Skydd av personuppgifter

Informationskrav enligt artikel 13 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (DSGVO)

När du besöker våra webbplatser lagras information om åtkomsten (datum, tid, visad sida, IP-adress) som loggfiler på vår server. Vi gör detta för det berättigade intresset att övervaka den tekniska driften, optimera vårt informationsutbud och upptäcka angrepp på vår webbplats. Dessa uppgifter utvärderas av oss uteslutande för våra egna statistiska ändamål, i anonymiserad form.

Loggfilerna raderas efter sex månader.

Behandlingen sker på uppdrag av Gasteinertal Tourismus GmbH.

I regel samlar vi inte in några personuppgifter när du använder vår webbplats. Om du kontaktar oss via kontaktformuläret eller prenumererar på vårt nyhetsbrev, kommer din e-postadress och andra personuppgifter endast att användas för individuell korrespondens som svar på din förfrågan. Vi garanterar att dina uppgifter endast kommer att användas av oss, inte kommer att vidarebefordras till tredje part och kommer att behandlas konfidentiellt i enlighet med gällande rättsliga bestämmelser. Ett undantag är vidarebefordran till orderbehandlare som uteslutande arbetar på uppdrag av Gasteinertal Tourismus GmbH, inte använder uppgifterna för egna ändamål och är bundna av sina egna avtal till dataskyddsförpliktelserna i den grundläggande dataskyddsförordningen.

Du har rätt till information, korrigering och radering av uppgifter, rätt att begränsa behandlingen, att invända mot behandlingen (särskilt rätten att invända mot att skicka direktreklam) och rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

 

Allmänna förfrågningar / bokningsförfrågningar / broschyrbeställningar

De uppgifter om din förfrågan (namn, kontaktuppgifter, innehåll i förfrågan, tidigare kontakter med oss) som du skickar via kontaktformuläret eller till oss via e-post behandlas av oss för kundvård (åtgärder före avtalets ingående) och i marknadsföringssyfte (berättigat intresse av att skicka direktreklam). Dina uppgifter kommer att raderas fem år efter din senaste förfrågan om det inte finns lagliga skyldigheter att behålla uppgifterna. Vid en allmän förfrågan eller bokningsförfrågan om ett boende eller annat partnerföretag kommer dina uppgifter att vidarebefordras till respektive företag. Vid en allmän bokningsförfrågan kommer uppgifterna också att vidarebefordras till flera inkvarteringsföretag för att vi ska kunna ta fram bästa möjliga erbjudande.

 

Registrering för nyhetsbrev

Nyhetsbrevet skickas endast med ditt uttryckliga samtycke genom att ange dina uppgifter och e-postadress, klicka på knappen "Prenumerera" och klicka på bekräftelselänken i bekräftelsemeddelandet som sedan skickas automatiskt (dubbel opt-in).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet genom att skicka ett skriftligt meddelande eller genom att klicka på avregistreringslänken i nyhetsbrevet, som ingår i varje nyhetsbrev. Återkallelsen påverkar inte den rättsliga grund som gällde fram till återkallelsen.

Dina uppgifter kommer att lagras fram till dess att du återkallar eller avregistrerar dig från nyhetsbrevet.

 

Anmärkning om användning av cookies:

På denna webbplats används programvara för att analysera användningen av webbplatsen.

Genom att utvärdera dessa data kan värdefulla insikter om användarnas behov erhållas. Dessa resultat hjälper till att ytterligare förbättra kvaliteten på erbjudandet.

I detta sammanhang används också så kallade cookies. Cookies är textfiler som lagras på datorn hos besökaren på webbplatsen och därmed möjliggör igenkänning av en besökare på en anonym basis. Cookies kan i allmänhet avvisas eller raderas genom lämpliga webbläsarinställningar.

 

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC. ("Google"). Den information som genereras av Google-cookien om din användning av denna webbplats överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats kommer dock din IP-adress att förkortas i förväg av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. Google har anslutit sig till EU-US Privacy Shield-avtalet och därmed, enligt EU-kommissionens beslut eller enligt art. 45 DSGVO, finns en adekvat nivå av dataskydd vid behandling av uppgifterna. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data. Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

Dessutomkan du förhindra insamling av data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) av Google samt behandlingen av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns tillgängligt under följande länk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Uppgifterna om besöket på webbplatsen raderas automatiskt 26 månader efter besöket.

Mer information om användarvillkor och dataskydd finns i Google Analytics användarvillkor eller i Google Analytics översikt. Vi vill påpeka att Google Analytics på denna webbplats har utökats med koden "gat._anonymizeIp();" för att säkerställa anonymiserad insamling av IP-adresser (så kallad IP-maskering).

 

Överföring av uppgifter till Salzburgerland Tourismus GmbH

På denna webbplats överförs med ditt samtycke uppgifter om användningen av enskilda delar av webbplatsen till Salzburgerland Tourismus GmbH, Wiener Bundesstraße 23, 5300 Hallwang(https://www.salzburgerland.com). Uppgifter om användningen av denna webbplats behandlas för analys och onlinemarknadsföring, inklusive visning av personlig reklam på andra webbplatser. Denna behandling sker tills samtycket återkallas eller respektive lagringsperiod för cookies löper ut. Ytterligare information om dataskydd hos Salzburgerland Tourismus GmbH finns på https://www.salzburgerland.com/de/impressum-und-datenschutz/.

 

Användning av Google Maps

Denna webbplats använder Google Maps för att visa interaktiva kartor och för att skapa vägbeskrivningar. Google Maps är en karttjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Genom att använda Google Maps kan information om användningen av denna webbplats, inklusive din IP-adress och den (start)adress som anges som en del av ruttplaneringsfunktionen, överföras till Google i USA Om du öppnar en webbsida på vår webbplats som innehåller Google Maps, upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Googles servrar. Kartinnehållet överförs av Google direkt till din webbläsare, som sedan integrerar det på webbplatsen. Vi har därför inget inflytande på omfattningen av de uppgifter som Google samlar in på detta sätt. Enligt vår kunskap är detta åtminstone följande data:

Datum och tid för besöket på den aktuella webbplatsen,

Internetadress eller URL för den webbplats som besöks,

IP-adress,

(start)adress som angetts som en del av ruttplaneringen.

Vi har inget inflytande på Googles vidare bearbetning och användning av uppgifterna och kan därför inte ta något ansvar för detta.

Om du inte vill att Google ska samla in, bearbeta eller använda data om dig via vår webbplats kan du avaktivera JavaScript i dina webbläsarinställningar. I detta fall kommer du dock inte att kunna använda kartvisningen.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den vidare bearbetningen och användningen av uppgifterna av Google, liksom dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, finns i Googles dataskyddsinformation(https://policies.google.com/privacy?hl=de).

Google LLC är en aktiv deltagare i Privacy Shield-avtalet(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Detta innebär en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter baserat på ett beslut från Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 45 DSGVO.

 

Facebook Remarketing

På vår webbplats använder vi remarketing-taggar från det sociala nätverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. När du besöker vår webbplats upprättar remarketing-taggarna en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servrarna. Facebook får därigenom information om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Detta gör det möjligt för Facebook att tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto. Den information som erhålls på detta sätt kan användas för att visa Facebook-annonsering. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av webbplatsen, inte har någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna eller dess användning av Facebook. Ytterligare information om detta finns i Facebooks sekretesspolicy på https://www.facebook.com/about/privacy/. Om du inte vill att några uppgifter ska samlas in via Custom Audiences kan du avaktivera Custom Audiences här: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

 

Google Remarketing

På vår webbplats använder vi funktionen remarketing eller "liknande målgrupper" från Google Inc ("Google"). Med denna funktion kan vi rikta reklam till webbplatsbesökare genom att visa personliga, intressebaserade annonser till webbplatsbesökare när de besöker andra webbplatser i Googles Display-nätverk. För att genomföra analysen av webbplatsanvändningen, som ligger till grund för skapandet av intressebaserade annonser, använder Google så kallade cookies. För detta ändamål lagrar Google en liten fil med en sekvens av nummer i webbläsaren hos webbplatsens besökare. Detta nummer används för att registrera besök på webbplatsen samt anonymiserade uppgifter om användningen av webbplatsen. Inga personuppgifter om webbplatsens besökare lagras. Om du därefter besöker en annan webbplats i Googles Display-nätverk visas annonser som med stor sannolikhet tar hänsyn till tidigare åtkomna produkt- och informationsområden. Du kan permanent avaktivera användningen av cookies från Google genom att följa länken nedan och ladda ner och installera det plug-in som tillhandahålls där: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Ytterligare information om Google Remarketing och Googles sekretesspolicy finns här: http://www.google.com/privacy/ads/.

 

Hotjar

Denna webbplats använder Hotjar, en analysprogramvara som tillhandahålls av Hotjar Ltd ("Hotjar")(http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Hotjar gör det möjligt att mäta och analysera användarbeteendet på vår webbplats i form av klick, musrörelser, scrollhöjder etc. Den information som genereras av "spårningskoden" och "cookien" överförs till Hotjars servrar i Irland och lagras där.

Följande information samlas in:

- Din enhets IP-adress (samlas in och lagras i ett anonymiserat format).

- Skärmstorlek på din enhet

- Enhetstyp och webbläsarinformation

- Geografisk plats (endast land)

- Vilket språk du föredrar att visa vår webbplats på

Dessutom loggas följande data på vår server när Hotjar används:

- Domän som hänvisas till

- Sidor som besökts

- Geografisk plats (endast land)

- Det föredragna språket för att visa vår webbplats

- Datum och tid då webbplatsen besöktes

Hotjar kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av vår webbplats, sammanställa rapporter och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsanvändning och internetutvärdering av webbplatsen. Hotjar använder också tjänster som tillhandahålls av tredjepartsföretag, såsom Google Analytics och Optimizely, för att tillhandahålla tjänster. Dessa tredje parter kan lagra information som din webbläsare skickar som en del av webbplatsbesöket, till exempel cookies eller IP-förfrågningar. För mer information om hur Google Analytics och Optimizely lagrar och använder data, se deras respektive sekretesspolicy.

De cookies som Hotjar använder har olika "livslängd"; vissa förblir giltiga i upp till 365 dagar, och vissa förblir giltiga endast under det aktuella besöket.
Du kan förhindra att Hotjar samlar in data genom att klicka på följande länk och följa instruktionerna där: https: //www.hotjar.com/opt-out.

Dorfgasteiner Bergbahnen AG

Syfte med databehandling
DBB behandlar personuppgifter om anställda, partners, kunder och leverantörer i syfte att tillhandahålla affärsverksamheten och uppfylla relaterade rättsliga och avtalsmässiga krav.


Insamling av kunduppgifter
Vid köp av en biljett via onlineformuläret, per telefon eller vid våra biljettkontor samlar vi in och behandlar - beroende på vilken produkt det gäller - förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och foto för att genomföra boknings- och betalningsprocessen.

 

Åtkomstkontroll
Observera att för tillträdeskontroll tas ett referensfoto av liftkortsinnehavaren första gången han/hon passerar genom ett vändkors utrustat med en kamera. Detta referensfoto jämförs av hisspersonalen med de foton som tas varje gång hisskortsinnehavaren passerar genom ett vändkors som är utrustat med en kamera. Referensfotot raderas omedelbart efter att liftkortet löpt ut, de andra fotona senast 30 minuter efter respektive passage genom ett vändkors. Observera att det också är möjligt att köpa liftkort som är tekniskt konfigurerade på ett sådant sätt att inget foto tas när man passerar genom vändkorset, men att slumpmässiga kontroller av liftpersonalen måste förväntas.

 

Online-butik
DBB har ingen webbshop. På webbplatsen www.dorfgastein.com finns endast en länk till Ski amadé GmbH:s online-shop. Onlinebutiken Ski amadé GmbH omfattas inte av denna integritetspolicy.

 

Fotopunkter
Vid toppstationen på Gipfelbahn-Fulseck finns en fotopunkt som du kan använda för att ta bilder. När du använder denna fotopunkt tas ett aktuellt foto som publiceras online. Några av fotopunkterna drivs av Alturos Destinations GmbH (Skiline). Dessa omfattas inte av denna integritetspolicy och ligger inte inom DBB:s ansvarsområde. DBB kan därför inte ta något ansvar för operatörens integritetspolicy.

 

Skiline
Via webbplatsen kan du komma åt den externa tjänsten Skiline för att se din personliga höjdprofil. Skiline tar emot de vändkors du passerat och ditt kortnummer för att skapa höjdprofilen. Detta innebär att inga personuppgifter lämnas ut. Om du anropar tjänsten Skiline via vår webbplats lämnar du vår webbplats och vi kan inte ta något ansvar för detta.

 

Sökande
De kontaktuppgifter och ansökningshandlingar som lämnas i samband med en ansökan behandlas elektroniskt av oss i syfte att välja ut lämpliga kandidater för anställning. I händelse av avslag kommer ansökningshandlingarna endast att sparas om du samtycker till detta.

 

Bevis på låg epidemiologisk risk för skidpassets giltighet ("2G-bevis").

I enlighet med COVID 19-åtgärdsförordningen måste personer som använder våra linbaneanläggningar för rekreationsändamål visa giltigt bevis på låg epidemiologisk risk. För närvarande är detta ett "2G-bevis" (vaccinerad eller friskförklarad). Den rättsliga grunden för vår kontroll av detta bevis är den rättsliga skyldigheten för denna kontroll enligt COVID-19-åtgärdsförordningen (i den aktuella versionen) i samband med artikel 6.1 lit. c DSGVO. För att förenkla kontrollen av detta bevis i samband med flerdagars- och säsongsbiljetter är det möjligt att lagra 2G-beviset, förutsatt att du ger oss ditt uttryckliga samtycke till detta. Den rättsliga grunden för lagring av 2G-beviset är således ditt uttryckliga samtycke enligt art. 9.2 lit. a DSGVO för behandling av hälsodata via vårt digitala verktyg "Safe2Ski Check in" från företaget SKIDATA eller, vid köp på våra biljettkontor på plats, din underskrift av en motsvarande samtyckesförklaring i pappersform. Det finns ingen rättslig skyldighet att lagra 2G-beviset; istället för att lagra det kan en individuell kontroll av 2G-beviset utföras varje gång du går in i en linbana. För automatiserad lagring och kontroll av ditt 2G-bevis använder vi tjänster från vår orderbehandlare SKIDATA (SKIDATA Austria GmbH, Hochthronstraße 1-7, A-5083 Grödig/Salzburg). Vi har ingått ett motsvarande avtal med företaget SKIDATA enligt art. 28 DSGVO som en orderprocessor, vilket säkerställer att dina uppgifter behandlas uteslutande inom ramen för vår beställning. Ytterligare information om Skidatas dataskydd hittar du på: https://www.skidata.com/de-at/datenschutz/. Vi lagrar i allmänhet ditt 2G-bevis under giltighetstiden för din flerdagars- eller säsongsbiljett. Utöver detta kan behandling ske om detta är nödvändigt för att hävda eller försvara anspråk. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till oss, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen fram till återkallandet.

 

Allmänna bestämmelser för tulltaxan 2021/22

Cookies