det aftalte vederlag.
som følge af ikke at gøre brug af de af udlejeren tilbudte ydelser, eller
hvad han/hun har opnået ved at udleje de reserverede værelser til andre. A
besparelse anses kun for at foreligge, hvis indkvarteringsudbyderen på tidspunktet for
tidspunktet for den manglende udnyttelse af de af gæsten bestilte værelser og værelserne kan udlejes til andre gæster på grund af kontraktpartens afbestilling.
kan udlejes til yderligere gæster. Bevisbyrden for besparelsen bæres af kontraktparten.
kontraktparten.
15.3 Ved en gæsts død ophører aftalen med udlejer.
15.4 Hvis indkvarteringsaftalen er indgået på ubestemt tid, kan parterne opsige aftalen indtil kl. 10.00 den tredje dag før det planlagte ophør af aftalen.
15.5 Udlejeren er berettiget til at ophæve logiaftalen med øjeblikkelig virkning
hvis der foreligger en vigtig grund, især hvis parten eller gæsten
gæsten
a) gør en væsentlig skadelig brug af lokalerne eller
ved sin hensynsløse, krænkende eller på anden måde groft upassende opførsel
gør samlivet ubehageligt for de andre gæster, ejeren, ejerens personale eller tredjemand, der opholder sig i boligen, eller begår en lovovertrædelse, der er strafbar, mod ejendom, moral eller offentlig orden.
mod ejendom, moral eller fysisk sikkerhed; eller
gør sig skyldig i en lovovertrædelse
b) er ramt af en smitsom sygdom eller en sygdom, der strækker sig ud over indkvarteringsperioden eller på anden måde bliver plejekrævende;
c) ikke betaler de fremsendte fakturaer, når de forfalder inden for en rimelig frist (3 måneder)
inden for en rimelig tidsperiode (3 dage).
15.6 Hvis opfyldelsen af kontrakten forhindres af en begivenhed, der anses for at være force majeure
(f.eks. naturkatastrofer, strejke, lockout, officielle dekreter osv.)
kan udlejeren til enhver tid opsige indkvarteringsaftalen uden at iagttage en opsigelsesfrist.
uden at iagttage et opsigelsesvarsel, medmindre aftalen allerede er ophævet ved lov.
allerede anses for at være opsagt ved lov, eller indehaveren er frigjort fra sin indkvarteringsforpligtelse.
pligt til indkvartering. Parternes eventuelle krav om erstatning m.v. er udelukket.
er udelukket.

 

§ 16 Gæstens sygdom eller død

16.1 Hvis en gæst bliver syg under sit ophold på indkvarteringsstedet, skal udlejeren
udlejeren på gæstens anmodning sørge for lægehjælp. I tilfælde af overhængende
ved overhængende fare skal indehaveren også sørge for lægehjælp efter
på gæstens anmodning, især hvis dette er nødvendigt og gæsten selv
nødvendigt, og gæsten ikke selv er i stand til at gøre det.
16.2 Så længe gæsten ikke er i stand til at træffe beslutninger, eller gæstens pårørende ikke kan kontaktes, skal indehaveren sørge for lægebehandling på gæstens regning.
lægebehandling på gæstens regning. Omfanget af disse plejeforanstaltninger ophører dog på det tidspunkt, hvor gæsten er i stand til at træffe beslutninger, eller hvor de pårørende er blevet informeret om den pågældende sygdom.
eller de pårørende er blevet informeret om sygdomstilfældet.
er blevet underrettet om sygdommen.
16.3 Udlejeren har ret til erstatning fra parten og gæsten eller i tilfælde af dødsfald fra deres retssuccessorer, især for følgende omkostninger:
a) udestående lægeudgifter, udgifter til ambulancetransport, medicin og hjælpemidler
b) desinfektion af værelset, som er blevet nødvendig,
c) vasketøj, sengelinned og sengemøbler, der er blevet ubrugelige, ellers
til desinfektion eller grundig rengøring af alle disse genstande,
d) restaurering af vægge, møbler, tæpper osv,
tæpper m.v., i det omfang de er blevet tilsmudsede eller beskadigede i forbindelse med sygdommen eller dødsfaldet.
eller beskadiget i forbindelse med sygdommen eller dødsfaldet,
e) værelsesleje, for så vidt værelset har været beboet af gæsten, plus evt.
dage, hvor værelserne er ubrugelige på grund af desinfektion, evakuering eller andre årsager.
desinfektion, evakuering eller lignende,
f) eventuelle andre skader, som indkvarteringsudbyderen har pådraget sig.

 

§ 17 Opfyldelsessted, værneting og lovvalg

17.1 Opfyldelsesstedet er det sted, hvor indkvarteringsvirksomheden er beliggende.
17.2 Denne kontrakt er underlagt østrigsk formel og materiel ret med undtagelse af reglerne i den internationale privatret (især IPRG og EVÜ).
udelukkelse af reglerne i international privatret (især IPRG og EVÜ) såvel som
samt FN's konvention om kontrakter om internationalt salg af varer.
17.3 Eneste værneting for bilaterale forretningstransaktioner er indehaverens hjemsted.
indehaveren, mens indehaveren desuden er berettiget til at gøre sine rettigheder gældende ved enhver anden
ved enhver anden lokal domstol, der har jurisdiktion over emnet.
kompetent domstol.
17.4 Såfremt indkvarteringsaftalen er indgået med en part, der er forbruger og har sin bopæl i Danmark, er udlejeren berettiget til at gøre sine rettigheder gældende ved enhver anden kompetent domstol.
og har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted i Østrig,
mod forbrugeren kan kun anlægges på forbrugerens bopæl, sædvanlige
opholdssted eller forbrugerens arbejdssted.
arbejdssted.
17.5 Hvis indkvarteringsaftalen er indgået med en part, der er en forbruger
og som er hjemmehørende i et medlemsland i Den Europæiske Union (med undtagelse af
Østrig), Island, Norge eller Schweiz, er det retten på forbrugerens bopælssted, der skal
forbrugerens bopæl har enekompetence til at anlægge sag mod forbrugeren.
Den kompetente domstol for forbrugerens bopæl har eksklusiv jurisdiktion.

 

§ 18 Diverse

18.1 Medmindre andet følger af ovenstående bestemmelser, begynder en frist at løbe fra det tidspunkt, hvor den er udløbet.
18.2 En frist begynder at løbe, når det dokument, der foreskriver fristen, er afleveret til de aftaleparter, der skal overholde fristen. Ved beregning af en frist, som er
den dag, hvor det tidspunkt eller den begivenhed, efter hvilken fristen udløber, indtræffer, ikke medregnes.
eller den begivenhed, på grundlag af hvilken fristen skal begynde.
Tidsfrister udtrykt i uger eller måneder henviser til den dag i ugen eller måneden, der
den dag i ugen eller måneden, som ved sit navn eller nummer svarer til den dag, fra hvilken fristen skal begynde at løbe.
dag, hvorfra perioden skal tælles. Hvis denne dag mangler i
måneden, er den sidste dag i den pågældende måned afgørende.
18.2 Erklæringer skal være den anden part i hænde den sidste dag i perioden (midnat).
(midnat) på den sidste dag i perioden.
18.3 Indehaveren er berettiget til at modregne sine egne krav i partens krav. Parten er ikke berettiget til at modregne egne krav i indehaverens krav, medmindre indehaveren er insolvent, eller partens krav er fastslået af en domstol eller anerkendt af indehaveren.
18.4 I tilfælde af smuthuller gælder de relevante lovbestemmelser.

 

Til de generelle forretningsbetingelser for hotelbranchen