Från guld till hälsa

Hur en plats med stora guldkammare blev Europas alpina hälsoregion.

Under medeltiden utvanns ofattbara mängder guld vid Radhausberg i Böckstein. På den tiden ansågs Gastein vara Europas guldkammare. På 1940-talet fick man idén att driva en tunnel under malmådrorna på Radhausberg och på så sätt återigen upptäcka rika guldfyndigheter. De hade dock ingen aning om att det termiska vattnet förmodligen hade hunnit före dem. Under århundradenas lopp har det värdefulla vattnet som letar sig upp genom malmådrorna löst upp alla malmer från berget. Kvar finns fina sprickor och klyftor, genom vilka den radonhaltiga vattenångan stiger upp från källnivån till stollen. Här värmer den upp berget och skapar detta unika läkande klimat.

Historisches Bild von der einstigen Belegschaft des Heilstollens

Gruvarbetare förskonade från sjukdomar

Även gruvarbetarna var i stort sett förskonade från vanliga förkylningar. När effekten av Gasteiner Heil stollen sedan undersöktes närmare i mer än 100 000 vetenskapliga studier, upptäckte man att klimatet i Gasteiner Heilstollen på vissa områden vida överträffade effekten av alla kända terapier vid den tiden. Sedan dess har otaliga människor följt vägen till naturlig frihet från smärta och har dragit nytta av effekten av Gasteiner Heilstollen.

Historisches Bild vom Personen im Gasteiner Heilstollen

Terapi idag

Idag är Gasteiner Heilstollen ett modernt polikliniskt sjukhus som fokuserar på patienten och hans eller hennes behov i sin holistiska behandlingsstrategi. Heilstollenterapin erkänns avösterrikiska och tyska sjukförsäkringsbolag. Läs mer om det unika spa-utbudet i Gastein!

Du kanske också är intresserad av detta:

Heilstollen terapi
Heilstollen terapi
Naturlig smärtbehandling med kraften från bergen i Gastein.
Termiskt vatten
Termiskt vatten
Stäng av, fördjupa dig och låt den helande kraften i det termiska vattnet verka.
Information om spa
Information om spa
Här hittar du användbara tips om hälsoerbjudanden i Gastein.