Ochrona danych

Obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (DSGVO)

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych stron internetowych, informacje o dostępie (data, godzina, przeglądana strona, adres IP) są przechowywane na naszym serwerze w postaci plików dziennika. Robimy to w uzasadnionym interesie monitorowania operacji technicznych, optymalizacji naszej oferty informacyjnej i wykrywania ataków na naszą stronę internetową. Dane te są oceniane przez nas wyłącznie do naszych własnych celów statystycznych, w formie zanonimizowanej.

Pliki dziennika są usuwane po sześciu miesiącach.

Przetwarzanie odbywa się w imieniu Gasteinertal Tourismus GmbH.

Zasadniczo nie gromadzimy żadnych danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą udostępnionych formularzy kontaktowych lub zapiszesz się do naszego newslettera, Twój adres e-mail i inne dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do indywidualnej korespondencji w odpowiedzi na Twoje zapytanie. Gwarantujemy, że Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie przez nas, nie będą przekazywane osobom trzecim i będą traktowane jako poufne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wyjątkiem jest przekazywanie danych podmiotom przetwarzającym zamówienia, które działają wyłącznie na polecenie Gasteinertal Tourismus GmbH, nie wykorzystują danych do własnych celów i są związane własnymi umowami z obowiązkami w zakresie ochrony danych wynikającymi z podstawowego rozporządzenia o ochronie danych.

Użytkownik ma prawo do informacji, korekty i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (w szczególności prawo do sprzeciwu wobec wysyłania reklamy bezpośredniej) oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

 

Zapytania ogólne / zapytania o rezerwację / zamówienia broszur

Dane dotyczące zapytania (imię i nazwisko, dane kontaktowe, treść zapytania, historia wcześniejszych kontaktów z nami), które użytkownik przesyła za pośrednictwem formularza kontaktowego lub do nas pocztą elektroniczną, są przetwarzane przez nas w celu obsługi klienta (działania przed zawarciem umowy) oraz w celach marketingowych (uzasadniony interes w wysyłaniu bezpośrednich wiadomości e-mail). Dane użytkownika zostaną usunięte po upływie pięciu lat od ostatniego zapytania, chyba że istnieją prawne zobowiązania do ich zachowania. W przypadku zapytania ogólnego lub dotyczącego rezerwacji zakwaterowania lub innej firmy partnerskiej, dane użytkownika zostaną przekazane odpowiedniej firmie. W przypadku ogólnego zapytania o rezerwację dane zostaną również przekazane kilku dostawcom zakwaterowania w celu przygotowania najlepszej możliwej oferty.

 

Rejestracja do newslettera

Newsletter będzie wysyłany wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika poprzez wprowadzenie danych i adresu e-mail, kliknięcie przycisku "Subskrybuj" i kliknięcie linku potwierdzającego w wiadomości e-mail z potwierdzeniem, która jest następnie wysyłana automatycznie (podwójna zgoda).

Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w dowolnym momencie, wysyłając pisemną wiadomość lub klikając link rezygnacji z subskrypcji w biuletynie e-mail, który jest zawarty w każdym biuletynie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na podstawę prawną, która obowiązywała do momentu wycofania zgody.

Dane użytkownika będą przechowywane do momentu odwołania lub rezygnacji z subskrypcji biuletynu.

 

Uwaga dotycząca korzystania z plików cookie:

Na tej stronie internetowej wykorzystywane jest oprogramowanie do analizy korzystania ze strony internetowej.

Dzięki ocenie tych danych można uzyskać cenny wgląd w potrzeby użytkowników. Wyniki te pomagają w dalszej poprawie jakości oferty.

W tym kontekście wykorzystywane są również tak zwane pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze osoby odwiedzającej stronę internetową, a tym samym umożliwiają anonimowe rozpoznanie odwiedzającego. Pliki cookie można zasadniczo odrzucić lub usunąć za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

 

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC. ("Google"). Informacje generowane przez plik cookie Google na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP użytkownika zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Firma Google przystąpiła do porozumienia Tarcza Prywatności UE-USA, a zatem zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej lub zgodnie z art. 45 DSGVO istnieje odpowiedni poziom ochrony danych podczas przetwarzania danych. W imieniu operatora tej witryny Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny może nie być możliwe.

Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniuprzez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dane dotyczące wizyty na stronie internetowej zostaną automatycznie usunięte 26 miesięcy po wizycie.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć w Warunkach Google Analytics lub w Przeglądzie Google Analytics. Zwracamy uwagę, że na tej stronie Google Analytics został rozszerzony o kod "gat._anonymizeIp();" w celu zapewnienia anonimowego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowanie IP).

 

Korzystanie z Google Maps

Ta witryna korzysta z Google Maps do wyświetlania interaktywnych map i tworzenia wskazówek dojazdu. Google Maps to usługa mapowania świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Korzystając z Google Maps, informacje o korzystaniu z tej strony internetowej, w tym adres IP użytkownika i adres (początkowy) wprowadzony w ramach funkcji planowania trasy, mogą być przesyłane do Google w USA Jeśli użytkownik wywoła stronę internetową naszej witryny, która zawiera Google Maps, przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość mapy jest przesyłana przez Google bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, która następnie integruje ją ze stroną internetową. Nie mamy zatem wpływu na zakres danych gromadzonych w ten sposób przez Google. Zgodnie z naszą wiedzą są to co najmniej następujące dane:

Data i godzina wizyty na danej stronie internetowej,

Adres internetowy lub URL odwiedzanej strony,

Adres IP,

adres (początkowy) wprowadzony w ramach planowania trasy.

Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google i dlatego nie możemy ponosić za to żadnej odpowiedzialności.

Jeśli użytkownik nie chce, aby Google gromadziło, przetwarzało lub wykorzystywało jego dane za pośrednictwem naszej strony internetowej, może wyłączyć obsługę JavaScript w ustawieniach przeglądarki. W takim przypadku nie będzie jednak możliwe korzystanie z wyświetlania mapy.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google, a także prawa użytkownika w tym zakresie i opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Google(https://policies.google.com/privacy?hl=de).

Google LLC jest aktywnym uczestnikiem porozumienia Privacy Shield(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Oznacza to odpowiedni poziom ochrony danych osobowych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zgodnie z art. 45 DSGVO.

 

Remarketing na Facebooku

Na naszej stronie internetowej używamy tagów remarketingowych sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, tagi remarketingowe nawiązują bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerami Facebooka. Facebook otrzymuje w ten sposób informację, że użytkownik odwiedził naszą witrynę wraz z adresem IP. Umożliwia to Facebookowi przypisanie wizyty na naszej stronie internetowej do konta użytkownika. Uzyskane w ten sposób informacje mogą być wykorzystywane do wyświetlania reklam na Facebooku. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca strony internetowej nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/. Jeśli użytkownik nie chce, aby jakiekolwiek dane były gromadzone za pośrednictwem Custom Audiences, może dezaktywować Custom Audiences tutaj: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

 

Remarketing Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu lub "podobnych grup docelowych" Google Inc ("Google"). Ta funkcja umożliwia nam kierowanie reklam do odwiedzających witrynę poprzez wyświetlanie spersonalizowanych, opartych na zainteresowaniach reklam odwiedzającym witrynę, gdy odwiedzają oni inne witryny w sieci reklamowej Google. Aby przeprowadzić analizę korzystania z witryny, która stanowi podstawę do tworzenia reklam opartych na zainteresowaniach, Google używa tak zwanych plików cookie. W tym celu Google przechowuje mały plik z sekwencją liczb w przeglądarkach osób odwiedzających witrynę. Numer ten służy do rejestrowania wizyt na stronie internetowej, a także anonimowych danych dotyczących korzystania z witryny. Nie są przechowywane żadne dane osobowe osób odwiedzających witrynę. Jeśli użytkownik odwiedzi następnie inną witrynę w sieci reklamowej Google, zostaną mu wyświetlone reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem uwzględniają wcześniej odwiedzone obszary produktów i informacji. Użytkownik może trwale dezaktywować korzystanie z plików cookie przez Google, klikając poniższy link oraz pobierając i instalując udostępnioną tam wtyczkę: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Więcej informacji na temat remarketingu Google i polityki prywatności Google można znaleźć tutaj: http://www.google.com/privacy/ads/.

 

Hotjar

Niniejsza witryna korzysta z Hotjar, oprogramowania analitycznego dostarczanego przez Hotjar Ltd ("Hotjar")(http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Hotjar umożliwia pomiar i analizę zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej w postaci kliknięć, ruchów myszy, wysokości przewijania itp. Informacje generowane przez "kod śledzenia" i "plik cookie" są przesyłane na serwery Hotjar w Irlandii i tam przechowywane.

Gromadzone są następujące informacje:

- Adres IP urządzenia użytkownika (gromadzony i przechowywany w zanonimizowanym formacie).

- Rozmiar ekranu urządzenia użytkownika

- Typ urządzenia i informacje o przeglądarce

- Lokalizacja geograficzna (tylko kraj)

- Preferowany język wyświetlania naszej strony internetowej

Ponadto następujące dane są rejestrowane na naszym serwerze podczas korzystania z Hotjar:

- Domena odsyłająca

- Odwiedzone strony

- Lokalizacja geograficzna (tylko kraj)

- Preferowany język wyświetlania naszej witryny

- Data i godzina wejścia na stronę

Hotjar wykorzysta te informacje do oceny korzystania z naszej witryny internetowej, tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i oceną witryny w Internecie. Hotjar korzysta również z usług świadczonych przez firmy zewnętrzne, takie jak Google Analytics i Optimizely, w celu świadczenia usług. Te strony trzecie mogą przechowywać informacje, które przeglądarka użytkownika wysyła w ramach wizyty na stronie internetowej, takie jak pliki cookie lub żądania IP. Więcej informacji na temat sposobu przechowywania i wykorzystywania danych przez Google Analytics i Optimizely można znaleźć w ich oświadczeniach o ochronie prywatności.

Pliki cookie używane przez Hotjar mają różny "czas życia"; niektóre pozostają ważne do 365 dni, a niektóre pozostają ważne tylko podczas bieżącej wizyty.
Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Hotjar, klikając poniższy link i postępując zgodnie z instrukcjami tam zawartymi: https: //www.hotjar.com/opt-out.

 

Przekazywanie danych do Salzburgerland Tourismus GmbH

Na tej stronie internetowej, za zgodą użytkownika, dane dotyczące korzystania z poszczególnych części strony internetowej są przekazywane do Salzburgerland Tourismus GmbH, Wiener Bundesstraße 23, 5300 Hallwang(https://www.salzburgerland.com). Dane dotyczące korzystania z tej strony internetowej są przetwarzane w celu analizy i marketingu online, w tym wyświetlania spersonalizowanych reklam na innych stronach internetowych. Przetwarzanie to odbywa się do momentu wycofania zgody lub wygaśnięcia odpowiedniego okresu przechowywania plików cookie. Więcej informacji na temat ochrony danych w Salzburgerland Tourismus GmbH można znaleźć na stronie https://www.salzburgerland.com/de/impressum-und-datenschutz/.

Dorfgasteiner Bergbahnen AG

Cel przetwarzania danych
DBB przetwarza dane osobowe pracowników, partnerów, klientów i dostawców w celu zapewnienia działalności gospodarczej i spełnienia powiązanych wymogów prawnych i umownych.


Gromadzenie danych klientów
W trakcie zakupu biletu za pośrednictwem formularza online, telefonicznie lub w naszych kasach biletowych gromadzimy i przetwarzamy - w zależności od danego produktu - imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia i zdjęcie w celu przeprowadzenia procesu rezerwacji i płatności.

 

Kontrola dostępu
Należy pamiętać, że do celów kontroli dostępu zdjęcie referencyjne posiadacza karnetu jest wykonywane przy pierwszym przejściu przez bramkę obrotową wyposażoną w kamerę. To zdjęcie referencyjne jest porównywane przez personel windy ze zdjęciami wykonywanymi za każdym razem, gdy posiadacz karty windy przechodzi przez bramkę obrotową wyposażoną w kamerę. Zdjęcie referencyjne jest usuwane natychmiast po wygaśnięciu ważności karnetu, a pozostałe zdjęcia najpóźniej 30 minut po danym przejściu przez bramkę obrotową. Należy pamiętać, że możliwy jest również zakup karnetów, które są technicznie skonfigurowane w taki sposób, że zdjęcie nie jest robione podczas przechodzenia przez bramkę obrotową, ale należy spodziewać się wyrywkowych kontroli przez obsługę wyciągu.

 

Sklep internetowy
DBB nie prowadzi sklepu internetowego. Strona internetowa www.dorfgastein.com zawiera jedynie link do sklepu internetowego Ski amadé GmbH. Sklep internetowy Ski amadé GmbH nie jest objęty niniejszą polityką prywatności.

 

Punkty fotograficzne
Na górnej stacji kolejki Gipfelbahn-Fulseck znajduje się punkt fotograficzny, w którym można robić zdjęcia. Po skorzystaniu z tego punktu fotograficznego wykonywane jest aktualne zdjęcie, które jest publikowane online. Niektóre punkty fotograficzne są obsługiwane przez Alturos Destinations GmbH (Skiline). Nie są one objęte niniejszą polityką prywatności i DBB nie ponosi za nie odpowiedzialności. W związku z tym DBB nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności operatora.

 

Skiline
Za pośrednictwem strony internetowej można uzyskać dostęp do zewnętrznej usługi Skiline, aby wyświetlić swój osobisty profil wysokości. Skiline otrzymuje informacje o pokonanych bramkach i numerze karty w celu utworzenia profilu wysokości. Oznacza to, że żadne dane osobowe nie są przekazywane. Wywołanie usługi Skiline za pośrednictwem naszej strony internetowej spowoduje opuszczenie naszej strony internetowej, w związku z czym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

 

Wnioskodawcy
Dane kontaktowe i dokumenty aplikacyjne przesłane w ramach aplikacji są przez nas przetwarzane elektronicznie w celu wyboru odpowiednich kandydatów do pracy. W przypadku odrzucenia aplikacji, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane wyłącznie za zgodą kandydata.

 

Dowód niskiego ryzyka epidemiologicznego dla ważności karnetu narciarskiego ("dowód 2G").

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środków związanych z COVID-19 osoby korzystające z naszych kolejek linowych w celach rekreacyjnych muszą przedstawić ważny dowód niskiego ryzyka epidemiologicznego. Obecnie jest to "dowód 2G" (zaszczepiony lub wyleczony). Podstawą prawną kontroli tego dowodu przez nas jest prawny obowiązek tej kontroli zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środków COVID-19 (w aktualnej wersji) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. W celu uproszczenia kontroli tego dowodu w przypadku biletów wielodniowych i okresowych możliwe jest przechowywanie dowodu 2G, pod warunkiem, że użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę. Podstawą prawną do przechowywania dowodu 2G jest zatem wyraźna zgoda użytkownika zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO na przetwarzanie danych zdrowotnych za pośrednictwem naszego cyfrowego narzędzia "Safe2Ski Check in" firmy SKIDATA lub, w przypadku zakupów w naszych kasach biletowych na miejscu, podpisanie przez użytkownika odpowiedniej deklaracji zgody w formie papierowej. Nie ma prawnego obowiązku przechowywania dowodu 2G; zamiast go przechowywać, można przeprowadzić indywidualną kontrolę dowodu 2G przy każdym wejściu do kolejki linowej. W celu automatycznego przechowywania i kontroli dowodu 2G korzystamy z usług naszego podmiotu przetwarzającego zamówienia SKIDATA (SKIDATA Austria GmbH, Hochthronstraße 1-7, A-5083 Grödig/Salzburg). Zawarliśmy odpowiednią umowę z firmą SKIDATA zgodnie z art. 28 DSGVO jako podmiotem przetwarzającym zamówienia, co gwarantuje, że dane użytkownika są przetwarzane wyłącznie w zakresie naszego zamówienia. Więcej informacji na temat ochrony danych przez firmę Skidata można znaleźć pod adresem: https://www.skidata.com/de-at/datenschutz/. Zasadniczo przechowujemy dowód 2G przez okres ważności biletu wielodniowego lub okresowego. Po tym czasie przetwarzanie może mieć miejsce, jeśli jest to konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, wysyłając do nas wiadomość e-mail, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody.

 

Ogólne postanowienia taryfowe 2021/22

Cookies