över 1200 meter i höjd över 3,3 kilometer

Beinhoat - The Vertical den 12.10.2024

steil.steiler.BEINHOAT | var där i Dorfgastein

Målet är att så snabbt som möjligt tillryggalägga sträckan från Gipfelbahn Fulsecks dalstation till Gipfelbahn Fulsecks bergsstation på över 1200 meters höjd. Löparna är fria att välja sin egen rutt.

The video cannot be displayed. To see the video, enable the marketing cookies.


enable cookies

Information

  • Avstånd: 1200 meters höjdskillnad - 3,3 kilometer
  • Plats: Dorfgastein
  • Starttid: 11.00 dalstation Gipfelbahn Fulseck
  • Målgång: Toppstation Gipfelbahn Fulseck
  • Startnummerfördelning: lördag 8.00 till 10.00 dalstation
  • Sträcka: fritt valbar
  • Utrustning: med eller utan stavar

Det var "Beinhoat 2022