Impressum & juridisk information

Informationsplikt enligt §5 Abs.1 E-Commerce-Gesetz (ECG)

Medieägare/företag: Gasteinertal Tourismus GmbH
Gasteiner Bundesstraße 367
5630 Bad Hofgastein
Österrike

Tfn: +43 (0) 6432 / 3393-0
Fax: +43 (0) 6432 / 3393 120
E-post: info@gastein.com
Hemsida: www.gastein.com


Ägare: Gasteinertal Turism

Företagsledning: Eva Schödl
Tel. +43 6432 3393-119
Fax: +43 6432 3393-120
E-Mail: eva.schoedl@gastein.com

Verksamhetens syfte: Resebyrå, reklam & marknadskommunikation Grundläggande inriktning: Turistinformation och bokningsplattform

Företagsregisternummer: 166933s
UID: 43937102
Domstol för handelsregister: Salzburgs regionala domstol
Myndighet enligt ECG: Distriktsförvaltning St.Johann im Pongau
Kammare/branschorganisation: Salzburgs handelskammare

Upphovsrätt/Liabilitet:

Med hänsyn till Internets tekniska egenskaper kan ingen garanti lämnas för äktheten, riktigheten och fullständigheten av den information som tillhandahålls på Internet. Inte heller ges någon garanti för tillgängligheten eller driften av den aktuella hemsidan och dess innehåll.

 

Allt ansvar för direkta, indirekta eller andra skador, oavsett orsak, som uppstår på grund av användning eller otillgänglighet av data och information på denna hemsida är uteslutet i den utsträckning som tillåts enligt lag.

 

Innehållet på denna hemsida är skyddat av upphovsrätt. Informationen är endast avsedd för personligt bruk. All vidare användning, särskilt lagring i databaser, duplicering och alla former av kommersiell användning samt utlämnande till tredje part, även delvis eller i reviderad form, utan medgivande från respektive organisation är förbjuden.

 

All integrering av enskilda sidor i vårt erbjudande i externa ramar ska avstås från.

Informationsplikt enligt ECG och medielagstiftningen

Ansvar och friskrivningsklausul

Ansvar för innehåll

Innehållet på våra sidor har skapats med största omsorg. Vi kan dock inte ta något ansvar för innehållets riktighet, fullständighet och aktualitet. Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmänna lagar. Som tjänsteleverantör är vi dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar förblir opåverkade av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då en konkret överträdelse av lagen blir känd. Om vi får kännedom om motsvarande överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

 

Ansvar för länkar

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen. En permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta indikationer på en lagöverträdelse. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.

 

Upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatörerna omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Kopiering, bearbetning, distribution eller någon form av kommersialisering av sådant material utöver upphovsrättslagen kräver föregående skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte skapats av operatören, respekteras upphovsrätten för tredje part. I synnerhet innehåll från tredje part är markerat som sådant. Om du ändå skulle bli medveten om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi blir medvetna om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

 

Skydd av personuppgifter

I regel är det möjligt att använda vår webbplats utan att lämna personuppgifter. I den mån personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadresser) samlas in på våra sidor, sker detta alltid på frivillig basis så långt det är möjligt. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Det är uttryckligen förbjudet för tredje part att använda kontaktuppgifter som publicerats inom ramen för Impressum för att skicka reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen begärts. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel genom skräppostmeddelanden.

Omfattning

Denna sekretesspolicy informerar användarna om arten, omfattningen och syftet med insamling och användning av personuppgifter av den ansvariga leverantören [Gasteinertal Tourismus GmbH, Gasteiner Bundesstraße 367, 5630 Bad Hofgastein, info@gastein.com +43 6432 33 93 0] på denna webbplats (nedan kallad "erbjudande").

Den rättsliga grunden för dataskydd finns i den federala dataskyddslagen (BDSG) och telemedielagen (TMG).

 

Åtkomstdata/ Serverloggfiler
Leverantören (eller hans leverantör av webbutrymme) samlar in data om varje åtkomst till erbjudandet (så kallade serverloggfiler). Åtkomstuppgifterna inkluderar:


Namn på webbplatsen, fil, datum och tid för åtkomst, mängd överförd data, meddelande om framgångsrik åtkomst, webbläsartyp och version, användarens operativsystem, referrer URL (den tidigare besökta sidan), IP-adress och den begärande leverantören.

Leverantören använder loggdata endast för statistiska utvärderingar för drift, säkerhet och optimering av erbjudandet. Leverantören förbehåller sig dock rätten att kontrollera logguppgifterna i efterhand om det finns en motiverad misstanke om olaglig användning på grundval av konkreta indikationer.


Hantering av personuppgifter
Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera en person, dvs. information som kan spåras tillbaka till en person. Detta inkluderar namn, e-postadress eller telefonnummer. Men även uppgifter om preferenser, hobbies, medlemskap eller vilka webbplatser som någon har besökt räknas som personuppgifter.
Personuppgifter samlas endast in, används och vidarebefordras av leverantören om detta är tillåtet enligt lag eller om användaren samtycker till insamlingen av uppgifter.


Kontakt
Vid kontakt med leverantören (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) lagras användarens uppgifter i syfte att behandla förfrågan och i händelse av att uppföljningsfrågor uppstår.


Integrering av tjänster och innehåll från tredje part
Det kan hända att innehåll från tredje part, till exempel videor från YouTube, kartor från Google Maps, RSS-flöden eller grafik från andra webbplatser, integreras i detta online-erbjudande. Detta förutsätter alltid att leverantörerna av detta innehåll (nedan kallade "tredjepartsleverantörer") är medvetna om användarens IP-adress. Utan IP-adressen skulle de inte kunna skicka innehållet till respektive användares webbläsare. IP-adressen är därför nödvändig för presentationen av detta innehåll. Vi strävar efter att endast använda innehåll vars respektive leverantörer endast använder IP-adressen för att leverera innehållet. Vi har dock inget inflytande över om tredjepartsleverantörerna lagrar IP-adressen, t.ex. för statistiska ändamål. I den mån detta är känt för oss informerar vi användarna om det.


Kakor
Cookies är små filer som gör det möjligt att lagra specifik, enhetsrelaterad information på användarens åtkomstenhet (PC, smartphone eller liknande). Å ena sidan tjänar de webbplatsens och därmed användarnas användarvänlighet (t.ex. lagring av inloggningsuppgifter). Å andra sidan används de för att samla in statistiska uppgifter om användningen av webbplatsen och för att kunna analysera dem i syfte att förbättra erbjudandet. Användaren kan påverka användningen av cookies. De flesta webbläsare har ett alternativ för att begränsa eller helt förhindra lagring av cookies. Det påpekas dock att användningen och i synnerhet användarkomforten kommer att vara begränsad utan cookies.
Du kan hantera många onlineannonscookies från företag via den amerikanska webbplatsen http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-webbplatsen http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ .


Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc ("Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om användarnas användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.


Om IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats kommer Google dock att förkorta användarens IP-adress i förväg inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. IP-anonymisering är aktiv på denna webbplats. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera användarnas användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören.

Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data. Användare kan vägra användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i sin webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Användare kan också förhindra insamling av data som genereras av kakan och som rör deras användning av webbplatsen (inklusive deras IP-adress) av Google och behandlingen av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns tillgängligt på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Som ett alternativ till webbläsartillägget eller i webbläsare på mobila enheter, klicka på den här länken för att förhindra insamling av Google Analytics på denna webbplats i framtiden. Detta kommer att placera en opt-out-cookie på din enhet. Om du raderar dina cookies måste du klicka på den här länken igen.


Användning av sociala plugins för Facebook
Denna webbplats använder sociala plugins ("Plugins") från det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Plugins känns igen på någon av Facebooks logotyper (vitt "f" på ett blått fält, orden "Gilla", "Gilla" eller en tumme upp) eller är märkta med tillägget "Facebook Social Plugin". Listan över och utseendet på Facebook Social Plugins kan ses här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
När en användare öppnar en webbplats i detta erbjudande som innehåller ett sådant plugin, upprättar hans webbläsare en direktanslutning till Facebook-servrarna. Innehållet i plugin-programmet överförs av Facebook direkt till din webbläsare, som sedan integrerar det på webbplatsen. Leverantören har därför inget inflytande på omfattningen av de uppgifter som Facebook samlar in med hjälp av detta plugin och informerar därför användare enligt sin kunskapsnivå:
Genom att integrera plugins får Facebook information om att en användare har öppnat motsvarande sida i erbjudandet. Om användaren är inloggad på Facebook kan Facebook tilldela besöket till hans eller hennes Facebook-konto. Om användaren interagerar med insticksprogrammen, t.ex. genom att klicka på Gilla-knappen eller skriva en kommentar, överförs motsvarande information direkt från webbläsaren till Facebook och lagras där. Om en användare inte är medlem i Facebook finns det fortfarande en möjlighet att Facebook tar reda på och lagrar hans eller hennes IP-adress. Enligt Facebook lagras endast en anonymiserad IP-adress i Tyskland.


Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av Facebook, liksom de relaterade rättigheterna och inställningsalternativen för att skydda användarnas integritet, finns i Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Om en användare är Facebook-medlem och inte vill att Facebook samlar in uppgifter om honom eller henne via detta erbjudande och länkar det till hans eller hennes medlemsuppgifter som lagras på Facebook, måste han eller hon logga ut från Facebook innan han eller hon besöker webbplatsen. Ytterligare inställningar och invändningar mot användningen av data för reklamändamål är möjliga inom Facebook-profilinställningarna: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

 

Sekretesspolicy för användning av Hotjar

Denna webbplats använder funktioner från webbtjänsten Hotjar, som drivs av Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. är ett europeiskt företag med säte på Malta. Hotjar använder cookies. Dessa är textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen överförs vanligtvis till en Hotjar-server och lagras där.

 

Du kan invända mot användningen av Hotjar. Instruktioner finns på: www.hotjar.com/opt-out.

Användning av retargeting-funktioner på webbplatsen www.gastein.com

"Placering av intressebaserad reklam med hjälp av ""retargeting"""
"Denna webbplats använder så kallade ""retargeting-taggar"". En ""retargeting tag"" är ett JavaScript-element som placeras i webbplatsens källkod. Om en användare besöker en sida på denna webbplats som innehåller en retargeting-tagg, placerar en leverantör av onlineannonsering (t.ex. Google) en cookie på användarens dator och tilldelar den till motsvarande målgruppslistor för retargeting. Denna cookie används sedan för att genomföra retargeting-kampanjer ("intressebaserad reklam") på andra webbplatser. Studier har visat att visning av intressebaserad reklam är mer intressant för internetanvändaren än reklam som inte har någon direkt koppling till intressen eller tidigare besökta webbplatser. "
Inställnings- och avaktiveringsalternativ
"Tredjepartsleverantörer, inklusive Google, använder dessa cookies för att visa annonser baserat på en användares tidigare besök på vår webbplats. Inga personuppgifter lagras i processen. Användare av denna webbplats kan inaktivera Googles användning av cookies genom att besöka sidan Google Ads Preferences. Vidare kan användare inaktivera användningen av cookies från tredje part genom att besöka inaktiveringssidan ""Network Advertising Initiative"" och göra lämpliga inställningar där.""


Inställningar för Google-annonser:
http://www.google.com/ads/preferences/?hl=de
"Network Advertising Initiative" inställningar och opt-out alternativ."
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp


Återkallelse, ändringar, korrigeringar och uppdateringar
Användaren har rätt att, på begäran och kostnadsfritt, få information om de personuppgifter som lagras om honom eller henne. Dessutom har användaren rätt att korrigera felaktiga uppgifter, blockera och radera sina personuppgifter, i den mån detta inte strider mot någon rättslig skyldighet att behålla sådana uppgifter.

ÖVRIGT

För att underlätta läsningen av innehållet på denna webbplats har vi valt antingen den maskulina eller den feminina formen av personbeteckningar. Detta innebär inte på något sätt någon diskriminering av det andra könet. All information riktar sig lika till kvinnor och män.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HOTELLBRANSCHEN 2006 (AGBH 2006)

Version från 15.11.2006


Innehållsförteckning
1 § Tillämpningsområde
2 § Definitioner
3 § Ingående av avtal - deposition
4 § Inledande och avslutande av logi
5 § Uppsägning av logiavtalet - avbokningsavgift
§ 6 Tillhandahållande av ersättningsboende
§ 7 Partens rättigheter
§ 8 Partens skyldigheter
§ 9 Innehavarens rättigheter
§ 10 Innehavarens skyldigheter
11 § Innehavarens ansvar för skada på föremål som förts in i inkvarteringsrörelsen
12 § Begränsning av ansvar
§ 13 Hållande av djur
§ 14 Förlängning av boendetiden
§ 15 Uppsägning av logiavtalet - uppsägning i förtid
16 § Gästens sjukdom eller död i logiavtalet
§ 17 Plats för utförande, jurisdiktion och val av lag
§ 18 Övrigt

§ 1 Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna affärsvillkor för hotellbranschen (nedan kallade
"AGBH 2006") ersätter tidigare ÖHVB i dess lydelse av den 23 september
1981.
1.2 AGBH 2006 utesluter inte särskilda överenskommelser. AGBH 2006
är subsidiära till enskilda avtal.

 

§ 2 Definitioner

2.1 Definitioner:
"Ägare": avser en fysisk eller juridisk person som mot ersättning inkvarterar gäster.
"Gäst": är en fysisk person som använder sig av logi. Gästen
är vanligtvis också en avtalspart. Begreppet "gäst" omfattar även de personer
som anländer med den avtalsslutande parten (t.ex. familjemedlemmar, vänner, etc.).
etc).
"Part": en fysisk eller juridisk person i Österrike eller utomlands som ingår ett logiavtal som gäst eller för en gäst.
ingår ett logiavtal.
"Konsument" och "Entreprenör": Termerna ska förstås i den mening som avses i konsumentskyddslagen 1979 i dess ändrade lydelse.
"Boendeavtal": Är det avtal som ingås mellan logileverantören och den avtalsslutande parten, vars innehåll regleras mer detaljerat nedan.

§ 3 Ingående av avtal - deposition

3.1 Boendeavtalet kommer till stånd genom att Ägaren accepterar Partens beställning. Elektroniska deklarationer skall anses
anses ha kommit fram om den som de är avsedda för kan hämta dem under normala omständigheter och om de
omständigheter och om de inkommit under Fastighetsägarens annonserade öppettider.
3.2 Ägaren äger rätt att ingå logiavtalet under förutsättning att parten
att Parten erlägger en handpenning. I sådant fall
fall skall Ägaren, innan han accepterar Parts skriftliga eller muntliga beställning, underrätta
av Parten, skall Innehavaren meddela Parten vilken handpenning som erfordras.
till parten. Om Parten godkänner handpenningen (skriftligen eller muntligen)
eller muntligen), träder logiavtalet i kraft vid mottagandet av förklaringen om
överenskommelse om betalning av handpenningen av parten.
av Fastighetsägaren.
3.3 Parten skall erlägga handpenningen senast 7 dagar (datum för mottagande)
före tillträdet. Kostnader för penningtransaktionen (t.ex. överföringsavgifter) skall bäras av Parten.
överföringsavgifter) skall bäras av Parten. För kredit- och betalkort gäller
kortföretagens respektive villkor gälla.
3.4 Handpenningen är en delbetalning av det avtalade arvodet.

 

4 § Start och slut på boendet

4.1 Om hyresvärden inte erbjuder någon annan tidpunkt för inflyttning, har parten rätt att
tid, att flytta in i de hyrda rummen från kl. 16.00 på avtalad dag ("ankomstdag").
att flytta in.
4.2 Om ett rum bebos för första gången före kl. 06.00 skall föregående natt räknas som första natt.
den föregående natten räknas som den första övernattningen.
4.3 De hyrda rummen skall lämnas av den avtalsslutande parten senast kl. 12.00 på avresedagen.
12.00 på avresedagen. Ägaren har rätt att debitera för ytterligare en dag om
dag om de hyrda rummen inte lämnas i rätt tid.
inte lämnas i rätt tid.

 

5 § Frånträdande av avtal om logi - avbokningsavgift

Ägaren frånträder avtalet
5.1 Om det i logiavtalet föreskrivs att en handpenning ska betalas och om handpenningen inte har betalats
i rätt tid, får Ägaren frånträda Logiavtalet utan att betala någon avgift.
får Ägaren frånträda Logiavtalet utan betalningsanstånd.
5.2 Om Gästen inte anländer senast kl. 18.00 på avtalad ankomstdag, är Ägaren inte skyldig att ta emot Gästen om inte senare ankomstdag har avtalats.
har avtalats.
5.3 Om avtalsparten har erlagt handpenning (se 3.3), har däremot
reserverad senast till kl. 12.00 dagen efter den avtalade ankomstdagen.
dagen efter den avtalade ankomstdagen. Vid förskottsbetalning av mer än fyra dagar upphör
skyldigheten att tillhandahålla logi upphöra kl. 18.00 den fjärde dagen, ankomstdagen är
dag, såvida inte gästen meddelar en senare ankomstdag.
meddelas.
5.4 Senast 3 månader före den avtalade ankomstdagen för Parten kan logiavtalet sägas upp.
Boendeavtalet kan sägas upp av Ägaren av objektivt motiverade skäl, om inte
motiverade skäl, om inte annat avtalats, genom ensidig förklaring.
ensidig förklaring.

Avbeställning av Part - Avbeställningsavgift
5.5 Boendeavtalet får sägas upp av Part senast 3 månader före den avtalade ankomstdagen för Gästen.
Avtalet kan sägas upp av Parten utan betalning av en avbokningsavgift genom ensidig förklaring.
av Part utan erläggande av avbeställningsavgift.
5.6 Utanför den period som anges i punkt 5.5 är en avbokning genom ensidig förklaring av parten
ensidig förklaring av Parten endast vara möjlig mot erläggande av följande avbeställningsavgifter
möjlig:
- upp till 1 månad före ankomstdagen 40 % av det totala arrangemangspriset;
- upp till 1 vecka före ankomstdagen 70 % av det totala paketpriset;
- under den sista veckan före ankomstdagen: 90 % av det totala paketpriset.
upp till 3 månader: ingen avbokningsavgift
3 månader till 1 månad: 40
1 månad till 1 vecka: 70
Under den sista veckan: 90
Hinder för ankomst
5.7 Om Parten inte kan anlända till inkvarteringsanläggningen på ankomstdagen
på grund av oförutsebara extraordinära omständigheter (t.ex. extremt snöfall, översvämningar etc.).
(t.ex. extremt snöfall, översvämningar etc.) gör det omöjligt att anlända till inkvarteringsanläggningen
Avtalsparten är inte skyldig att betala den överenskomna avgiften för ankomstdagarna.
ankomstdagarna.
5.8 Skyldigheten att betala avgiften för den bokade vistelsen återuppstår från och med ankomstdagen
ankomsten åter blir möjlig inom tre dagar.
blir möjlig igen.

 

§ 6 Tillhandahållande av ersättningsbostad

6.1 Ägaren får tillhandahålla parten eller gästerna en lämplig ersättningsbostad (av samma
(av samma kvalitet) om detta är skäligt för Parten, särskilt om avvikelsen är
skäligt, särskilt om avvikelsen är liten och sakligt motiverad.
motiverad.
6.2 En objektiv motivering ges, till exempel om rummet/rummen är
rummet/rummen har blivit oanvändbara, gäster som redan har inkvarterats förlänger sin vistelse
vistelse, det finns en överbokning eller andra viktiga operativa åtgärder kräver detta steg.
åtgärder nödvändiggör detta steg.
6.3 Eventuella merkostnader för ersättningsboendet ska bäras av innehavaren.

§ 7 Partens rättigheter

7.1 Genom att ingå ett logiavtal förvärvar parten följande rättigheter
rätt till sedvanligt nyttjande av de hyrda rummen, logianläggningens faciliteter
inkvarteringsinrättningens anläggningar, som är sedvanliga och utan särskilda villkor
till gästernas förfogande och till sedvanlig service.
Avtalsparten skall utöva sina rättigheter i enlighet med eventuella hotell- och/eller gästriktlinjer (husregler).

 

§ 8 Avtalspartens skyldigheter

8.1 Avtalsparten är skyldig att betala den avtalade ersättningen plus eventuella
avtalade ersättningen plus eventuella ytterligare belopp som har uppstått på grund av separata
tjänster av parten och/eller de medföljande gästerna plus lagstadgad mervärdesskatt.
8.2 Ägaren är inte skyldig att ta emot utländsk valuta. Om
utländska valutor skall de om möjligt tas emot som betalning till den för dagen gällande växelkursen.
Växelkurs. Om innehavaren accepterar utländsk valuta eller
utländsk valuta eller kontantlöst betalningsmedel, skall Parten bära alla därmed sammanhängande kostnader, såsom
kostnader i samband därmed, såsom förfrågningar hos kreditkortsföretag
telegram etc.
8.3 Parten är gentemot Ägaren ansvarig för skada som drabbar Parten eller Ägaren.
8.3 Part är gentemot Innehavaren ansvarig för skada som Part eller Gäst eller annan person som tar emot Innehavarens tjänster med Parts vetskap eller vilja vållar Innehavaren.

9 § Innehavarens rättigheter

9.1 Om parten vägrar att betala avtalad ersättning eller är i dröjsmål med betalningen, är parten
9.1 Om parten vägrar att betala avtalad ersättning eller är i dröjsmål, har ägaren rätt till den lagstadgade retentionsrätten enligt § 970c ABGB (General Civil Code) och den lagstadgade panträtten enligt § 1101 ABGB (General Civil Code) för de föremål som parten eller gästen har fört in.
Denna retentionsrätt eller panträtt skall vidare stå till ägarens förfogande som säkerhet för hans fordran enligt logiavtalet, särskilt för catering, andra kostnader som uppkommit för partens räkning och för alla anspråk på ersättning av något slag.
för eventuella anspråk på ersättning av något slag.
9.2 Om tjänsten tillhandahålls i Partens rum eller vid ovanliga tider på dygnet (efter kl. 20.00)
(efter kl. 20.00 och före kl. 06.00), har innehavaren rätt att ta ut en särskild avgift
rätt att ta ut en särskild avgift för detta. Denna särskilda avgift skall dock
dock anges på rumsprislistan. Innehavaren får även neka dessa tjänster
tjänster av driftsmässiga skäl.
9.3 Innehavaren har rätt att när som helst fakturera eller delfakturera sina tjänster.

 

§ 10 Innehavarens skyldigheter

10.1 Innehavaren är skyldig att tillhandahålla de avtalade tjänsterna i den omfattning som
i den utsträckning som motsvarar dess standard.
10.2 Innehavarens särskilda logitjänster som inte ingår i logiavgiften är exempel på sådana:
a) Särskilda logitjänster som kan debiteras separat, t.ex. tillhandahållande av sallader, te och kaffe.
såsom tillhandahållande av lounger, bastu, inomhuspool, solarium, garage,
simbassäng, solarium, garage etc;
b) för tillhandahållande av extrasängar eller barnsängar ska ett reducerat pris debiteras.
pris skall debiteras.
§ 11 Innehavarens ansvar för skada på föremål som förts in i bostaden
11.1 Innehavaren ansvarar enligt §§ 970 ff. i den österrikiska civillagen för de av parten medhavda föremålen. Ägaren är endast ansvarig om
föremålen överlämnas till innehavaren eller till av innehavaren befullmäktigade personer
eller till en plats som anvisats eller bestämts för detta ändamål av den senare.
eller till en plats som anvisats för detta ändamål av den senare. Om innehavaren inte kan styrka detta, skall innehavaren vara ansvarig för sitt eget fel eller för fel på sin sida.
för eget fel eller fel av hans personal samt för fel av de personer som
avresande och ankommande personer. Logiföretaget är ansvarigt i enlighet med § 970 para. 1
ABGB (österrikisk civillag) är logileverantören ansvarig högst upp till
ansvar för värdshusägare och andra entreprenörer, i dess vid varje tidpunkt gällande lydelse.
Tillämplig version. Om avtalsparten eller gästen inte följer begäran från
Om avtalsparten eller gästen inte omedelbart följer ägarens uppmaning att deponera sina tillhörigheter på särskild förvaringsplats, är ägarens ansvar helt och hållet uteslutet.
Innehavarens eventuella ansvar är begränsat till det maximala
ansvarsförsäkringsbelopp som gäller för respektive innehavare. Hänsyn skall tas till eventuella vållande hos Part eller Gäst.
11.2 Innehavaren är inte ansvarig för ringa vårdslöshet. Om
Om Part är Företagare är ansvar även uteslutet för grov vårdslöshet.
uteslutet. I sådant fall har parten bevisbördan för att fel föreligger.
bevisbördan för att fel föreligger. Följdskador eller indirekta skador samt
utebliven vinst skall under inga omständigheter ersättas.
11.3 För värdeföremål, pengar och värdepapper ansvarar innehavaren endast upp till ett belopp om för närvarande € 550. Innehavaren är endast ansvarig för ytterligare
skador endast om innehavaren har övertagit dessa föremål för förvaring i
förvaring eller om skadan orsakats av honom själv eller någon av hans
eller om skadan orsakats av honom själv eller någon av hans anställda. Begränsning av ansvar
enligt 12.1 och 12.2 skall äga motsvarande tillämpning.
11.4 Innehavaren får vägra förvaring av värdeföremål, pengar och värdepapper om de är av väsentlig
föremål som är avsevärt värdefullare än de föremål som gästerna på den aktuella
gäster på berörd inkvarteringsanläggning vanligtvis lämnar i förvaring.
11.5 Ansvaret är uteslutet i alla fall av antagen förvaring,
om parten och/eller gästen inte omedelbart underrättar innehavaren om skadan
skadan till Fastighetsägaren utan oskäligt dröjsmål. Dessutom skall dessa anspråk
göras gällande vid domstol inom tre år från det att Parten och/eller Gästen fått kännedom om eller kunnat få kännedom om skadan.
eller gäst; i annat fall förfaller rätten.

 

§ 12 Ansvarsbegränsningar

12.1 Om parten är konsument, är innehavaren inte ansvarig för normal
ringa vårdslöshet, med undantag för personskada.
12.2 Är parten näringsidkare, är innehavaren inte ansvarig för lindrig och grov vårdslöshet.
ansvar för ringa och grov vårdslöshet skall vara uteslutet. Part skall i sådant fall ha bevisbördan för att vållande föreligger. Följdskada,
immateriell skada eller indirekt skada samt utebliven vinst ersätts inte.
inte ersättas. Det skadestånd som ska ersättas ska under alla omständigheter vara begränsat till
det belopp som motsvarar räntan i trust.

 

§ 13 Djurhållning

13.1 Djur får endast föras in på logianläggningen med ägarens föregående samtycke och, om nödvändigt
och i förekommande fall mot särskild ersättning.
13.2 Den part som medför ett djur är skyldig att under vistelsen hålla eller utöva tillsyn över djuret på ett betryggande sätt.
djuret under vistelsen eller att övervaka det eller att låta det skötas av lämpliga
eller att på egen bekostnad låta en lämplig tredje part sköta eller övervaka djuret.
tredje part.
13.3 Avtalsparten eller gästen som tar med sig ett djur måste ha en lämplig ansvarsförsäkring för husdjur eller privat försäkring.
ansvarsförsäkring för husdjur eller privat ansvarsförsäkring, som också täcker eventuella
som även täcker eventuella skador orsakade av djur. Bevis på försäkringen
försäkring ska uppvisas på begäran av innehavaren.
på begäran av Innehavaren.
13.4 Parten eller dennes försäkringsgivare är solidariskt ansvarig gentemot Innehavaren för
Innehavaren för skada som orsakas av medhavda djur. Skadan
skall särskilt omfatta även sådan ersättning som innehavaren skall utge till tredje man.
innehavaren har att utge till tredje man.
13.5 Djur får inte vistas i lounger, allmänna utrymmen, restaurangutrymmen och wellnessavdelningar.
Djur är inte tillåtna att vistas.

 

§ 14 Förlängning av boendet

14.1 Den avtalsslutande parten har inte rätt att få sin vistelse förlängd.
förlängas. Om parten i rätt tid meddelar att han önskar förlänga vistelsen
kan Ägaren samtycka till förlängning av Logiavtalet. Ägaren är inte skyldig att göra detta.
14.2 Om parten inte kan lämna logianläggningen på avresedagen på grund av
på grund av oförutsebara extraordinära omständigheter (t.ex. extremt snöfall, översvämning etc.).
omständigheter (t.ex. extremt snöfall, översvämningar etc.), alla möjligheter till avresa
Boendeavtalet förlängs automatiskt så länge avresan är omöjlig.
automatiskt förlängt så länge avresan är omöjlig. En nedsättning av avgiften för denna period
tid skall endast vara möjlig om parten inte använder de tjänster som erbjuds av
tjänster som erbjuds av inkvarteringsanläggningen till följd av de extraordinära väderförhållandena. Innehavaren har rätt att
att kräva minst den avgift som motsvarar det pris som normalt tas ut under lågsäsong.
lågsäsong.

 

§ 15 Uppsägning av logiavtalet - förtida uppsägning

15.1 Om logiavtalet har ingåtts för en bestämd tidsperiod, ska det upphöra att gälla
med utgången av tiden.
15.2 Om Parten avgår i förtid har Ägaren rätt att kräva full avtalad ersättning.
avtalad ersättning. Innehavaren ska göra avdrag för vad han har sparat till följd av att
sparat genom att inte utnyttja de tjänster som erbjuds av Innehavaren, eller
vad han/hon erhållit genom att upplåta de reserverade rummen till annan. A
besparing skall anses föreligga endast om logileverantören vid tidpunkten för
tidpunkten för det uteblivna utnyttjandet av de av gästen beställda rummen och rummen kan hyras ut till andra gäster på grund av avtalspartens avbokning.
kan hyras ut till ytterligare gäster. Bevisbördan för besparingarna skall bäras av den
avtalsparten.
15.3 Om en gäst avlider upphör avtalet med fastighetsägaren att gälla.
15.4 Om logiavtalet har ingåtts på obestämd tid, får parterna säga upp avtalet fram till kl. 10.00 den tredje dagen före den avsedda avtalstidens utgång.
15.5 Ägaren har rätt att säga upp logiavtalet med omedelbar verkan
om det föreligger ett viktigt skäl, särskilt om parten eller gästen
gästen
a) använder lokalen på ett avsevärt skadligt sätt eller
genom sitt hänsynslösa, stötande eller på annat sätt grovt olämpliga beteende
gör det obehagligt att bo tillsammans för de andra gästerna, ägaren, ägarens personal eller tredje part som vistas på boendet eller begår ett brott som är straffbart enligt lag mot dessa personer.
mot dessa personers egendom, moral eller fysiska säkerhet; eller
är skyldig till ett brott.
b) är drabbad av en smittsam sjukdom eller en sjukdom som sträcker sig utöver boendetiden eller på annat sätt blir i behov av vård;
c) inte betalar utställda fakturor när de förfaller till betalning inom skälig
inom skälig tid (3 dagar).
15.6 Om fullgörandet av avtalet förhindras av en händelse som anses vara force majeure
(t.ex. naturkatastrof, strejk, lockout, myndighetsbeslut etc.)
får Ägaren när som helst säga upp logiavtalet utan att iaktta någon uppsägningstid.
utan iakttagande av uppsägningstid, under förutsättning att avtalet inte redan
redan anses vara uppsagt enligt lag eller att Ägaren befrias från sin skyldighet att tillhandahålla logi.
skyldighet att tillhandahålla logi. Parts eventuella anspråk på skadestånd etc. skall vara uteslutna.
är uteslutna.

 

§ 16 Gästens sjukdom eller död

16.1 Om en gäst insjuknar under sin vistelse på logianläggningen, skall Ägaren
Ägaren skall på gästens begäran tillhandahålla medicinsk vård. Vid överhängande
vid överhängande fara skall Ägaren även ombesörja läkarvård på gästens
gästens begäran, i synnerhet om detta är nödvändigt och gästen själv
nödvändigt och gästen inte kan göra det själv.
16.2 Så länge gästen inte kan fatta beslut eller gästens anhöriga inte kan kontaktas, ska ägaren på gästens bekostnad ordna med medicinsk vård.
medicinsk behandling på gästens bekostnad. Omfattningen av dessa vårdåtgärder ska dock upphöra vid den tidpunkt då gästen är kapabel att fatta beslut eller
eller de anhöriga har informerats om sjukdomsfallet.
har underrättats om sjukdomsfallet.
16.3 Ägaren har rätt till ersättning från parten och gästen eller, i händelse av dödsfall, från deras rättsinnehavare, särskilt för följande kostnader:
a) utestående sjukvårdskostnader, kostnader för ambulanstransport, mediciner och medicinska hjälpmedel
b) desinfektion av rum som har blivit nödvändig,
c) tvätt, sänglinne och sängutrustning som har blivit oanvändbara, i annat fall
för desinfektion eller grundlig rengöring av alla dessa föremål,
d) återställande av väggar, möbler, mattor etc,
mattor etc., i den mån de blivit nedsmutsade eller skadade i samband med sjukdomen eller dödsfallet.
eller skadats i samband med sjukdomen eller dödsfallet,
e) rumshyra, i den mån rummet bebotts av gästen, plus eventuella
dagar som rummen är obrukbara på grund av desinfektion, evakuering eller andra skäl.
desinfektion, utrymning eller liknande,
f) alla andra skador som uppkommit för logileverantören.

 

§ 17 Plats för fullgörande, jurisdiktion och lagval

17.1 Platsen för fullgörande skall vara den plats där logianläggningen är belägen.
17.2 Detta avtal ska regleras av österrikisk formell och materiell rätt med undantag för
internationell privaträtt (särskilt IPRG och EVÜ) samt FN:s konvention om
samt FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor.
17.3 Den exklusiva jurisdiktionen för bilaterala affärstransaktioner ska vara innehavarens säte.
Innehavaren ska vidare ha rätt att hävda sina rättigheter vid varje annan
rättigheter vid varje annan lokal domstol som är behörig i ärendet.
behörig domstol.
17.4 Om Logiavtalet har ingåtts med en Part som är konsument och har sin hemvist i
och har sin hemvist eller vanliga vistelseort i Österrike,
mot konsumenten endast väckas vid konsumentens hemvist, vanliga vistelseort
konsumentens bostadsort, stadigvarande vistelseort eller arbetsplats.
anställningsort.
17.5 Om logiavtalet har ingåtts med en part som är konsument
och som har hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen (med undantag för
Österrike), Island, Norge eller Schweiz, ska domstolen på konsumentens
konsumentens hemvist ska ha exklusiv behörighet för talan mot konsumenten.
Den behöriga domstolen på konsumentens hemort ska ha exklusiv behörighet.

 

18 § Övrigt

18.1 Om inte annat följer av ovanstående bestämmelser skall en tidsfrist börja löpa
En tidsfrist börjar löpa när den handling som föreskriver tidsfristen har överlämnats till de avtalsparter som skall iaktta tidsfristen. Vid beräkning av en tidsfrist som är
skall den dag då den tidpunkt eller händelse inträffar efter vilken tidsfristen löper ut inte räknas.
eller den händelse på grundval av vilken tidsfristen skall börja löpa.
Tidsfrister uttryckta i veckor eller månader avser den dag i veckan eller månaden som
den dag i veckan eller månaden som genom sitt namn eller nummer motsvarar den dag från vilken fristen skall börja löpa.
dag från vilken perioden skall räknas. Om denna dag saknas i månaden
månad, skall den sista dagen i den månaden vara avgörande.
18.2 Deklarationer måste vara den andra parten tillhanda den sista dagen i perioden (midnatt).
(midnatt) på terminens sista dag.
18.3 Ägaren äger rätt att kvitta egna fordringar mot Partens fordringar. Part äger inte rätt att kvitta egna fordringar mot innehavarens fordringar såvida inte innehavaren är på obestånd eller partens fordran fastställts av domstol eller erkänts av innehavaren.
18.4 Vid eventuella luckor skall gällande lagbestämmelser tillämpas.

 

Till hotellbranschens allmänna villkor