Hotell Mirabell

Historik över byggprojektet

Hotellanläggningen består av två historiska byggnader från 1852 och 1853. Den särskilt vackra fasaden på det södra huset är kulturminnesmärkt, liksom den unika trappan med kryssvalv och platåvalv med pilastrar. En del av ensemblen kommer att bevaras, så att gammalt och nytt kommer att ledas tillsammans in i framtiden.

Vad är planerat?

Det är planerat att renovera det listade byggnadsbeståndet och att lägga till en ny byggnad. En investerare söks för närvarande.

Pågående byggnadsarbeten

Efter mer än ett års avbrott har rivningsarbetet nu slutförts, med undantag för den kulturminnesmärkta delen.

Straubingerplatz
Straubingerplatz
Den kulturminnesmärkta hotellanläggningen från Belle Epoche-perioden renoveras och kompletteras med ett nytt byggnadstorn.
Vertikal länk
Vertikal länk
En gångtunnel planeras för att förbinda platån vid järnvägsstationen och linbanan Stubnerkogel med den gamla stadskärnan.
Läs mer
cōmodo
cōmodo
Ett modernt, hippt hotellprojekt "The Comodo" med cirka 70 rum ska byggas.
Läs mer
Hotell Village Green Tree
Hotell Village Green Tree
Huvudbyggnaden byggdes 1929 och har byggts ut under årens lopp.
Läs mer