Ochrana údajů

Informační povinnosti podle čl. 13 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (DSGVO)

Při přístupu na naše webové stránky se informace o přístupu (datum, čas, zobrazená stránka, IP adresa) ukládají jako protokolové soubory na našem serveru. Činíme tak v oprávněném zájmu sledování technického provozu, optimalizace naší informační nabídky a odhalování útoků na naše webové stránky. Tyto údaje vyhodnocujeme výhradně pro vlastní statistické účely, a to v anonymizované podobě.

Soubory protokolu jsou po šesti měsících vymazány.

Zpracování probíhá jménem společnosti Gasteinertal Tourismus GmbH.

Při používání našich webových stránek zpravidla neshromažďujeme žádné osobní údaje. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím uvedených kontaktních formulářů nebo se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, vaše e-mailová adresa a další osobní údaje budou použity pouze pro individuální korespondenci v reakci na váš dotaz. Zaručujeme, že vaše údaje budou použity výhradně námi, nebudou předány třetím stranám a bude s nimi zacházeno důvěrně v souladu s platnými právními předpisy. Výjimkou je předávání údajů zpracovatelům objednávek, kteří pracují výhradně na základě pokynů společnosti Gasteinertal Tourismus GmbH, nepoužívají údaje pro vlastní účely a jsou vázáni vlastními dohodami o povinnostech ochrany údajů podle základního nařízení o ochraně osobních údajů.

Máte právo na informace, opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování (zejména právo vznést námitku proti zasílání přímé reklamy) a právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

Obecné dotazy / dotazy na rezervace / objednávky brožur

Údaje vašeho dotazu (jméno, kontaktní údaje, obsah dotazu, historie předchozích kontaktů s námi), které nám zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem, zpracováváme pro účely péče o zákazníky (předsmluvní opatření) a pro marketingové účely (oprávněný zájem na zasílání direct mailu). Vaše údaje budou vymazány po pěti letech od posledního dotazu, pokud neexistuje zákonná povinnost údaje uchovávat. V případě obecného dotazu nebo dotazu na rezervaci ubytování nebo jiného partnerského podniku budou vaše údaje předány příslušnému podniku. V případě obecného dotazu na rezervaci budou údaje předány také několika poskytovatelům ubytování, aby bylo možné sestavit co nejlepší nabídku.

 

Registrace k odběru novinek

Zpravodaj bude zasílán pouze s vaším výslovným souhlasem, a to zadáním vašich údajů a e-mailové adresy, kliknutím na tlačítko "Přihlásit se k odběru" a kliknutím na potvrzovací odkaz v potvrzovacím e-mailu, který je následně automaticky zaslán (double opt-in).

Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoli odvolat zasláním písemné zprávy nebo kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru newsletteru, který je součástí každého newsletteru. Odvolání nemá vliv na právní základ, který platil do odvolání.

Vaše údaje budou uchovávány až do odvolání nebo odhlášení odběru newsletteru.

 

Poznámka k používání souborů cookie:

Na těchto webových stránkách se používá software pro analýzu používání webových stránek.

Vyhodnocením těchto údajů lze získat cenné poznatky o potřebách uživatelů. Tato zjištění pomáhají dále zlepšovat kvalitu nabídky.

V této souvislosti se používají také tzv. cookies. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají v počítači návštěvníka webových stránek a umožňují tak anonymní rozpoznání návštěvníka. Cookies lze zpravidla odmítnout nebo vymazat prostřednictvím příslušného nastavení prohlížeče.

 

Služba Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, která je poskytována společností Google LLC. ("Google"). Informace generované souborem cookie společnosti Google o vašem používání těchto webových stránek jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány. V případě, že je na této webové stránce aktivována anonymizace IP, bude však vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru společností Google předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Společnost Google se připojila k dohodě o štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA, a proto podle rozhodnutí Komise EU nebo podle článku 45 DSGVO existuje při zpracování údajů odpovídající úroveň ochrany údajů. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto údaje používat za účelem vyhodnocování používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.

Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google, stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Údaje o návštěvě webových stránek budou automaticky vymazány 26 měsíců po návštěvě.

Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete v podmínkách služby Google Analytics nebo v přehledu služby Google Analytics. Rádi bychom upozornili, že na těchto webových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o kód "gat._anonymizeIp();", který zajišťuje anonymizovaný sběr IP adres (tzv. maskování IP).

 

Používání map Google

Tyto webové stránky používají Google Maps k zobrazování interaktivních map a vytváření navigačních pokynů. Google Maps je mapová služba poskytovaná společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Používáním služby Google Maps mohou být společnosti Google v USA předávány informace o používání této webové stránky, včetně vaší IP adresy a (počáteční) adresy zadané v rámci funkce plánování trasy Pokud vyvoláte webovou stránku naší webové stránky, která obsahuje službu Google Maps, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery společnosti Google. Obsah mapy je společností Google přenášen přímo do vašeho prohlížeče, který jej pak integruje do webové stránky. Nemáme proto žádný vliv na rozsah údajů, které Google tímto způsobem shromažďuje. Podle našich znalostí se jedná minimálně o následující údaje:

Datum a čas návštěvy dané webové stránky,

internetová adresa nebo adresa URL navštívené webové stránky,

IP adresa,

(počáteční) adresa zadaná v rámci plánování trasy.

Na další zpracování a použití těchto údajů společností Google nemáme žádný vliv, a proto za ně nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

Pokud si nepřejete, aby společnost Google shromažďovala, zpracovávala nebo používala údaje o vás prostřednictvím našich webových stránek, můžete v nastavení prohlížeče deaktivovat JavaScript. V takovém případě však nebudete moci používat zobrazení mapy.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Google, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích společnosti Google o ochraně osobních údajů(https://policies.google.com/privacy?hl=de).

Společnost Google LLC je aktivním účastníkem dohody o štítu na ochranu soukromí(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). To znamená odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů na základě rozhodnutí Evropské komise podle čl. 45 DSGVO.

 

Remarketing na Facebooku

Na našich webových stránkách používáme remarketingové značky sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Když navštívíte naše webové stránky, remarketingové značky naváží přímé spojení mezi vaším prohlížečem a servery společnosti Facebook. Facebook tak získá informaci, že jste navštívili naše webové stránky s vaší IP adresou. To umožňuje společnosti Facebook přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Takto získané informace mohou být použity pro zobrazování reklamy na Facebooku. Rádi bychom upozornili, že my jako poskytovatel webových stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich využití společností Facebook. Další informace k této problematice naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/. Pokud si nepřejete, aby byly prostřednictvím Vlastních publik shromažďovány jakékoli údaje, můžete Vlastní publika deaktivovat zde: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

 

Remarketing Google

Na našich webových stránkách používáme funkci remarketingu neboli "podobné cílové skupiny" společnosti Google Inc ("Google"). Tato funkce nám umožňuje cílit reklamu na návštěvníky webových stránek tím, že jim při návštěvě jiných webových stránek v síti Google Display Network zobrazuje personalizované reklamy založené na jejich zájmech. K provádění analýzy používání webových stránek, která je základem pro vytváření zájmově orientované reklamy, používá společnost Google tzv. soubory cookie. Za tímto účelem ukládá společnost Google do prohlížečů návštěvníků webových stránek malý soubor s posloupností čísel. Toto číslo slouží k záznamu návštěv webových stránek a také k anonymizovaným údajům o používání webových stránek. Neukládají se žádné osobní údaje návštěvníků webových stránek. Pokud následně navštívíte jinou webovou stránku v síti Google Display Network, zobrazí se vám reklamy, které s vysokou pravděpodobností zohledňují dříve navštívené oblasti produktů a informací. Používání souborů cookie společností Google můžete trvale deaktivovat pomocí níže uvedeného odkazu a stažením a instalací tam uvedeného doplňku: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Další informace o remarketingu Google a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete zde: http://www.google.com/privacy/ads/.

 

Hotjar

Tyto webové stránky používají analytický software Hotjar, který poskytuje společnost Hotjar Ltd ("Hotjar")(http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Evropa). Hotjar umožňuje měřit a analyzovat chování uživatelů na našich webových stránkách v podobě kliknutí, pohybů myší, výšky rolování atd.. Informace generované "sledovacím kódem" a "souborem cookie" se přenášejí na servery Hotjar v Irsku a tam se ukládají.

Shromažďovány jsou následující informace:

- IP adresa vašeho zařízení (shromažďuje se a ukládá v anonymizované podobě).

- Velikost obrazovky vašeho zařízení

- Typ zařízení a informace o prohlížeči

- Zeměpisná poloha (pouze země)

- Preferovaný jazyk pro zobrazení našich webových stránek

Kromě toho jsou při používání aplikace Hotjar na našem serveru zaznamenávány následující údaje:

- Odkazující doména

- Navštívené stránky

- Zeměpisná poloha (pouze země)

- Preferovaný jazyk pro zobrazení našich webových stránek

- Datum a čas otevření webové stránky

Společnost Hotjar bude tyto informace používat k vyhodnocování používání našich webových stránek, k sestavování zpráv a k poskytování dalších služeb týkajících se používání webových stránek a jejich internetového vyhodnocování. Společnost Hotjar k poskytování služeb využívá také služby poskytované společnostmi třetích stran, jako jsou Google Analytics a Optimizely. Tyto třetí strany mohou ukládat informace, které váš prohlížeč odesílá v rámci návštěvy webových stránek, jako jsou soubory cookie nebo požadavky na IP. Další informace o tom, jak Google Analytics a Optimizely ukládají a používají data, naleznete v jejich prohlášeních o ochraně osobních údajů.

Soubory cookie, které společnost Hotjar používá, mají různou "životnost"; některé zůstávají v platnosti až 365 dní a některé zůstávají v platnosti pouze během aktuální návštěvy.
Shromažďování údajů službou Hotjar můžete zabránit kliknutím na následující odkaz a dodržováním pokynů v něm uvedených: https: //www.hotjar.com/opt-out.

 

Předávání údajů společnosti Salzburgerland Tourismus GmbH

Na těchto webových stránkách jsou s vaším souhlasem údaje o používání jednotlivých částí webových stránek předávány společnosti Salzburgerland Tourismus GmbH, Wiener Bundesstraße 23, 5300 Hallwang(https://www.salzburgerland.com). Údaje o používání těchto webových stránek jsou zpracovávány za účelem analýzy a online marketingu, včetně zobrazování personalizované reklamy na jiných webových stránkách. Toto zpracování probíhá až do odvolání souhlasu nebo do uplynutí příslušné doby uložení souborů cookie. Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Salzburgerland Tourismus GmbH naleznete na adrese https://www.salzburgerland.com/de/impressum-und-datenschutz/.

 

Dorfgasteiner Bergbahnen AG

Účel zpracování údajů
DBB zpracovává osobní údaje zaměstnanců, partnerů, zákazníků a dodavatelů za účelem zajištění obchodních činností a plnění souvisejících zákonných i smluvních požadavků.


Shromažďování údajů o zákaznících
Při nákupu jízdenky prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo na našich pokladnách shromažďujeme a zpracováváme - v závislosti na daném produktu - jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum narození a fotografii za účelem provedení rezervace a platby.

 

Kontrola přístupu
Vezměte prosím na vědomí, že pro účely kontroly přístupu je při prvním průchodu turniketem vybaveným kamerou pořízena referenční fotografie držitele výtahové jízdenky. Tuto referenční fotografii porovnává personál výtahu s fotografiemi pořízenými pokaždé, když držitel výtahové karty prochází turniketem vybaveným kamerou. Referenční fotografie je smazána ihned po skončení platnosti jízdenky na výtah, ostatní fotografie nejpozději 30 minut po příslušném průchodu turniketem. Upozorňujeme, že je možné zakoupit i jízdenky na výtah, které jsou technicky nastaveny tak, že při průchodu turniketem není pořizována žádná fotografie, ale je třeba počítat s namátkovými kontrolami ze strany obsluhy výtahu.

 

Internetový obchod
Společnost DBB neprovozuje internetový obchod. Na webových stránkách www.dorfgastein.com je pouze odkaz na internetový obchod společnosti Ski amadé GmbH. Na internetový obchod Ski amadé GmbH se tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují.

 

Foto body
Na horní stanici lanovky Gipfelbahn-Fulseck se nachází fotopoint, který můžete využít k pořízení fotografií. Při použití tohoto fotopointu je pořízena aktuální fotografie, která je zveřejněna online. Některé fotopointy provozuje společnost Alturos Destinations GmbH (Skiline). Na tyto body se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů a DBB za ně neodpovídá. DBB proto nemůže převzít žádnou odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů provozovatele.

 

Skiline
Prostřednictvím webových stránek můžete přistupovat k externí službě Skiline a prohlížet si svůj osobní výškový profil. Skiline obdrží turnikety, kterými jste prošli, a číslo vaší karty pro vytvoření výškového profilu. To znamená, že nejsou předávány žádné osobní údaje. Pokud prostřednictvím našich webových stránek vyvoláte službu Skiline, opustíte naše webové stránky a my za to nemůžeme nést žádnou odpovědnost.

 

Žadatelé
Kontaktní údaje a dokumenty žádosti předložené v rámci žádosti o zaměstnání zpracováváme elektronicky za účelem výběru vhodných uchazečů o zaměstnání. V případě odmítnutí žádosti budou dokumenty žádosti uchovávány v evidenci pouze v případě, že s tím souhlasíte.

 

Důkazy o nízkém epidemiologickém riziku pro platnost lyžařského průkazu ("důkazy 2G").

V souladu s vyhláškou o opatřeních COVID 19 musí osoby, které využívají naše lanové dráhy pro rekreační účely, předložit platný doklad o nízkém epidemiologickém riziku. V současné době se jedná o "doklad 2G" (očkovaný nebo vyléčený). Právním základem pro kontrolu tohoto dokladu z naší strany je zákonná povinnost této kontroly podle nařízení o opatřeních COVID-19 (v aktuálním znění) ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO. Za účelem zjednodušení kontroly tohoto dokladu v případě vícedenních a časových jízdenek je možné doklad 2G uložit, pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas. Právním základem pro uložení dokladu 2G je tedy váš výslovný souhlas podle čl. 9 odst. 2 písm. a DSGVO se zpracováním zdravotních údajů prostřednictvím našeho digitálního nástroje "Safe2Ski Check in" od společnosti SKIDATA nebo v případě nákupu na našich pokladnách na místě váš podpis příslušného prohlášení o souhlasu v listinné podobě. Neexistuje žádná zákonná povinnost uchovávat doklad 2G; namísto jeho uchovávání lze při každém vstupu do lanovky provést individuální kontrolu dokladu 2G. Pro automatizované ukládání a kontrolu vašeho dokladu 2G využíváme služeb našeho zpracovatele objednávek SKIDATA (SKIDATA Austria GmbH, Hochthronstraße 1-7, A-5083 Grödig/Salzburg). Se společností SKIDATA jsme uzavřeli odpovídající smlouvu podle čl. 28 DSGVO jako se zpracovatelem objednávky, která zajišťuje, že vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v rámci naší objednávky. Další informace o ochraně osobních údajů společnosti Skidata naleznete na adrese: https://www.skidata.com/de-at/datenschutz/. Váš doklad 2G uchováváme zpravidla po dobu platnosti vícedenní nebo časové jízdenky. Po uplynutí této doby může dojít ke zpracování, pokud je to nezbytné pro uplatnění nebo obhajobu nároků. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na naši adresu, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování do odvolání.

 

Obecná ustanovení tarifu 2021/22

Cookies